Виберіть сторінку

Жовтневе засідання Вченої ради Стусівського університету

Жовтневе засідання Вченої ради Стусівського університету

Сьогодні у Стусівському університеті відбулося планове жовтневе  засідання Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса. Члени Вченої ради зібралися разом задля спільної мети – розвиток Alma Mater та наближення Перемоги!

Засідання розпочалося на приємній ноті – голова Вченої ради університету Анатолій Загнітко традиційно привітав усіх іменинників, серед яких і ректор Стусівського університету – Роман Гринюк. Анатолій Панасович оголосив порядок денний та перейшов до першого питання.

 Про підсумки роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій з атестації здобувачів СО «Бакалавр», «Магістр» (літній випуск) доповіла голова комісії з підготовки питання Ірина Щебетун.

Відповідальний секретар Приймальної комісії університету Світлана Книш доповіла про підсумки вступної кампанії 2022 року та перспективні напрями роботи Приймальної комісії на 2022-2023 навчальний рік.

Про систему адаптації нових учасників освітнього процесу у Стусівському університеті розповіла голова комісії з підготовки питання, проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи Ірина Зайченко.

Членами Вченої ради було затверджено низку робочих питань:  присвоєння вченого звання професора по кафедрі англійської філології доктору філологічних наук, доценту Оксані Ярославівні Добровольській; матеріали Ради з якості вищої освіти Університету щодо внесення змін до локальних нормативних актів із питань академічної відповідальності;  клопотання щодо зарахування інформальної освіти як підвищення кваліфікації; заключний звіт із виконання ініціативної НДР; оновлення складу Редакційної ради фахового збірника наукових праць категорії Б «Лінгвістичні студії. Lingvistic studies», що видається на факультеті філології, психології та іноземних мов; відкриття ініціативної НДР; зміну наукових керівників науково-дослідних робіт; внесення змін до Положення про науково-технічної ради ДонНУ імені Василя Стуса; склад Науково-технічної ради ДонНУ імені Василя Стуса; теми дисертацій, індивідуальних освітніх траєкторій та індивідуальних планів здобувачів ступеня доктора філософії першого року підготовки; результати публічного звітування здобувачів ступеня доктора філософії (проміжного та підсумкового); рекомендацію до друку:

– монографії «Трансформаційні процеси на міжнародних товарних ринках під впливом викликів сучасної міжнародної торговельної політики», автори Юлія Іщук, Тетяна Орєхова (Вінниця 2022. 225 с.);

– фахового міжнародного збірника наукових праць Категорії Б «Лінгвістичні студії. Lingvistic studies». Випуск 44 за 2022 рік;

– збірника матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації історичної пам’яті» за редакцією Надії Романівни Темірової (Вінниця 2022. 171 с.);

– навчально-методичного посібника «Методи оптимізації та дослідження операцій лінійне моделювання» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 113 «Прикладна математика», авторський колектив: Тетяна Нескородєва, Тетяна Січко, Оксана Зелінська (Вінниця 2022. 153 с.);

– навчального посібника «Експертні та рекомендаційні системи» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 113 «Прикладна математика», авторський колектив: Тетяна Нескородєва, Євген Федоров, Тетяна Січко, Анастасія Нескородєва (Вінниця 2022. 208 с.);

– навчального посібника (електронне видання) «Бухгалтерський облік (в схемах і таблицях)», автори: Олена Разборська, Олена Поліщук (Вінниця 2022. 89 с.);

– навчального посібника «Методики дослідження в патопсихології» для студентів СО «Бакалавр» спеціальності 053 «Психологія» автори: Вікторія Оверчук, Наталія Лапшова (Вінниця 2022. 462 с.);

– навчального посібника «Міжнародний бізнес», авторський колектив: Тетяна Орєхова, Ілля Хаджинов, Марина Савченко та ін.; за заг. редакцією Тетяни Орєхової (Вінниця 2022. 324 с.);

– навчального посібника «Міжнародний фінансовий менеджмент», автори: Марина Савченко, Марія Шкурат (Вінниця 2022. 362 с.).

Анатолій Загнітко подякував усім і побажав продуктивної плідної роботи та спокійних вихідних.

Стусівська родина щодня наполегливо працює задля покращення рівня освіти та наближення нашої спільної Перемоги!

Юлія Лучицька

Архіви

Приєднуйтеся до нас