Виберіть сторінку

Конкурс на семестрове навчання за програмою Erasmus+

Конкурс на семестрове навчання за програмою Erasmus+

У рамках програми Erasmus+ між Університетом Гданська (м. Гданськ, Польща) та ДонНУ імені Василя Cтуса оголошується конкурс на семестрове навчання (літній семестр 2022–2023 н. р., 20.02 –02.07.2023 р.) для здобувачів СО «Бакалавр» 2-4 курсів, СО «Магістр» 1 курсу спеціальностей:

– Політологія;

– Журналістика;

– Психологія.

Для участі у програмі академічної мобільності будуть відібрані 3 здобувача освіти.

У рамках програми виплачуватиметься стипендія 1050 євро.

Критерії відбору:

📍академічна успішність кандидата (середній бал у виписці оцінок не нижче 85 балів, наявність статей, тез доповідей, перемог або участі (призові місця) у конкурсах, олімпіадах тощо може бути перевагою при рівній кількості балів);

📍мотивація;

📍рівень знання англійської мови (не нижче В2).

Для участі у конкурсі Вам необхідно до 16 грудня 2022 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків (вул. 600-річчя, 21, каб. 609) та на електронну адресу [email protected] такі документи:

✅ подання завідувача кафедри на ім’я ректора, погоджене з деканом, в.о. директора Навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу, завідувачем навчального відділу, першими проректором, у якому зазначаються:

– ПІБ кандидата;

– навчальний рік реалізації академічної мобільності, термін, протягом якого здобувач освіти братиме участь у програмі академічної мобільності, вид/форма академічної мобільності;

– ступінь освіти, що здобувається;

– факультет, спеціальність, освітня програма, рік навчання;

– інформація про заклад-партнер, куди планується направляти кандидата із зазначенням кампусу. Обрання дисциплін, що будуть вивчатися у закладі-партнері та в подальшому зараховуватися в Університеті, має відбуватися за погодженням із випусковою кафедрою Університету;

– інформація про тип документу, який учасник академічної мобільності отримає після завершення програми академічної мобільності (диплом, сертифікат, академічна довідка тощо);

– фінансові умови участі у програмі академічної мобільності;

– порядок виконання індивідуального графіку навчання в Університеті;

✅ CV (англ. мовою);

✅ особиста заява кандидата (за шаблоном заяви і подання звертайтеся за електронною адресою: [email protected]);

✅ мотиваційний лист (англ. мовою) з обґрунтуванням мотивації за трьома напрямами: 1) Ваша особиста мотивація; 2) чому саме ця програма і цей іноземний заклад освіти; 3) яких результатів Ви очікуєте і як їх плануєте реалізувати в майбутньому;

✅ рекомендаційний лист (за наявності);

✅ документ, що підтверджує знання іноземної мови (чинний міжнародний сертифікат, рекомендаційний лист), рівень знання англійської мови – не нижче B2;

✅ довідку про академічну успішність (англ. мовою) за всі роки Вашого навчання, скан-копію студентського квитка та першої сторінки дійсного закордонного паспорту;

✅ інші документи, які вважаєте за необхідне додати (грамоти, дипломи, статті, тези доповідей конференцій тощо);

✅ документ, що підтверджує приналежність до осіб із соціально незахищених верств населення (за наявності).

Перелік англомовних дисциплін у закладі-партнері на факультеті соціальних наук (Faculty of Social Sciences):

https://en.ug.edu.pl/sites/en.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/104117/files/Social%20Sciences%2022-23.pdf?fbclid=IwAR2kzCTVNZE02H9lLtuDaiUXT2nyyWNhcz_0zTG5-6XOf0a5POojL8QV8aI

Перелік міжфакультетських дисциплін:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.ug.edu.pl%2Fsites%2Fen.ug.edu.pl%2Ffiles%2F_nodes%2Fstrona%2F103108%2Ffiles%2Finterdepartmental-2223.xlsx%3Ffbclid%3DIwAR3dIH-OkPuI8moJJE4HqwnrgPV8jQKMB-bGPPE6ZuFFDh0I7oaGfZe_aYw&h=AT39byljwHtIDR6_P5dXGWQpyh1_ruG05n9QX3lPR-N8ZPc0Utt6vgIBY5Ro5D-rHaSphuXhVRF4K1LUCPxj67v0DvmovI76I-ArPzLQ-1bei9HTbE79ehPplJdrn9D9P_A5&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT231-0PugOdZ9mVgFk5hQBkpcPE92x34oXGFp7GbIp4S4iq4L_NmsPLiYtSYLL-hglYGkk6UInaxkZIH2-rGHMIt500A-jOhucY0Am4yFZjcoe3Esc9k1iiDrz_FoPWpeLoKGqEJuplNzaQz9biMBx8N79TsjRZnnHxnVABNFyk9ctBcoNhhbb87utYUlKyL_jeHU8E8PyriK2Dj88jmGEncCT6dKiWzmkH

Академічний календар:

https://en.ug.edu.pl/sites/en.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/107160/files/ERASMUS%20UG%20ACADEMIC%20CALENDAR%20%2022-23.pdf?fbclid=IwAR35My1HTOk-1FZb8fwcS6JAcHmXa5VNOFBL1ykgiz8CthgTDtkjrP0rCM0

Інформація для Erasmus-студентів:

https://en.ug.edu.pl/incoming-students/erasmus-2021-2027/erasmus-incoming/recruitment-admissions?fbclid=IwAR3khV_nTgZQC6r8_ZVeePzX3B7Ecf8t-Nux8XIMPbJ2_klzRhvC0erJMlw

 

Інформаційний бюлетень:

https://en.ug.edu.pl/sites/en.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/103105/files/UG%20Information%20sheet%202022-23.pdf?fbclid=IwAR3H1RNe4z3DSkr96l0ZZvaXaPO-5cDe0H_6yAYGKU5k-JHWdNCkEsS6tmo

У разі виникнення будь-яких додаткових питань звертайтесь до Відділу міжнародних зв’язків за електронною адресою: [email protected]

 Успіхів!

Пресцентр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас