Виберіть сторінку

Запрошуємо викладачів Стусівського університету взяти участь у конкурсі «International Staff Teaching Week»

Запрошуємо викладачів Стусівського університету взяти участь у конкурсі «International Staff Teaching Week»

До уваги викладачів усіх факультетів!

У межах програми Erasmus+ з метою викладання (8 викладацьких годин) Університет Вітовта Великого (м. Каунас, Литва) запрошує викладачів взяти участь у конкурсі на поїздку на «International Staff Teaching Week», що пройде з 24 по 28 квітня 2023 року в Литві. У межах програми передбачений грант та будуть покриті дорожні витрати.

Для участі в конкурсі Вам необхідно до 10:00 16 січня 2023 року подати до відділу міжнародних зв’язків (вул. 600-річчя, 21, каб. 609) такі документи:

1) подання керівника підрозділу на ім’я ректора, погоджене з директором Навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу, завідувачем навчального відділу, першим проректором, у якому вказано:

– ПІБ кандидата, факультет, кафедра, посада, науковий ступінь/вчене звання;

– інформація про заклад-партнер, куди планується направити кандидата;

– інформація про програму академічної мобільності;

– опис діяльності впродовж програми академічної мобільності;

– фінансові умови участі у програмі академічної мобільності;

2) витяг із протоколу засідання кафедри із зазначенням порядку перерозподілу навчального навантаження за основним місцем роботи або службову записку про перенесення занять за основним місцем роботи і за сумісництвом (за наявності занять на період участі в програмі академічної мобільності);

3) план лекцій (назва і коротка анотація кожної лекції) мовою викладання в обсязі годин, передбачених програмою;

4) сертифікат/свідоцтво про знання англійської мови на рівні не нижче В2;

5) CV (англійською мовою);

6) особиста заява кандидата;

7) інші документи, які кандидат або структурний підрозділ вважають за необхідне додати (грамоти, сертифікати, дипломи тощо).

Таблиця із запропонованими темами від наших партнерів була надіслана на контакти координаторів факультетів з міжнародної діяльності.

Оцінюються відповідність програми академічної мобільності спеціальності та/або сфері наукових інтересів претендента та пропонований план лекцій у закладі-партнері. При цьому перевага віддається конкурсантам із вищим показником рейтингу за результатами рейтингування викладачів у попередньому календарному році. За рівної кількості балів перевага надається конкурсантам, які мають чинний сертифікат про рівень володіння іноземною мовою не нижче B2. За однакових показників рейтингування та наявності сертифікатів про рівень володіння мовою перевага надається викладачам, що викладають дисципліни іноземною мовою у поточному навчальному році. За інших рівних показників перевага надається учасникам, які мають публікації у міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science.

У разі виникнення будь-яких додаткових питань звертайтеся до відділу міжнародних зв’язків (вул. 600-річчя, 21, каб. 609) або пишіть на електронну пошту: [email protected]

Остаточне рішення щодо затвердження кандидатури викладача буде прийматися відповідним факультетом/кафедрою закладу-партнеру. Після остаточного рішення співробітник отримає повну інформацію про необхідні документи, фінансову підтримку, візу, прибуття тощо.

Бажаємо успіхів!

Пресцентр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас