Виберіть сторінку

Методичний семінар щодо дотримання правил академічної доброчесності та написання курсових й дипломних робіт

Методичний семінар щодо дотримання правил академічної доброчесності та написання курсових й дипломних робіт

Попри повітряні тривоги, здобувачі Стусівського університету продовжують навчання!

В укритті кафедрі політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса вдалося провести методичний семінар для здобувачів СО «Бакалавр» та СО «Магістр» щодо дотримання правил академічної доброчесності та написання курсових й дипломних робіт.

Доктор політичних наук, доцент Ірина Віталіївна Мацишина підкреслила, що написання курсових та дипломних робіт потребує від студента не лише знань загальної та спеціальної літератури з теми дослідження, а й вміння пов’язувати питання теорії з практикою, робити певні висновки і рекомендації щодо покращення діяльності досліджуваного об’єкта.

Здобувач освіти СО «Магістр» Андрій Пащенко звернув увагу наших майбутніх політологів на нормативно-правове забезпечення академічної доброчесності, академічну відповідальність здобувачів освіти та випадки порушень академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію, списування).

Упевнені, що рекомендації отримані під час методичного семінару, стануть корисними для наших здобувачів і сприятимуть формуванню творчого, критичного мислення, а також розвитку навичок самостійного опрацювання наукових праць та за необхідності статистичних матеріалів.

Пресцентр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас