Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Стусівського університету

Засідання Вченої ради Стусівського університету

В актовій залі Головного корпусу Стусівського університету в передостанній день зими відбулося чергове засідання Вченої ради Університету.

Розпочинаючи засідання, Голова Вченої ради Анатолій Загнітко привітав новообраних членів Вченої ради та побажав їм відчувати себе комфортно і затишно у згуртованому колективі Вченої ради. Далі Роман Федорович привітав іменників, Юрія Приседського, Людмилу Коваль, Юрія Темірова, Олега Гука-Сатайкіна, які святкували свої дні народження впродовж лютого.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов урочисто вручив подяки Аллі Луценко, Віктору Савчуку, лаборантам кафедри прикладної математики, студенткам факультету інформаційних і прикладних технологій Анастасії Базилик, Діані Кірці, студенту факультету інформаційних і прикладних технологій Віталію Цвику, фахівцю планово-фінансового відділу Арсену Акопяну за участь та організацію ХІІ Міжнародної алгебраїчної конференції в Україні. Також Ілля Васильович нагородив переможців Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка: студентку 1 курсу СО «Магістр» філологічного факультету Інну Шевченко за зайняте ІІ місце у ІІ етапі серед філологічних спеціальностей; студентку 1 курсу СО «Магістр» факультету хімії, біології та біотехнологій Ганну Степову за зайняте ІІ місце в ІІ етапі конкурсу серед нефілологічних спеціальностей. Проректор з наукової роботи вручив подяки за організацію і проведення конкурсу членам журі: Вірі Просаловій, Наталі Леоновій та Нелі Митько.

Про перше питання порядку денного «Про підсумки роботи екзаменаційної комісії (зимовий випуск СО «Магістр»)» доповіла голова комісії з підготовки питання Ольга Анісімова. Вона зазначила, що для проведення атестації здобувачів вищої освіти у 2019-2020 навчальному році (зимовий випуск) було створено 34 екзаменаційних кваліфікаційних комісії, з яких 16 – очолювали доктори наук, професори, 13 – кандидати наук, 7 – висококваліфіковані працівники. Ольга Миколаївна проаналізувала якісний склад голів екзаменаційних комісій за 4 навчальні роки, наголосивши, що значна питома вага докторів наук, професорів, доцентів голів дозволяє зробити висновок про тісний зв’язок випускових кафедр Університету з провідними ЗВО. Доповідач акцентувала увагу на показнику якості підготовки здобувачів вищої освіти та кількості дипломів з відзнакою. Ще одним аспектом обговорення став аналіз тематики кваліфікаційних робіт, які мають практико-орієнтований характер, зовнішнє та внутрішнє рецензування, обсяги магістерських і баклаврських робіт. В обговоренні питання взяла участь Надія Темірова, яка запропонувала переглянути обсяг магістерської роботи, адже це прерогатива ЗВО. Анатолій Загнітко наголосив на відкритті репозитарію Університету для зовнішнього користування.

Наступним питанням порядку денного став розгляд клопотань до Вченої ради Університету про присвоєння вченого звання професора доктору філологічних наук, професору кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Жанні Володимирівні Краснобаєвій-Чорній, вченого звання доцента кандидату економічних наук, доценту кафедри міжнародних економічних відносин Зорині Асланівні Атаманчук та кандидату економічних наук, доценту кафедри фінансів і банківської справи Олександру Ігоровичу Добровольському. Члени Вченої ради шляхом таємного голосування підтримали ці кандидатури.

Ще одним актуальним питанням порядку денного стало обрання кандидатів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів для молодих вчених. Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов висунув 6 кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів для молодих вчених, проінформував про їхні наукові здобутки та запропонував обрати 2 осіб із поданого ним переліку. Члени Вченої ради проголосували за кандидатури Катерини Сергіївни Решетник та Марії Олексіївни Шань.

Про стан, підсумки та перспективні завдання адміністративно-господарської діяльності ДонНУ імені Василя Стуса проінформував проректор з науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного забезпечення Андрій Онищенко. Він наголосив, що вподовж 2019 року адміністративно-господарською службою Університету продовжена робота, спрямована на поліпшення матеріально-технічної бази, безперебійного забезпечення усіх об’єктів енергоносіями, проведення будівельно-монтажних та відновлювальних робіт, створення сприятливих умов для навчання і роботи, підтримку та розвиток інфраструктури Університету. Андрій Миколайович повідомив, що станом на 1 січня 2020 року Університет орендує 4 будівлі у м. Вінниці, а також використовує площі у м. Маріуполі; у порівнянні з попереднім роком орендована площа зменшилася на 5, 1 %. Також доповідач проінформував, що з 19 квітня 2020 року вступає в силу нова редакція Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої Університет має право заключати прямі договори на закупівлю товарів, робіт та послуг у сумі до 50 тис. грн. з обов’язковою публікацією звіту.

Роман Федорович акцентував увагу на систематизації роботи адміністративно-господарської служби, налагодженні комунікації між факультетами та адміністративно-господарською службою та стимулюванні роботи співробітників Університету.

Голова бюджетної комісії Олександра Лактіонова та співдоповідач, головний бухгалтер Університету Людмила Горбачова проінформували про фінансову діяльність Університету, завдання з її удосконалення та хід виконання функціональної стратегії ресурсного забезпечення (фінансова діяльність). Людмила Іванівна констатувала, що обсяг фінансування ДонНУ імені Василя Стуса у 2019 році склав майже 140 млн. грн.; фінансування видатків Університету здійснювалося за двома основними напрямами: наукові дослідження і освітня діяльність. Також головний бухгалтер окреслила першочергові завданнями Університету на 2020 рік, зокрема: раціональне використання наданих і власних коштів; диверсифікація джерел надходження коштів як в освітній, так і в науково-дослідній діяльності; впровадження і розширення спектру й обсягів додаткових освітніх послуг; покращення освітнього простору; збільшення контингенту студентів за контрактною формою навчання та підтримання стійкого контингенту студентів, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, що забезпечує зростання обсягу фінансування як основи життєдіяльності та фінансової стійкості Університету, дозволить йому і в подальшому якісно і ефективно виконувати своє основне завдання – формування особистості-професіонала. Олександра Лактіонова презентувала експертний висновок бюджетної комісії, окреслила умови забезпечення фінансової стійкості Університету, презентувала показники ліквідності Університету, глибоко проаналізувала структуру витрат та зробила акцент на впровадженні індикативної вартості навчання, зробила прогноз щодо планових надходжень до фонду Університету.

Роман Федорович подякував бюджетній комісії, яка готувала питання, відзначивши позитивний приклад синергії науковців економічного факультету та структурних підрозділів з метою ефективного управління фінансами. Він акцентував увагу на моделі оплати праці, підвищенні результативності наукової діяльності, додаткових освітніх послугах,  сертифікатних програмах, науковій діяльності через проєкти, гранти, фандрайзинговій діяльності.

Про оптимізацію структури Донецького національного університету імені Василя Стуса проінформував ректор Університету Роман Гринюк. Він висунув подання щодо ліквідації Маріупольської філії ДонНУ імені Василя Стуса, утворення Центру адміністративно-господарських послуг, що буде об’єднувати всі структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з господарським обслуговуванням Університету. Ще одним поданням ректора Стусівського університету стала пропозиція з 1 березня 2020 року на базі відділу матеріально-технічного постачання утворити сектор публічних закупівель і ввести його в структуру юридичного відділу, утворити службу головного інженера, центральний склад, навчальний корпус № 4 в структурі Господарської служби, ліквідувати експлуатаційно-технічний відділ, сектор супроводу інформаційно-аналітичних систем та сектор технічного супроводу, які функціонують наразі в структурі відділу сучасних освітніх технологій.

Найбільш активно обговорюваним поданням ректора стала пропозиція щодо ліквідації фізико-технічного факультету з 1 липня 2020 року. Роман Федорович аргументував своє подання такими невтішними фактами: незадовільне кадрове забезпечення навчальних дисциплін на 2020-2021 рік в межах освітніх програм, що впроваджуватимуться фізико-технічним факультетом; відсутність кадрового менеджменту; невідповідність ліцензійним умовам ОП «Технології інтернету речей»; значне зниження показників діяльності факультету; відрахування студентів; загроза плинності кадрів; відсутня перспектива розвитку викладачів. Роман Федорович запропонував кафедри фізико-технічного факультету включити до структури факультету інформаційних і прикладних технологій та факультету хімії, біології і біотехнологій. Роман Литвиненко висунув пропозицію відтермінувати подання щодо ліквідації фізико-технічного факультету на березневе засідання Ради. Під час голосування пропозицію ректора щодо ліквідації фізико-технічного факультету підтримали 25 осіб.

Голова Вченої ради Анатолій  Загнітко проінформував членів засідання про клопотання Ради якості з вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса, зокрема: про зміни до Положення про Раду з якості вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса; про затвердження проєктів PhD-програм та навчальних планів із спеціальності 035 «Філологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 073 «Менеджмент», 292 «Міжнародні економічні відносини»; про затвердження «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса».

Директор Освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку Юлія Пачос проінформувала про відкриття сертифікатної освітньої програми «Тренерський інтенсив» як додаткової освітньої послуги.

Про звернення аспіранта кафедри господарського права щодо проведення експертизи дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» доповів Анатолій Панасович. Ілля Васильович проінформував про затвердження Положення про редакційно-видавничу комісію Донецького національного університету імені Василя Стуса та атестацію аспірантів 2016, 2017, 2018, 2019 років вступу.

Члени Вченої ради розглянули пропозиції та рекомендували до друку монографію, 2 фахових журнали та  збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної (ХІІІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення».

 Олена Топчій

 

 

Архіви

Приєднуйтеся до нас