Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Університету: результати реалізації Функціональної стратегії ресурсного забезпечення, екологічний науковий напрям ДонНУ імені Василя Стуса

Засідання Вченої ради Університету: результати реалізації Функціональної стратегії ресурсного забезпечення, екологічний науковий напрям ДонНУ імені Василя Стуса

Попри ранкову повітряну тривогу, сьогодні у Стусівському університеті відбулося чергове засідання Вченої ради Університету в режимі офлайн.

Голова Вченої ради Анатолій Загнітко відкрив засідання та за традицією привітав іменників і ювілярів, членів Вченої ради.

Голова комісії з підготовки питання Ольга Дороніна доповіла про результати реалізації та перспективи Функціональної стратегії ресурсного забезпечення (кадрової) Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2019-2022 роках. Ольга Анатоліївна ґрунтовно проаналізувала індикатори реалізації Стратегії, розповіла про збереження кадрового ядра Університету, внутрішньокорпоративну систему професійного зростання, результати опитування рівня лояльності персоналу та окреслила перспективи подальшого розвитку.

В обговоренні питання взяли участь Анатолій Загнітко та ректор ДонНУ імені Василя Стуса Роман Гринюк. Анатолій Панасович наголосив на кадровій політиці Університету та стратегії лояльності. Роман Федорович підкреслив, що філософія Функціональної стратегії ресурсного забезпечення має наукову складову, і наші викладачі діляться досвідом із колегами з інших університетів щодо сучасних підходів кадрового забезпечення.

В.о. завідувача кафедри ботаніки та екології факультету хімії, біології та біотехнологій Олександра Машталер доповіла про екологічний науковий напрям Університету: здобутки та перспективи. Олександра Володимирівна наголосила, що екологічні дослідження в Університеті реалізуються у формі ініціативних науково-дослідних тем, мають перспективи комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності, продуктами якої вже є створення Смарагдового сайту в долині річки Вільшанка, заказника місцевого значення «Печеніги», і потребують підтримки у відповідь на виклики воєнного часу та тренди розвитку вітчизняної та світової екологічної науки.

В обговоренні питання взяли участь декан факультету хімії, біології і біотехнологій Олександр Шендрик, Анатолій Загнітко та Роман Гринюк. Олександр Миколайович наголосив на екологічній, біологічній та хімічній безпеці, Анатолій Панасович зупинився на еколінгвістиці та комерціалізації досліджень. Роман Федорович запропонував розглянути можливість створення екологічної наукової групи щодо дослідження впливу війни на екологічну безпеку України із залученням фахівців різних галузей.

Роман Гринюк поінформував про висунення кандидатури доктора політичних наук, професора кафедри політології та державного управління Миколи Васильовича Примуша на здобуття державної стипендії видатним діячам науки.

Члени Вченої ради Університету також:

– сформували 10 постійно діючих комісій Вченої ради Університету;

– затвердили нову редакцію Положення про визнання результатів навчання, отриманих шляхом неформальної освіти в ДонНУ імені Василя Стуса;

– утворили спеціалізовані вчені ради для проведення разових захистів дисертацій із метою присудження ступеня доктора філософії зі спеціальностей 081 Право та 035 Філологія;

– рекомендували до друку науковий журнал «Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса» №2 (2022).

Анатолій Загнітко подякував колегам активну участь у роботі Вченої ради та ґрунтовну підготовку доповідей.

Тримаємо освітянський стрій та наближаємо Перемогу разом!

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас