Виберіть сторінку

Світлій пам’яті декана економічного факультету 1986-2014 рр. Геннадія Олександровича Черніченка…

Світлій пам’яті декана економічного факультету 1986-2014 рр. Геннадія Олександровича Черніченка…

Сьогодні перестало битися серце доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, Заслуженого працівника освіти України, декана економічного факультету 1986-2014 рр. Геннадія Олександровича Черніченка…

Геннадій Олександрович присвятив своє життя дослідженню еколого-економічного розвитку економіки промислових регіонів, розробці  нових актуальних для Донецького регіону тем досліджень: економічному розвитку старопромислових регіонів в умовах екологічних обмежень; розробці моделі економічної динаміки з урахуванням екологічних обмежень; територіальній організації продуктивних сил Донбасу, напрямам реформування податкової системи України тощо.

Геннадій Черніченко зробив вагомий внесок у розвиток економічного факультету нашої Alma Mater. Завдяки йому мудрому керівництву, стратегічному мисленню, інноваційності та педагогічній майстерності економічний факультет став центром економічної освіти та науки України. Завдячуючи натхненній багаторічній праці Геннадія Олександровича, факультет посідав провідні місця у сфері економічної освіти регіону. За ініціативи Геннадія Черніченка відкрито нові напрями підготовки – міжнародна економіка, прикладна економіка, бізнес-адміністрування, міжнародний бізнес; створено умови для формування наукових кадрів вищої кваліфікації шляхом підтримки роботи аспірантури та докторантури, відкриття спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Під його особистим керівництвом підготовлено 7 кандидатів та 1 доктора економічних наук.

Стрімкий розвиток факультету став результатом послідовних дій Геннадія Олександровича, що базувалися на його системному стратегічному світобаченні, обізнаності щодо перспектив розвитку сучасного університету та ринку освітніх послуг, професійному використанні сучасних управлінських технологій, організації злагодженої співпраці підрозділів факультету, видатних особистих рисах – високій відповідальності за імідж факультету, ініціативності, досвідченості та мудрості.

Професійну діяльність Г. О. Черніченка завжди відрізняло прагнення до особистісного зростання та зорієнтованість на самовдосконалення якості праці, що проявлялася у ґрунтовному виконанні функціональних обов’язків керівника (факультету та кафедри), результативності управлінського впливу на навчально-виховний процес, послідовному оновленні змісту діяльності факультету відповідно до сучасних викликів суспільного розвитку.

Для академічної спільноти ДонНУ імені Василя Стуса Геннадій Олександрович назавжди залишиться Вчителем та наставником, щирим патріотом, новатором та агентом змін…

Колектив Донецького національного університету імені Василя Стуса висловлює щирі співчуття родині Геннадія Олександровича Черніченка… Розділяємо невимовний біль втрати й скорботи…

Світла пам’ять і Царство Небесне…

Зі скорботою колектив ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас