Виберіть сторінку

ЯК СТУДЕНТИ УСПІШНО КОМБІНУЮТЬ НАВЧАННЯ ТА ВОЛОНТЕРСТВО

ЯК СТУДЕНТИ УСПІШНО КОМБІНУЮТЬ НАВЧАННЯ ТА ВОЛОНТЕРСТВО

В Україні, яка останні роки долає виклики війни, студенти стають важливим елементом у реалізації гуманітарних та соціальних ініціатив. Зокрема, велика кількість здобувачів тримають волонтерський фронт та наближають перемогу України.

Комбінування навчання та волонтерської діяльності в цих умовах стає не лише шляхом особистісного розвитку, а й важливим внеском у вирішення соціальних та гуманітарних проблем.

У наш час волонтерство  – вагомий соціальний рух, який може взяти на себе частину обов’язків, що зазвичай лежать на плечах соціальних установ. Сучасна ситуація в Україні є унікальною, оскільки країна переживає піковий рівень громадянської активності, і багато людей виявляють абсолютно безкорисливе та щире бажання допомогти своїм ближнім, і студентська громада не є винятком.

Загалом особливості соціальної групи, яку представляє студентство, проявляються в розгляді мобільної групи, чия діяльність спрямована на організовану підготовку до виконання високих професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві.

Студентський період, подібно до будь-якої іншої стадії життєвого циклу людини, має свою неповторну специфіку. Відомий педагог К. Ушинський розглядав період від 16 до 22 років як «визначальний», підкреслюючи, що саме у цей час формується світогляд та характер людини [3].

Проаналізувавши державну статистику України [1], ми з’ясували, що студенти-волонтери займають великий сектор – 25%, який ми відобразили на малюнку 1.

Малюнок 1. Кількість студентів серед волонтерів України

У сучасній Україні волонтерські ініціативи серед студентів активно впроваджуються. Волонтерські групи студентів працюють на базі багатьох ЗВО, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також у численних громадських організаціях. Вони займаються різнобічною соціально-педагогічною діяльністю, орієнтованою на профілактичну, просвітницьку, реабілітаційну, рекреаційну, фандрейзингову, інформаційно-рекламну, охоронно-захисну та соціально-побутову сфери [4].

Мотивація студентів-волонтерів – унікальна, але часто їх участь у добровільній соціальній роботі визначається професійними аспектами. Це може бути формальне задоволення вимог для отримання заліку чи завершення практики або реальне прагнення отримати фахові знання в майбутній професії, розвивати навички спілкування з клієнтами. Навіть у порівнянні з підлітками-волонтерами, студентів цікавить міжособистісна комунікація в меншій мірі. Їх основний інтерес полягає в спілкуванні з професіоналами з обраної галузі, ознайомленні з новими методиками і технологіями, що може сприяти їхньому професійному зростанню та успішному працевлаштуванню [4].

Комбінування навчання та волонтерської діяльності дозволяє студентам розвивати лідерські якості та виховувати патріотизм. Вони навчаються бути відповідальними, керувати командами та долати виклики в екстремальних умовах.

Українські студенти, комбінуючи навчання та волонтерську роботу, втілюють у собі справжні цінності громадянської активності та виявляють неперевершену силу волі до перемоги в умовах війни.

Дарина Тарасюк, здобувача факультету інформаційних і прикладних технологій

Список використаних джерел:

  1. Державна служба статистики. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/
  2. Мусевич А. Волонтерська діяльність студентів під час навчання у ВНЗ.Соціальна педагогіка. 2020. с. 6. URL: http://eprints.zu.edu.ua/21806/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
  3. Полякова О.В. Педагогічна діяльність вчителя: погляди К.Д. Ушинського. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 2014. с. 107‑111. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4567/1/O_Polyakova_02_14_IPPO.pdf
  4. Рубан Л.О. Волонтерство в освітній діяльності. Педагогіка. 2020. с. 8. URL: https://naurok.com.ua/volonterstvo‑v‑osvitniy‑diyalnosti‑142445.html

Архіви

Приєднуйтеся до нас