Виберіть сторінку

У Києві обговорили проблеми вимушено переміщених навчальних закладів.

У Києві обговорили проблеми вимушено переміщених навчальних закладів.

7 липня 2015 року представники Донецького національного університету взяли участь у засіданні круглого столу з теми «Проблеми діяльності вищих навчальних закладів, евакуйованих з Донецької та Луганської областей». Захід було організовано Комітетом з питань науки і освіти ВР України. Основною метою роботи стало обговорення поточної ситуації, в якій знаходяться вимушено переміщені навчальні заклади із зони АТО, та вироблення конкретних пропозицій щодо надання їм допомоги.

ДонНУ на цьому заході представляли ректор, д.ю.н., професор Роман Федорович Гринюк, представник від науково-педагогічного колективу, голова незалежної профспілки працівників та студентів, к.е.н., доцент Дмитро Геннадійович Кудінов, заступник голови студентського самоврядування Владислав Дзюбан, голова ради молодих вчених Юлія Овчинникова та генеральний менеджер проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету», підтриманого МФ «Відродження», Володимир Порфирович Кіпень.

Серед головних проблем було визначено: брак навчальних приміщень; значну втрату матеріально-технічної бази, первинної документації, кадрового потенціалу, контингенту студентів; забезпечення житлом наукових і науково-педагогічних працівників, а студентів — гуртожитками; нормативне врегулювання навчання іноземних студентів-переселенців тощо. Також було привернуто увагу до окремих нормативно-правових актів, які регламентують діяльність вишів, унеможливлюють вирішення питань відновлення матеріально-технічної бази, гальмують швидке розв’язання навчальних, наукових та соціальних проблем тощо.

Для вирішення цих та інших проблем представники ДонНУ разом з іншими навчальними закладами внесли ряд пропозицій, а саме:

  1. ВР України прискорити розгляд нормативно-правових актів з питань вищої освіти, зокрема законопроектів № 2481 від 27.03.15 року про внесення змін до ЗУ «Про забезпечення прав і свобод ВПО (щодо забезпечення прав ВПО на отримання комунальних послуг») та № 2723 від 24.04.15 про доручення КМУ щодо збільшення розміру мінімальної академічної стипендії.
  2. КМУ сприяти впровадженню Державної цільової програми з будівництва житла для працівників та гуртожитків для студентів, які є ВПО. Внести зміни до Постанови КМУ № 1134 від 17.08.2002 р. щодо зменшення нормативів чисельності студентів денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника, які працюють у вишах, що були евакуйовані із зони АТО. Прискорити розроблення порядку розміщення на поточних рахунках у банках держсектору власних надходжень держаних і комунальних ВНЗ, отриманих як оплата за надання послуги згідно з основною діяльністю, благодійних внесків та грантів. Окремо акцент був зроблений на обмеження чинності Постанови КМУ від 1.03.14 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету» щодо ВНЗ, евакуйованих із зони АТО, у частині, що стосується припинення придбання меблів, обладнання, ноутбуків, побутової техніки та проведення ремонту приміщень.
  3. МОН України розглянути можливість створення у структурі Міністерства до припинення воєнних дій на сході України відділу з питань отримання освіти громадянами України, які мають статус ВПО.

За результатами роботи були прийняті Рекомендації, які були направлені до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти та науки України.

Донецький національний університет вдячний Олексію Рябчину, народному депутату, випускнику ДонНУ, голові наглядової ради проекту «Європейський розвиток ДонНУ», який підтриманий МФ «Відродження», за організацію заходу та можливість висловити свою позицію щодо проблем, з якими зіткнулись ВНЗ-переселенці та шляхів їх вирішення. Сподіваємось, що проблеми вимушено переміщених навчальних закладів будуть найближчим часом вирішені!

Архіви

Приєднуйтеся до нас