Виберіть сторінку

З Днем народження Липницьку Галину Петрівну

З Днем народження Липницьку Галину Петрівну

В ці дні наш колектив від щирого серця вітає з Днем народження Липницьку Галину Петрівну, яка у 1980-2000 рр. очолювала біологічний факультет ДонНУ.

Народилася вона в м. Луганськ. З 1965 р., після закінчення біологічного факультету Ростовського-на-Дону державного університету працювала у Донецькому державному університеті (нині ДонНУ).

Науково-дослідна робота Г.П. Липницької була присвячена дослідженню мікрофлори ґрунтів. З цієї теми й була захищена кандидатська дисертація. У подальшому плідна наукова робота стала підґрунтям підготовки нею двох кандидатів біологічних наук з екології Азовського моря. Г.П. Липницька — автор понад 100 наукових праць, в тому числі патенту з розробки способів збору фітонейстону.

Галина Петрівна понад 20 років (найбільший термін серед деканів університету!) очолювала біологічний факультет. На цей час припадала значна кількість досягнень у житті його колективу. Завдяки зусиллям декана плідно розвивались усі напрями як наукової, так і педагогічної роботи; були закладені основи нових напрямів досліджень. На кафедрах факультету за підтримки Галини Петрівни сформовані наукові школи, зокрема «Промислова ботаніка», керівником якої є чл.-кор. НАНУ Глухов О.З. Зростання досвіду педагогічної роботи створювало широкі можливості для розвитку та запровадження методів активного навчання. Так, на біологічному факультеті з’явилися цікаві напрацювання з перебудови лекцій на проблемний виклад матеріалу; було ініційовано проведення практичних і семінарських занять з використанням інтерактивних методів: імітаційних ситуацій, рольових та ділових ігор, розв’язання проблемних ситуацій на базі фактичного матеріалу, зібраного самими студентами тощо. Саме в цей період набуває найбільшого розвитку студентський рух з охорони природи промислового регіону. Основою цих змін стало значне укріплення матеріально-технічної бази факультету.

Учні Г.П. Липницької працюють у багатьох куточках світу, обіймаючи посади деканів, завідувачів кафедр, викладачів, керівників підрозділів міністерств та відомств.

До характеристики Галини Петрівни цілком підходять слова — це невичерпно смілива, принципова та тверда в діях людина, але з почуттям гумору, що вельми важливо в керівній роботі. Г.П. Липницька, крім ділових якостей, володіла ще й творчими здібностями. Всі виховні заходи факультету проходили за її участю в творчій атмосфері, яскраво, з піднесенням.

З 1988 р. свої організаторські здібності Галина Петрівна реалізувала на посаді Голови Донецького обласного відділення Дитячого фонду.

Липницька Галина Петрівна відзначена державними нагородами, зокрема знаком «Відмінник освіти України». Це істинний патріот як свого факультету та ДонНУ, так і України в цілому. Вона й сьогодні є прикладом самовідданої праці на благо рідного університету для викладачів і студентів.

Архіви

Приєднуйтеся до нас