Виберіть сторінку

КВІТНЕВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ СТУСІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КВІТНЕВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ СТУСІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 24 квітня 2020 року відбулося чергове квітневе засідання Вченої ради університету в режимі онлайн. На ньому розглядалися планові питання і питання, зактуалізовані сьогоденними потребами Університету. Одним із таких було перше питання Порядку денного «Затвердження Стратегії розвитку ДонНУ імені Василя Стуса 2017 — 2025 рр. у новій редакції» (доповідала перший проректор Тетяна Леонтіївна Нагорняк).

Перший проректор Т.Л. Нагорняк наголосила, що «Викінчена стратегія — це не просто документ, який визначає напрями роботи організації. Вона не пишеться з опертям на актуальні виклики часу й накреслення перспективи. Саме стратегія робить нас актуальними, інноваційними, цікавими та затребуваними. Це — філософія адаптивності та інноваційності, що об’єднує нас заради досягнення спільних та особистих результатів, концентрує мотивацію кожного в потужну силу розвитку Університету».

Доповідач подякувала членам робочої групи, яка працювала над створенням нової редакції Стратегії, висвітлила етапність розроблення документа, ознайомила з тактичними кроками і заходами реалізації Стратегії. Наприкінці перший проректор зауважила, що «Стратегія має бути на робочому столі кожного керівника — від завідувача кафедри до ректора. Вона має стати основою для розроблення навчальних планів, перегляду перспективних планів розвитку кафедр і факультетів, особистого планування кожним викладачем своєї діяльності. Стратегія має зумовлювати траєкторію розвитку кожного здобувача вищої освіти».

Ухвала з цього питання здобула одноголосну підтримку членів Вченої ради.

Цікавим для всіх і довгоочікуваним було друге питання Порядку денного «Про результати рейтингування показників діяльності викладачів, кафедр, факультетів ДонНУ імені Василя Стуса за 2019 рік. (доповідала перший проректор Тетяна Леонтіївна Нагорняк).

Перший проректор Тетяна Леонтіївна Нагорняк наголосила, що вчетверте в Університеті підводяться результати рейтингування показників діяльності викладачів, кафедр і факультетів і зауважила, що «Система внутрішнього рейтингування покликана визначити ефективність внеску кожного викладача, кафедри та факультету у стратегічний розвиток Університету, у зростання його позицій у національних і міжнародних рейтингах та допомагає окреслити ті напрями освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету, які потребують посиленої уваги та конкретних управлінських рішень».

Доповідач подякувала Скоповій О.І. та Прігунову О.В. за ефективну роботу та оперативність, нагадала про складники рейтингу, ознайомила зі статистикою рейтингованих викладачів, відзначила факультети, викладачі яких найвідповідальніше поставилися до заповнення анкет (філологічний, факультет історії та міжнародних відносин, факультету хімії, біології і біотехнологій, факультету іноземних мов), назвала кафедри з високим рівнем відповідальності та управлінської культури (неорганічної, органічної та аналітичної хімії; фінансів і банківської справи; маркетингу; української мови, загального і прикладного мовознавства; теорії та історії держави і права та адміністративного права). Детально зупинилася на якісному й кількісному аналізі викладачів, які увійшли до груп High, Middle та Low. Проаналізувала активність викладачів за чотирма блоками роботи (навчально-методична, наукова та інноваційна, організаційна та виховна робота, показники досягнутої кваліфікації), виділивши загальні тенденції за 2019 рік. Водночас зупинилася на індикаторах діяльності, які потрібно взяти до уваги викладачам і структурним підрозділам. Зупинилася на рейтингу кафедр і факультетів. Назвала переможців рейтингування 2019 року.

Топ-3 у рейтингу факультетів посіли:

 • Юридичний факультет (205,67 балів)
 • Економічний факультет (187,03 балів)
 • Факультет інформаційних і прикладних технологій (181,02 балів)

Топ-4 у рейтингу кафедр посіли:

 • Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки (248,33 балів)
 • Кафедра політології та державного управління (242,49 балів)
 • Кафедра господарського права(230,90 балів)
 • Кафедра міжнародних економічних відносин (225,86 балів)

Топ-40 у рейтингу викладачів:

 • 12 переможців з Економічного факультету;
 • 7 переможців з Факультету хімії, біології та біотехнологій;
 • 7 переможців з Юридичного факультету;
 • 7 переможців із Філологічного факультету;
 • 3 переможці з Факультету інформаційних і прикладних технологій;
 • 2 переможці з Фізико-технічного факультету;
 • 1 переможець із Факультету історії та міжнародних відносин.

Запропонувала доручити відповідальним структурним підрозділам (Освітньо-практичному центру інноватики та стратегічного розвитку і Прес-центру) оприлюднити списки переможців на офіційних ресурсах Університету.

Ухвала з другого питання мала одноголосну підтримку членів Вченої ради.

Урочисто вітальна модальність засідання Вченої ради була продовжена ректором Університету Гринюком Романом Федоровичем, який традиційно привітав квітневих іменників — членів Вченої ради: Горбачову Л.І., Анісімову О.М., Орєхову Т.В. і цьогорічну ювілярку Шаульську Л.В.

Розгляд питань категорії «Різне» розпочався з інформації заступника голови Нагородної комісії Вченої ради Університету Русакова Володимира Федоровича, який поінформував про результати засідання Нагородної комісії, що відбулося 23 квітня 2020 року в онлайн-режимі. Предметом розгляду комісії було клопотання економічного факультету щодо присвоєння почесного звання «Заслужений професор Донецького національного університету імені Василя Стуса» трьом його співробітникам, а саме:

Ситник Людмилі Степанівні, доктору економічних наук, професору, професору кафедри менеджменту та поведінкової економіки;

Сидоровій Антоніні Василівні, доктору економічних наук, професору, в.о. завідувача кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики;

Іоніну Євгену Євгеновичу, доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри обліку, аналізу і аудиту.

Володимир Федорович звернувся до Вченої ради від імені Нагородної комісії з рекомендацією присвоїти почесне звання «Заслужений професор Донецького національного університету імені Василя Стуса» вищезазначеним викладачам.

Рішення Вченої ради по кожній кандидатурі було одноголосне.

Голова Вченої ради Анатолій Панасович Загнітко озвучив заяву Шемети Тетяни Миколаївни, яка звернулася з проханням утворити разову спеціалізовану вчену раду для проведення захисту дисертації «Перехід частки учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю» з присудження їй ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». Анатолій Панасович озвучив пропонований склад разової ради, який повністю відповідає вимогам п. 15. Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 р.

Заперечень у членів Вченої ради не було. Рішення прийняте одноголосно.

З інформацією про внесення змін у Правила прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса виступив проректор з наукової роботи Ілля Васильович Хаджинов. Він запропонував внести зміни в терміни подання документів до аспірантури й докторантури на 2020 рік, змістивши їх з 15 травня на 15 червня.

Рішення було прийняте одноголосно.

Проректор з наукової роботи Ілля Васильович Хаджинов звернувся до членів Вченої ради з інформацією про атестацію аспірантів 2015 року вступу.

Члени Вченої ради одностайно підтримали пропозицію атестувати аспірантів 2015 року вступу.

Серед блоку питань з наукової діяльності Університету були питання про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам, які зараховані з 1 березня 2020 року та про уточнення тем дисертаційних робіт.

Члени Вченої ради одностайно підтримали клопотання вчених рад факультетів про затвердження й уточнення тем дисертаційних досліджень.

Члени Вченої ради розглянули пропозиції факультетів та рекомендували до друку: Словник власних імен поетичних текстів Василя Стуса. (Т. 1. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 272 c.), укладач Кравченко Елла Олександрівна; Фаховий науковий часопис «Лінгвістичні студії linguistic Studies». Випуск 39; Фаховий науковий часопис «Донецький археологічний збірник», № 22 за 2019 рік.

У кінці засідання голова Вченої ради Анатолій Панасович Загнітко подякував усім за активну участь у засіданні, в обговоренні всіх питань. Анонсував травневе засідання Вченої ради Університету.

Прес-центр

Архіви

Приєднуйтеся до нас