Виберіть сторінку

Ботаніка та екологія

Кафедра ботаніки та екології біологічного факультету є класичною і була заснована однією з перших у 1965 р. На ній здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціалізацією Ботаніка, а також бакалаврів — за спеціалізацією Фітодизайн та ландшафтна архітектура. Майбутні фахівці опановують фундаментальний (Ботаніка; Систематика вищих та нижчих рослин; Анатомія рослин; Морфологія рослин; Екологія; Цитологія; Генетика; Теорія еволюції; Екологія рослин тощо), спеціальний (Географія рослин; Геоботаніка; Карантин та захист рослин; Промислова ботаніка; Інтродукція рослин; Біоіндикація тощо) та практичний компоненти програми навчання (Квіткарство; Ландшафтна архітектура з основами комп’ютерного модулювання; Декоративне садівництво; Основи композиції; Основи фітодизайну).

Кафедра бере участь у розробці нових спеціалізацій, зокрема Економіст-Еколог для підвищення конкурентоздатності наших випускників та розширення компетенцій для адаптації на вітчизняному та європейському ринках праці.

З самого початку існування біологічного факультету проводиться наукова робота у найрізноманітніших напрямках ботаніки — класичної галузі біології та екології. Студенти досліджують флористичний склад рослинних угруповань, созологічні аспекти створення територій природно-заповідного фонду, морфологічні, систематичні та індикаційні властивості нижчих та вищих рослин, життєві стратегії рослин, в тому числі — в умовах антропогенного навантаження, досліджують стійкість, витривалості фітосистем, екологічну ємність територій.

Результати плідної наукової роботи студентів та співробітників кафедри стали фундаментом досліджень за грантовим контрактом № DCI-ENV 2010/243-865 «Низько-вуглецеві можливості для індустріальних регіонів України» (Франція — Україна), який фінансується Європейським Союзом; грантовим контрактом НУ/6-2011 «Розробка комплексу автоматизованого біомоніторингу довкілля з використанням в якості біосенсорної системи нижчих рослин та базидіоміцетів».

Кафедра готує фахівців для роботи в науково-дослідницьких і вищих навчальних закладах, на підприємствах різних галузей біології і медицини, у сільському та лісовому господарствах. Випускники також працюють на станціях захисту рослин, у системі карантинної служби, лабораторіях контролю за якістю продукції, у районних, міських та обласних лабораторіях контролю за станом природного середовища, у системі зеленого будівництва, пов’язаного з ландшафтним озелененням міських, промислових, рекреаційних територій та земель, які рекультивуються; у системі державного біомоніторингу, у науково-дослідних установах з проблем діагностики, клінічної біохімії та імунології, у санепідемстанціях тощо. Вони також можуть працювати в громадських і державних підприємствах, лісгоспах, ботанічних садах, зоопарках, біосферних заповідниках тощо.

Кафедра ботаніки та екології здійснює подальшу підготовку фахівців в аспірантурі та докторантурі.

Отже, підготовка фахівців за спеціалізаціями кафедри ботаніки та екології дозволяє повною мірою реалізувати їх потенціал у різних професійних спрямуваннях.

Архіви

Приєднуйтеся до нас