Виберіть сторінку

На шляху професійного становлення

З 6 червня 2016 року на біологічному факультеті розпочалися навчальні та виробничі практики. Саме тут студенти перевіряють та закріплюють теоретичні знання, отримані на лекціях з ботаніки, зоології, фізіології та біохімії рослин, фізіології людини і тварин, біофізики та екології.

Протягом навчальних практик студенти перших і других курсів виконують повноцінні дослідження фауни і флори Вінниччини, знайомляться з новими видами рослин, комах, плазунів та ссавців, особливостями їх морфологічної будови та природного середовища проживання.

Студенти третього курсу проходять виробничі практики, під час яких здобувають навички як наукової так і виробничої діяльності. Базами практики є не лише наукові лабораторії біологічного факультету, а й установи Вінницької області та України. З останніми укладені угоди про співробітництво.

Отже, навчальні та виробничі практики студентів біологічного факультету є невід’ємною частиною їх навчання. Теоретичні знання, підкріплені практичними навичками, є запорукою професійного становлення майбутніх фахівців в галузях біології та екології.

Архіви

Приєднуйтеся до нас