Виберіть сторінку

«Граматичні читання»

Починаючи з 2000 р. кафедра української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (з 2015 р. — кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології та кафедра української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)) організовує та проводить Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Граматичні читання», організатором та iдейним натхненником якої став член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса Анатолій Загнітко.

Першi «Граматичні читання» (2000 р.) було присвячено 65—річчю видатного вітчизняного вченого-граматиста професора Івана Романовича Вихованця; третi — набули статусу Мiжнародної конференції (2005 р.). Участь у конференцiї брали участь представники всiх регiонiв i центрiв фiлологiчної думки в Українi — Києва, Львова, Миколаєва, Одеси, Івано-Франкiвська, Кам’янець-Подiльського, Днiпра, Сум, Вiнницi, Харкова, Черкас, Чернiвцiв та ін.

Вже з перших крокiв Конференцiя здобула авторитет як науковий осередок, вiдомий далеко за межами України. За роки роботи членами оргкомітету «Граматичних читань» були провідні вітчизняні та зарубіжні науковці: д. філол. н., проф. Вiктор Бріцин (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України), д. філол. н., проф. Катерина Городенська (Інститут української мови НАН України), д. філол. н., проф. Василь Ґрещук (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна), д. філол. н., проф. Тетяна Ковалевська (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна), д. філол. н., проф. Алла Лучик (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна), д. філол. н., проф. Анатолiй Мойсієнко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна), д. філол. н., проф. Анатолiй Поповський (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна), д. філол. н., проф. Михайло Сарновський (Вроцлавський університет, Польща); д. філол. н., проф. Тетяна Космеда (Познанський університет імені Адама Міцкевича, Польща); д. філол. н., проф. Чеслав Ляхур (Опольський університет, Польща); д. філол. н., проф. Майя Всеволодова (Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Росія); д. філол. н., проф. Марiя Конюшкевич (Гродненський державний університет імені Янкі Купали, Білорусь), д. філол. н., проф. Вольга Ляшчынская (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Білорусь), д. філол. н., проф. Людмила Попович (Бєлградський університет, Сербія) д. філол. н., проф. Алла Архангельська (Університет Палацького в Оломоуці, Чеська Республіка) та ін.

Прiоритетними напрямами роботи «Граматичних читань» є такi:

 • актуальні проблеми теорії мови, функційної грамматики;
 • теоретичні питання морфології і синтаксису;
 • актуальні проблеми семантики мовних одиниць;
 • проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу;
 • теоретичні й прикладні аспекти германського й романського мовознавства;
 • актуальні проблеми когнітивної лінгвістики;
 • актуальні питання прикладної лінгвістики та інноваційних технологій освіти;
 • актуальні проблеми сучасної комп’ютерної лінгвістики;
 • лінгвокультурологія, етнолінгвістика, лінгвогеографія й ономастика: проблеми та перспективи.

25–26 квітня 2017 року кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології та кафедра української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) спільно з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститутом української мови НАН України, Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, Бєлградським університетом, Познанським університетом імені Адама Міцкевича, Університетом Палацького в Оломоуці спільно проводять Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Граматичні читання — ІХ», присвячену 80-річчю Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Передбачено роботу таких секцій:

 1. Проблеми філософії та феноменології мови, теорії та історії мови.
 2. Теоретичні питання морфології і синтаксису.
 3. Актуальні проблеми семантики мовних одиниць.
 4. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу.
 5. Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження.

Робочi мови конференції: українська, російська, англійська, німецька та ін.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Граматичні студії» (Випуск 3). За бажання учасники конференції можуть опублікувати статтю у міжнародному фаховому збірнику наукових праць «Лінгвістичні студії» («Linguistic Studies»), який виходить з 1996 р. і зареєстрований у 12 міжнародних авторитетних наукометричних базах: Index Copernicus International (ICV 2012: 5.58; ICV 2013: 6.14; ICV 2014: 68.32); ResearchBib; Genamics JournalSeek (за підтримки OCLC як частини the WorldCat Knowledge Base) та ін.

Архіви

Приєднуйтеся до нас