Виберіть сторінку

Засідання ректорату ДонНУ імені Василя Стуса

Засідання ректорату ДонНУ імені Василя Стуса

20 березня 2018 року відбулося чергове засідання ректорату Донецького національного університету імені Василя Стуса. Головуючий на засіданні ректор Стусівського університету Роман Гринюк привітав колег та запропонував одразу перейти до розгляду питань насиченого порядку денного засідання.

Проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи Ростислав Подольський, доповідаючи про стан підготовки до вступної кампанії – 2018, окреслив результати оновлення бази тестових завдань для вступних випробовувань, наголосив на успішній реалізації першого етапу створення цифрових підписів для ЄДЕБО. Особливу увагу у своїй доповіді Ростислав Юрійович приділив питанню конструктивної роботи філій ДонНУ імені Василя Стуса. Зокрема, було вирішено підготувати матеріали для інструктажу очільників філій у контексті спроможності Університету забезпечити в них навчальний процес.

Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова зосередила увагу учасників засідання на питанні освітніх програм і перспектив ліцензування нових освітніх програм.

Про науку на факультетах доповів проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов. Він підкреслив позитивну тенденцію: половина студентів денної форми навчання займається науковими дослідженнями. У минулому році 14 наукових конкурсних робіт наших студентів отримали нагороди, було зайнято 6 призових місць у предметних олімпіадах. Університетські кафедри здійснюють міждисциплінарні дослідження, що є сучасним трендом. Також Ілля Васильович наголосив на потребі оновлення експериментальної матеріально-технічної бази природничих факультетів, без якої подальші студентські наукові дослідження та розробки молодих вчених будуть неможливими.

Заступник головного бухгалтера Сергій Бураков ознайомив усіх присутніх із порядком складання, затвердження та виконання паспорта бюджетної програми. Він зупинився на щорічному зростанні показника видатків зі спеціального фонду. Через високу орендну плату і комунальні платежі, які становлять левову частину витрат, на розвиток і оновлення матеріально-технічної бази університету лишається дуже невеликий відсоток спеціального фонду. У зв’язку з цим ректор Роман Гринюк запропонував деканам факультетів скласти і обгрунтувати свої потреби у технічному обладнанні, які будуть враховані під час оформлення бюджетного паспорту на новий навчальний рік.

Директор Наукового парку «ДонНУ – Поділля» Юрій Клименко прозвітував щодо роботи Парку. Будучи страртапом, Науковий парк має на меті комерціалізацію прикладних продуктів діяльності викладачів, подальшу акумуляцію цих коштів для нових стартапів. Окрім проектів із вимірювання вмісту питної води, робототехніки для агробізнесу, Науковий парк розробив проект із енергозбереження для Головного корпусу Університету. Ректор Роман Гринюк доручив директору Парку продовжити вивчення цього питання задля його практичного втілення найближчим часом.

Архіви

Приєднуйтеся до нас