Виберіть сторінку

ПРОЕКТ USAID «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»: ШЛЯХ ДО РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

ПРОЕКТ USAID «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»: ШЛЯХ ДО РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Оновлення українського суспільства не представляється можливим без підвищення довіри до права в цілому та до професії юриста зокрема. Саме на це і спрямований один із проектів USAID в Україні „Нове правосуддя”.

Одним з аспектів згаданого проекту виступає розробка модельного курсу „Професійна відповідальність правника”, який планується до впровадження українською та англійською мовами. Курс в повному сенсі є революційним, оскільки відступає від традиційних підходів викладання виключно теоретичної частини юридичної деонтології. Натомість орієнтує студентів на засвоєння загальних правових цінностей та специфіки їх виявлення у різних юридичних професіях через широке застосування кейс-методу, а також глибоке опрацювання досвіду демократичних зарубіжних країн.

У робочій групі з розробки навчального курсу взяла участь Міхайліна Тетяна Вікторівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Сподіваємось, що впровадження подібних професійно-орієнтованих дисциплін у довгостроковій перспективі зможе посприяти формуванню нової генерації юристів та створити їх позитивний образ у соціумі.

Архіви

Приєднуйтеся до нас