Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Стусівського університету

Засідання Вченої ради Стусівського університету
25 січня у коворінгу відбулося чергове засідання Вченої ради Стусівського університету. Воно розпочалося із урочистостей. Ректор Роман Гринюк вручив дипломи та атестати про присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань викладачам Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Першим питанням порядку денного стало обговорення проекту звіту ректора ДонНУ імені Василя Стуса на Конференції трудового колективу. Роман Федорович окреслив здобутки Стусівського університету, виклики та завдання на наступний рік відповідно до Стратегії розвитку Університету. Ректор подякував усім структурним підрозділам Стусівського університету за відповідальний підхід та оперативність у підготовці інформації до річного звіту. Особливу подяку Роман Федорович висловив проректору з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Тетяні Нагорняк. Роман Федорович наголосив на тому, що звіт ректора структурований відповідно до 3 стратегічних пріоритетів розвитку нашого Університету: прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності; трансформація у дослідницький університет інноваціного типу і створення університетського світоглядного простору як living-learning-community.

Наступним питанням порядку денного стало обговорення основних показників діяльності Стусівського університету в контексті підтвердження статусу Національного. Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова окреслила основні складові моніторингової справи на підтвердження статусу Національного, проаналізувала ключові критерії для підтвердження статусу Національного, хід виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Антоніна Бобкова доповіла про діяльність Донецької наукової школи господарського права. Антоніна Григоріївна підкреслила, що засновником Донецької наукової школи господарського права був Валентин Карлович Мамутов, почесний академік НАНУ, академік ПАПрНУ. Доповідач проаналізувала основні етапи діяльності школи, зокрема: 1958 – 1983 рр. – формування Донецької наукової школи, 1984 – 2000 рр. – зміцнення інституційних засад діяльності та кадрового потенціалу наукової школи; 2001 – 2014 рр. – зростання наукової школи та активізація її діяльності; 2014 –2019 рр. – продовження традицій наукової школи у діяльності її осередків. Антоніна Григоріївна наголосила, що після переїзду до Вінниці наукова школа розділилася на 2 осередки: Київський осередок, який функціонує на базі Інституту економіко-правових досліджень НАН України і Вінницький осередок – у ДонНУ імені Василя Стуса. Також вона розповіла про основні напрямки досліджень Вінницького осередку Донецької наукової школи господарського права. Серед них: правове забезпечення рекреаційної діяльності, господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності, правове забезпечення екологічного підприємництва. Серед наукових здобутків членів Вінницького осередку Донецької наукової школи господарського права: 5 докторів, 15 кандидатів юридичних наук, 34 аспіранти; підготовлено науково-практичний коментар до Господарського кодексу України; опубліковано понад 890 наукових праць, взято участь у підготовці фундаментальних наукових робіт: «Правова система України: історія, стан та перспективи» в 5-ти томах, «Правова доктрина України» в 5-ти томах, Юридична енциклопедія в 6-ти томах, Велика українська юридична енциклопедія в 20-ти томах; підготовлено бібліографічний довідник «Правове регулювання господарчих відносин»; підготовлено 12 особистих монографій та взято участь у підготовці 7 колективних монографій.

Роман Федорович наголосив на тому, що завдяки школі господарського права з’явився юридичний факультет (економіко-правовий), який дав можливість підготувати плеяду кваліфікованих фахівців випускників нашого факультету.
Ректор доповів про затвердження Правил прийому до Стусівського університету у 2019 році, перспективи вступної кампанії 2019 року.

Голова Вченої ради Анатолій Загнітко проінформував про внесення змін до Регламенту підготовки та проведення засідань Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса. Анатолій Панасович запропонував доповнити регламент новим розділом «Особливості проведення засідань за допомогою електронних засобів зв’язку».

Також учасники засідання Вченої ради Стусівського університету розглянули проект положення «Про затвердження Правил призначення академічних та соціальних стипендій у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса у новій редакції». Заступник голови Студентської ради Університету, студентка 3-го курсу історичного факультету Анна Оцвера озвучила пропозиції студентів щодо критеріїв розрахунку додаткового балу під час формування рейтингу успішності студентів. Серед них: переведення балів у зручний формат; змінення вагомості додаткових балів: збільшення максимального балу навчально-наукової діяльності з 4 до 5 та відповідно зменшення балу у спортивній діяльності з 2 до 1; узагальнення всіх показників факультетів та інституту в єдиний документ. Ці зміни набудуть чинності 1 липня 2019 року.

Оксана Євтухова проінформувала про визначення ліміту стипендіатів у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, відповідно до якого буде призначатися академічна стипендія за результатами поточного семестрового контролю.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов доповів про атестацію аспірантів 1, 2 та 3 років навчання (2018, 2017, 2016 рр. зарахування), затвердження тем наукових робіт аспірантам-іноземцям та рекомендацю до друку навчально-методичних і навчальних посібників для студентів різних спеціальностей та монографії «Weltanshauung: 12 нарисів з історії концепту «світогляд» (автор – Володимир Попов).
Вітаємо Тетяну Вікторівну Міхайліну з присудженням вченого ступеня доктора юридичних наук, Юлію Вікторівну Окуньовську з присудженням вченого ступеня кандидата політичних наук, Тетяну Василівну Янчук з присвоєння вченого звання доцента кафедри маркетингу, Олега В’ячеславовича Єрмішева – доцента кафедри фізіології та біохімії рослин. Бажаємо науковцям успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у подальшому професійному зростанні й майбутніх наукових пошуках! Нехай підґрунтям плідної професійної діяльності буде міцне здоров’я та удача, натхненна думка і підтримка близьких!

Архіви

Приєднуйтеся до нас