Виберіть сторінку

Завершення навчального року саме час для підбиття підсумків зовнішніх проєктів, участь у яких брали представники Стусівського університету

Завершення навчального року саме час для підбиття підсумків зовнішніх проєктів, участь у яких брали представники Стусівського університету

Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку

Перший проректор Тетяна Нагорняк, декан історичного факультету Юрій Теміров та директор ОП ЦІСР Юлія Пачос протягом навчального року брали участь у проєкті «Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку», що реалізується Програмою імені Фулбрайта в Україні за фінансової підтримки Посольства США в Україні.

Семінари, у рамках програми, охоплювали такі напрями діяльності переміщених ЗВО як:  стратегічне планування розвитку ЗВО, інновації в освіті, фандрайзинг та взаємодія з громадою. Семінари проходили у Києві, Львові онлайн впродовж 2019 – 2020 н.р. Презентацією оновленої Стратегії розвитку ДонНУ імені Василя Стуса 2017 – 20205 рр. 25 червня завершився етап даного проєкту.

Оновлена Стратегія розвитку ДонНУ імені Василя Стуса отримала високу оцінку експертів проєкту, у якій зазначено, що «Cтратегія може бути з великою користю імплементованою у власному університеті і слугувати прикладом розробки та постійного вдосконалення подібних стратегій для інших українських університетів. Це демонструє високий рівень культури підготовки та використання подібних документів. Такий підхід досі демонструють лише окремі вітчизняні університети, які належать до числа володарів ліпших модернізаційних практик».

Інноваційний університет та лідерство. Фаза V Інтердисциплінарність   та   міжгалузевість   і   стратегії   розвитку університету

З 2014 р. реалізовується проєкт «Інноваційний університет та лідерство». Донецький національний університет імені Василя Стуса мав честь брати участь  у Фазі V Інтердисциплінарність   та   міжгалузевість   і   стратегії   розвитку університету. Проєкт підготував дві групи академічних лідерів, що здатні впроваджувати сучасні інтердисциплінарні, трансдисциплінарні, міжгалузеві освітні та освітньо-наукові програми в практики української вищої школи (7–31 жовтня 2019 р. група I), орієнтовані на вивчення польського досвіду та конструювання стратегічних програм розвитку українських університетів (4-29 листопада 2019 р. група J).

У дистанційному форматі 7, 8, 9 липня відбувся захист проєктів. Наш Університет був представлений 2 мікропроєктами: «Оцінювання результатів діяльності працівників як інструмент стратегічного менеджменту ДонНУ імені Василя Стуса» (перший проректор Тетяна Нагорняк та декан економічного факультету Лариса Шаульська), «Розробка та апробація локальної концепції навчання впродовж життя у Стусівському університеті» (директор ОП ЦІСР Юлія Пачос). Ці мікропроєкти стали результатом місячного стажування у Варшавському університеті та Ягелонському університеті у Кракові, де представники Університету мали змогу перейняти найкращі польські практики управління ЗВО, стратегічного розвитку, побудови освітніх програм, впровадження міждисциплінарності та міжгалузевості в освітній та науковій діяльності

У межах представлення мікропроєкту «Оцінювання результатів діяльності працівників як  інструмент стратегічного менеджменту ДонНУ імені Василя Стуса» Тетяна Нагорняк та Лариса Шаульська продемонстрували результати апробації системи ключових показників ефективності діяльності менеджменту Університету та структурних підрозділів, а також нову удосконалену систему КПЕ на 2020 – 2021 рр.

За результатами  мікропроєкт «Розробка та апробація локальної концепції навчання впродовж життя у Стусівському університеті» директора ОП ЦІСР Юлії Пачос, були представлені зміни, внесені до Стратегії розвитку ДонНУ імені Василя Стуса, пов’язані з освітою дорослих, а також результати  унікальної внутрішньо-корпоративної програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Майстерня «Teaching Art».

Кожен проєкт живе своїм продовженням, і без сумніву, що ці проєкти тільки старт для нових!

Архіви

Приєднуйтеся до нас