Виберіть сторінку

Святкування Днів науки на факультеті математики та інформаційних технологій набирає оберти

Святкування Днів науки на факультеті математики та інформаційних технологій набирає оберти

У четвер 17 травня відбувся захист дослідницьких робіт студентів другого курсу спеціальностей «Прикладна математика» та «Комп’ютерні науки». Роботи були виконані в рамках курсу «Алгоритми та структури даних» під керівництвом старшого викладача Вєтрова О.С.

Загальною темою усіх виступів була «ефективність алгоритмів», але кожна команда виокремила свою специфіку цього питання і зробила її предметом свого дослідження.

Студенти Воронюк О.С., Кульчицька О.Ю. та Гладіголов С.С. виступили з доповіддю на тему порівняння ефективності гри в «2048» за допомогою евристичних алгоритмів та алгоритмів, побудованих засобами машинного навчання.
Темою досліджень Грицишена В.А. та Заплатинської А.О. стала проблема ефективного моделювання задачі перебору засобами мови програмування Python.

Горобець Б.А. та Гук-Сатайкін О.І. розповіли про свої результати досліджень у в області побудови словників та алгоритмів пошуку тексту.

Алгоритми розв’язку математичної задачі знаходження цілого кореня деякого натурального числа представили Біньковська Ю.Л., Наскальний Д.С. та Олійник А.О. Метою їх дослідження було аналіз алгоритмів розв’язку зазначеної задачі та, додатково, порівняння різних мов програмування на предмет ефективності вирішення математичних задач, що потребують значних комп’ютерних досліджень.

Доповіді були зроблені студентами по матеріалам їх участі у V Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Інформаційні технології – 2018», що проходила у травні на базі факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

Присутні на доповідях співробітники факультету: доценти Бабаков Р.М., Мічківський С.М. та асистент Врублевський В.А. взяли участь у дискусії та обговоренні.

Заступник декана
Вєтров О.С.

Архіви

Приєднуйтеся до нас