Виберіть сторінку

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБМІНУ ДОСВІДОМ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБМІНУ ДОСВІДОМ

У рамках Фестивалю наук — 2019 кафедрою педагогіки та управління освітою було проведено науковий та методичний семінари.

Наукова-методична складова є важливим компонентом управлінської та педагогічної діяльності. Тому науково-методичні аспекти особистісно-професійного розвитку суб’єктів освітньої діяльності стали темою цьогорічного семінару кафедри педагогіки та управління освітою. Професійна діяльність педагога — це особливий різновид творчої інтелектуальної праці. Творчість викладача полягає, насамперед, у доборі методів і розробці технологій реалізації мети і завдань, поставлених державою перед вищою школою: забезпечення ефективності навчально-виховного процесу; формування у вихованців різних компетентностей; привчання учнів до самостійного отримання максимальної інформації за короткий час і розвитку творчого мислення; озброєння уміннями наукового дослідження; виховання різнобічної, досвідченої і культурної людини. Оскільки зміст навчально-методичної роботи викладача знаходиться у безпосередньому зв’язку з об’ємом і структурою навчальної роботи, а її основними видами є робота стосовно профорієнтації, організація педагогічних практик, методична робота на допомогу вчителям та робота з підготовки науково-методичних семінарів, то ці питання були винесені на обговорення викладачами і слухачами кафедри педагогіки та управління освітою.

Учасники семінару ділилися досвідом, проблемами та перспективами науково-методичної діяльності в закладах освіти. Зокрема, обговорено питання науково-методичних аспектів управлінської освітньої діяльності. Доктор наук Мартинець Лілія Асхатівна висвітлила проблему науково-методичного супроводу професійного розвитку педагога Нової української школи. Студентка освітньої програми «Педагогіка вищої школи» Маліванчук

Валентина Іванівна поділилася практичним досвідом впровадження інноваційних інтерактивних форм педагогічних рад. Студентка освітньої програми «Управління навчальним закладом», директор фізико-математичної гімназії № 17 Вінницької міської ради Нестюк Валентина Михайлівна розкрила дидактичні можливості «мобільного навчання» у закладах освіти та особливості використання мобільних технологій у методичній роботі закладу освіти. Студент освітньої програми «Управління навчальним закладом», директор ЗОШ № 14 м. Вінниці Козлов Олександр Леонідович розкрив теоретичні основи управлінського супроводу методичної роботи та професійного розвитку вчителя. Жваве обговорення викликали доповіді магістрів щодо правового виховання майбутніх педагогів у закладі вищої освіти, тьюторства у закладах освіти та розвиток німецькомовної освіти в школах України.

Учасники семінару розглянули методичні засади розвитку викладача у контексті створення освітнього середовища закладу вищої освіти. Зокрема, підготовку педагогічних кадрів для системи дошкільного виховання в Україні, гармонійне поєднання наукової, навчальної і методичної роботи як продуктивне підґрунтя саморозвитку викладача, досвід викладання гуманітарних дисциплін, методичні особливості навчання покоління Z.

Не залишилась осторонь і практична підготовка студентів як основа формування особистості фахівця. Слухачами проаналізовано досвід та проблеми практичної підготовки студентів. Зокрема, розкрито роль та функції практики у підготовці майбутнього вчителя, формування якостей ділової людини.

Найбільше доповідей присвячено методичним аспектам розвитку творчого потенціалу особистості педагога шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій. Цікавою виявилася доповідь вчителя фізико-математичної гімназії № 17 Вінницької міської ради Мельничук Вікторії Миколаївни, яка поділилася практичним досвідом використання мобільних технологій на уроках геометрії з метою підвищення мотивації

учнів до навчання. Слухачі обговорили також теоретико-методичні питання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, поділилися досвідом ДонНУ імені Василя Стуса щодо впровадження дистанційного навчання, проаналізували методику стоун-терапії у дошкільних закладах освіти та методичний потенціал stem-освіти.

Такі заходи дозволяють керівникам і педагогам вдосконалювати професійні навички, здійснювати професійний саморозвиток та ділитися досвідом із аспірантами, магістрами й студентами, а останнім — сформувати загальнонаукові, загальні професійні та інструментальні компетентності щодо взаємодії в навчальній, дослідницькій та професійній діяльності.

Архіви

Приєднуйтеся до нас