Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради

Засідання Вченої ради

29 травня в актовій залі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Вченої ради Стусівського університету.

Засідання розпочалося із урочистостей — нагородження студентів та викладачів за вагомі досягнення у науковій та дослідницькій діяльності, підготовку та участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, перемогу у змаганнях з кулькової стрільби.

Про публічний імідж Університету: динаміку образів, використання брендбуку та напрями вдосконалення доповіла директор навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру Юлія Петришена. Вона підкреслила, що з метою формування позитивного іміджу Стусівського університету Навчально-практичний інформаційно-комунікаційний центр (НПІКЦ) здійснює просування в інформаційно-комунікаційному просторі образів Університету, зокрема системно та послідовно здійснює наступні кроки: моніторинг та аналіз інформаційної присутності Університету в медіа-просторі задля виявлення існуючих образів та цільових груп; координацію роботи структурних підрозділів Університету щодо дотримання інформаційно-комунікаційної та іміджевої політики, фірмової символіки та стилю, елементів брендбуку; комунікацію з державними органами влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації та іншими зацікавленими особами й організаціями в контексті реалізації інформаційно-комунікаційної та іміджевої політики Університету; створення та поширення контенту про освітню, наукову, інноваційну, експертну діяльність Університету, виходячи зі стратегічних пріоритетів Університету. Юлія Миколаївна наголосила, що популяризація та просування образів Університету реалізовується за допомогою таких каналів як: сайт ДонНУ імені Василя Стуса www.donnu.edu.ua; газета «Університетські вісті»; сайт новин «Університетські вісті» www.news.donnu.edu.ua; офіційні сторінки у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram канал Університету в Youtube; медіа-проект”Stud_voice” реалізований спільно з «Радіо Місто над Бугом 101,8 FM». Досить детально доповідач проаналізувала інформаційну присутність Університету у межах медіа-простору, який постійно моніториться. Вона зазначила, що у 2018 році в регіональних, національних і міжнародних ЗМІ діяльність Стусівського університету знайшла відображення у 772 матеріалах, 8 з яких вийшли у виданнях міжнародного рівня (1,04%), 277 — національного (35,88%), 487 (63,08%) — регіонального рівня. Юлія Миколаївна відзначила позитивну динаміку тональності матерів ЗМІ та окреслила основні образи нашого Університету у медіа-середовищі, що корелюються з образами відкритої елітарної академічної спільноти, що є центром освіти, науки та інновацій, а також образ надійного та соціально відповідального партнера для громадських та владних інститутів, міжнародної та вітчизняної бізнес-спільноти.

Ще одним важливим чинником формування позитивного іміджу Університету є існуючий пул експертів. Юлія Миколаївна підкреслила, що спікери Стусівського університету затребуванні в якості експертів та коментують різні напрями діяльності та події у виші, а також суспільні, політичні, економічні та ін. процеси — у 2018 році 445 згадувань (цитувань) у різних ресурсах (телевізія, радіо, преса, сайти). Безперечно, позитивна динаміка збільшення присутності експертів Стусівського університету у медіа-полі є свідченням затребуваності пулу експертів серед медійників, а також потужного експертно-аналітичного потенціалу вишу, який націлений на досягнення стратегічних цілей та зміцнення позитивного іміджу ДонНУ імені Василя Стуса. Аналізуючи роботу офіційного сайту Університету та сайту новин «Університетські вісті» Юлія Миколаївна наголосила, що кількість переглядів у 2019 році близько 350 тисяч, свідчить про сталий та систематичний інтерес до інформаційного ресурсу, а статистика відвідування офіційного сайту ДонНУ імені Василя Стуса демонструє, що сайт залишається одним із найбільш дієвих каналів комунікації з цільовими аудиторіями, однак варто й надалі вдосконалювати та покращувати навігаційну систему сайту для того, аби зменшити сеанси відмов і задовольняти інформаційні запити користувачів. Інформаційна платформа «Університетські вісті», яка є повноцінним сайтом новин, що відображає діяльність та життя Університету у категоріях: наука, події, дозвілля, досягнення, факультети, експертне середовище залишається важливим інформаційно-комунікаційним каналом Університету. Ще однією складовою роботи НПІКЦ є корпоративна газета «Університетські вісті», яка є науково-популярним, навчальним, довідковим та інформаційним виданням з визначеною тематичною спрямованістю та програмними цілями: висвітлення діяльності колективу Університету, навчального процесу, наукових здобутків, соціально-виховної роботи, громадянської позиції та студентського самоврядування. Директор НПІКЦ зауважила, що найефективнішим способом оперативного донесення інформації до цільових аудиторій у реалізації інформаційно-комунікаційної діяльності Університету залишаються соціальні мережі: Facebook, Instagram та Telegram.

В обговоренні питання взяли учать завідувачка кафедрою журналістики Олена Тараненко, ректор Роман Гринюк та Голова Вченої ради Анатолій Загнітко. Олена Валеріївна підкреслила: «Хочу сказати тільки позитивні слова на адресу попередніх керівників НПІКЦ, Сергія Бондаренка та Ірини Зайченко. Наразі простежується абсолютне зростання фахового рівня роботи прес-центру Університету, що є очевидним. Це дуже позитивно, і водночас це усіх нас зобов’язує виходити на інший рівень цієї роботи — швидко та оперативно надавати усю потрібну інформацію». Анатолій Панасович наголосив: «Наша присутність в інформаційному просторі як ніщо більше засвідчує, наскільки ми активні, мобільні, відповідаємо духові часу. Прес-центр потужно стоїть на тих підвалинах, які закладені попередниками і не тільки розвиває, а поглиблює свою діяльність. Сьогоднішній прес-центр — це та структура, яка адекватно реагує на запити самої Університетської спільноти на потреби зовнішніх викликів». Роман Федорович зауважив: «Я хотів би подякувати всім керівникам цього структурного підрозділу за таку позитивну динаміку і за сьогоднішні позитивні результати. Говорячи про проблему взаємовідносин і комунікації між НПІКЦ і структурними підрозділами, варто провести навчання з медіаграмотності для всіх наших колег, адже не всі розуміють динаміку соціальних мереж у використанні інформаційних ресурсів для посилення нашого іміджу. Ще один момент — оперативна інформація напряму залежить від відповідальних у структурних підрозділах, тож давайте будемо більш оперативними, адже свіжа інформація — завжди актуальна».

Наступним питанням порядку денного стало обговорення результатів організації та реалізації/ впровадження практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Керівник виробничої практики Вікторія Копельчук акцентувала увагу членів засідання на тому, що протягом останнього року створена електронна база партнерів для електронної мапи, яка наразі нараховує 211 реально працюючих договорів про співпрацю. Мережу стратегічного партнерства складають: культурні, освітні та наукові заклади і організації — 82, загальноосвітні заклади — 16, органи державної влади та місцевого самоврядування та комунальні заклади — 35, громадські організації, бізнес структури, державні підприємства — 72, ЗМІ — 6. Вікторія Петрівна наголосила, результатами розширення стратегічного партнерства є підписання51 договору про співробітництво, ініціаторами яких стали випускові кафедри університету та Центр. Укладено 28 договорів щодо проходження безкоштовної навчальної, виробничої та магістерської практики, стажування студентів та працевлаштування за наявності вакантних місць, стажування викладачів; 17 договорів в науково-дослідній та навчально-методичній сфері; 6 договорів у соціально-культурній сфері. Доповідач підкреслила, що наразі Центром укладено 15 договорів про співробітництво з такими підприємствами та організаціями: ТОВ «ГРІН КУЛ» UBC Group, Державне підприємство «Електричні системи», Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, ТОВ «Автомир — Вінниця», ТОВ «Сперко Україна», Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Акціонерне товариство «УКРСИББАНК», Вінницький апеляційний суд, Навчальний центр «АльтерЕго», Вінницький міський центр зайнятості, ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», Департамент освіти Вінницької міської ради, Державнний архів Вінницької області, ТОВ «Аграна Фрут Україна», Компанія KNESS. Вікторія Петрівна підкреслила, що протягом 2017-2018 н.р. практичну підготовку пройшли 3 028 студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса, з них 2 113 денної та 915 студенти заочної форми навчання. Загалом по Університету 2 113 здобувачів вищої освіти денної форми навчання пройшли практику, з них 1 494 — виробничу практику та 619 — навчальну.

Одним з найважливіших показників успішності роботи Університету є працевлаштування та адаптація випускників на ринку праці. Саме відсоток працевлаштованих за спеціальністю випускників свідчить про ефективну діяльності. Як зазначила Вікторія Петрівна, 63% дипломованих фахівців 2018 року випуску були успішно працевлаштовані.

По завершенню обговорення питання Роман Федорович закликав більш активно використовувати договори про співпрацю у напрямі проходження практики студентів на провідних підприємствах Вінниччини та України.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов проінформував про затвердження наукового консультанта та теми докторської дисертації Олесі Томчук, кандидату економічних наук, доценту, доценту кафедри менеджменту та поведінкової економіки.

Голова Вченої ради Університету Анатолій Загнітко проінформував щодо рекомендацій до друку навчальних та навчально-методичних посібників, монографій, збірника тез VI Міжнародної школи-семінару з диференціальних рівнянь та їх застосувань.

Ще одним питанням став розгляд претендентів для нагородження відомчими нагородами МОН України до Дня науки, Дня Незалежності та Дня працівників освіти.

Також члени Вченої ради ухвалили рішення про присвоєння почесного звання доцента Олені Леонідівні Андронік, кандидату економічних наук, доценту кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки та Владиславу Євгеновичу Болгову, кандидату економічних наук, доценту кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки. Вітаємо наших колег та бажаємо їм творчої наснаги та нових наукових звершень!

Архіви

Приєднуйтеся до нас