Виберіть сторінку

Тренінг «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти»

Тренінг «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти»

14 червня у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса пройшов тренінг «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», який провела доктор політичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій, експерт з якості вищої освіти Тетяна Леонтіївна Нагорняк.

У ньому взяли участь викладачі, управлінці та співробітники Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Тетяна Леонтіївна привітала усіх учасників, подякувала їм за те, що зацікавилися тренінгом і закликала: «Давайте ми побудуємо нашу сьогоднішню комунікацію як діалог, тому що кожен з нас точно має певний досвід і багаж знань з якості освіти. Кожен з нас — це той агент змін, який сьогодні має набути додаткових компетентностей саме через діалог, і точно змінювати внутрішнє середовище в Університеті і світ навколо нього».

Тренінг традиційно розпочали зі знайомства та очікувань від заходу. Серед них: механізми покращення якості вищої освіти; якість в епоху змін; завдання Стусівського університету; системні знання і досвід; конкретні кроки ВСЗЯВО; концепція якості вищої освіти; експертна діяльність; нові знання та їх застосування, культура якості; автономія ЗВО та її межі; робочі інструменти забезпечення якості вищої освіти; застосування конкретних практик —бенчмаркінг; професійні компетенції; нормативно-правові норми якості вищої освіти; інструкції оцінювання закладів вищої освіти; діалог: ЗВО, студенти, роботодавці; QA: Ми в світі ЄПВО.

Учасники тренінгу навчалися впродовж трьох модулів: «Світові тренди розвитку вищої освіти і принципи, забезпечення якості в ЄПВО»; «Університетська якість. Зовнішнє і внутрішнє оцінювання ефективності системи забезпечення якості вищої освіти в українських університетах як інструмент реалізації пріоритетів їх стратегічного розвитку»; «Learning outcomes. Освітні програми як основний драйвер якості».

У рамках першого модулю учасники розглянули дефініцію «якість вищої освіти», етапи формування вищої освіти, обговорили особливості Комюніке. Серед цікавих кейсів — практикум «Світове кафе: розвиток ЄПВО. Український порядок денний реформування вищої освіти, завдання для Стусівського університету». Кожна із груп презентувала колективні напрацювання щодо ЄПВО, основних трендів в Україні, ключових завдань Стусівського університету.

У другому модулі «Університетська якість. Зовнішнє і внутрішнє оцінювання ефективності системи забезпечення якості вищої освіти в українських університетах як інструмент реалізації пріоритетів їх стратегічного розвитку» учасники тренінгу розглянули актуальні питання: університет ХХІ століття: пошук моделі та переосмислення ролі; якість освіти як цінність і довіра; мотивація як драйвер; від контролю до культури якості; зовнішнє та внутрішнє оцінювання якості освітньої діяльності ЗВО; сучасні виклики якості вищої освіти України; акредитаційний, рамковий, рейтинговий механізми зовнішнього оцінювання якості вищої освіти; індикатори внутрішнього забезпечення ЯВО: Міжнародна стандартизація ЗВО ISO 9001: 2008 (Структура стандарту ISO 9001 2015 у форматі циклу PDCA); міжнародні та національні рейтинги, framework. EQAR & НАЗЯВО; експертиза і самооцінювання; моделі системи забезпечення внутрішньої якості освітньої діяльності українських університетів та вищої освіти України; зміна парадигми викладання тощо.

Серед цікавих інтерактивів — практикум «Університет, що змінює зовнішнє середовище».

У рамках третього модулю «LEARNING OUTCOMES. Освітні програми як основний драйвер якості» учасники тренінгу плідно дискутували про освітні програми, програмні результати навчання і результати навчання в описі навчальної дисципліни, компетентності, стандарти вищої освіти, НРК, професійні стандарти і національний курікулум. Досить детально зупинилися на розгляді освітніх програм як результату діалогу ЗВО, роботодавців, студентів і випускників, особливостей практики студентоцентрованого навчання. Тетяна Леонтіївна закцентувала увагу на студентському оцінюванні якості освіти в Університеті, самоаналізі ЗВО як складової акредитації ОП. Ще однією актуальною темою обговорення стала нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті. Викладачі та управлінці Стусівського університету взяли участь і у воркшопі: «ОП Стусівського Університету сьогодні і завтра».

На завершення тренінгу Тетяна Леонтіївна окреслила особливості підготовки та складання онлайн-тесту учасниками тренінгу, наголосила на проведенні методичних семінарів учасниками на своїх рівнях та сертифікації нових експертів з якості вищої освіти та формування ГЕР.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти запропонувало науково-педагогічним працівникам та студентству Стусівського університету взяти участь у діючих конкурсних відборах експертів для акредитації освітніх програм та експертів галузевих експертних рад. Деталі за посиланням: https://naqa-my.sharepoint.com/personal/info_naqa_gov_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo_naqa_gov_ua%2FDocuments%2F%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%96%D1%80%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfo_naqa_gov_ua%2FDocuments&cid=4a2ae0c3-85db-4c56-bfa1-c237c5d8ab20

Учасники тренінгу сформували модель Університету, що змінює зовнішнє середовище із затребуваними освітніми програмами та ефективною організаційною структурою. Тренінг відбувся в рамках проекту «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту вищої освіти НАПН України, Центру дослідження вищої освіти (Чеська Республіка).

Архіви

Приєднуйтеся до нас