Виберіть сторінку

Відбулося перше засідання Вченої ради Університету

Відбулося перше засідання Вченої ради Університету

Засідання Вченої ради Стусівського університету розпочалося з урочистостей. Ректор ДонНУ імені Василя Стуса Роман Гринюк вручив атестати доцентів викладачам економічного факультету Владиславу Євгеновичу Болгову та Віктору Васильовичу Томчуку. Також Роман Федорович напередодні Всеукраїнського дня бібліотек вручив почесну грамоту колективу Наукової бібліотеки Стусівського університету та побажав усіляких гараздів.

Першим питанням порядку денного стало затвердження затвердження плану роботи Вченої ради Університету на 2019-2020 н.р. голова Вченої ради Анатолій Загнітко наголосив, що усі питання, передбачені планом роботи Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса відповідають Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту» і відповідним локальним нормативним актам ДонНУ імені Василя Стуса, які були ухвалені Вченої радою, а також рекомендовані МОН України. Анатолій Панасович підкреслив, що в плані роботи Вченої ради Університету на 2019-2020 домінує навчальна робота (9 позицій), науковій роботі відведено 5 позицій, адміністративна робота складає 10 позицій, фінансова діяльність та соціальна робота по 1 позиції відповідно.

Наступним питанням порядку денного став розгляд підсумків роботи Екзаменаційних комісій (літній випуск 2019 року СО «Бакалавр», СО «Магістр»). Голова комісії з підготовки питання Ольга Анісімова презентувала результати аналізу складу голів екзаменаційних комісій, аналізу атестації здобувачів вищої освіти. Аналізуючи склад голів екзаменаційних комісій, вона акцентувала увагу на тісному зв’язку випускових кафедр Університету з провідними ЗВО, академічними та науковими установами України. Доповідач наголосила на поступовому збільшенні частки висококваліфікованих професіоналів-практиків серед голів екзаменаційних комісій (у порівнянні з попереднім навчальним роком показник зріс на 12 %). Ольга Миколаївна проінформувала, що випуск здобувачів вищої освіти, разом СО «Бакалавр», СО «Магістр», склав 1022 особи, і це на 307 здобувачів вищої освіти більше, ніж попереднього навчального року.

Роман Федорович актуалізував питання про заочну форму навчання та закликав проаналізувати причини відмови продовжувати навчання на СО «Магістр» випускниками СО «Бакалавр».

Про присвоєння вченого звання доцента кандидату історичних наук, старшому викладачу кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Ірині Володимирівні Пятницьковій проінформувала учений секретар Вченої ради Олена Важеніна. Члени Вченої ради підтримали це подання та привітали Ірину Володимирівну.

Директор наукової бібліотеки Наталія Карягіна та співдоповідач, доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Юрій Поповський ознайомили членів засідання із новітніми послугами наукової бібліотеки для учасників освітнього процесу Університету.

Наталія Олександрівна розповіла про послуги бібліотеки: виставки літератури, літературні бесіди, огляди. Вона наголосила, що великим попитом у користувачів користується створення інформаційно-аналітичних списків

літератури і довідок за тематикою наукових робіт (з початку навчального року підготували 15 довідок). Наталія Олександрівна також окреслила результати проведення семінарів щодо нових правил бібліографічного опису видань та посилань в роботах і правил подання робіт у наукометричні бази даних для аспірантів та молодих науковців, індексування літератури та наукових статей. Директор Наукової бібліотеки презентувала новостворену інформаційно-наукову базу наукових праць як web-портал на якому розміщені праці науковців Університету, план видань науково-методичного забезпечення. Більш детальніше про цю базу розповів доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Юрій Поповський. Він окреслив технічні можливості бази, вкладок з інформацією про авторів, плани видавничої діяльності, статистичних функцій бази.

Про рекомендацію до затвердження оновленої редакції Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса доповів проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов. Він звернувся з проханням до деканів факультетів, завідувачів кафедр та студентського активу з проханням приєднатися до публічного обговорення оновленої редакції та надати свої пропозиції.

Роман Федорович проінформував про затвердження оновлених квот для формування органів управління та громадського самоврядування Донецького національного університету імені Василя Стуса, зокрема: Конференції трудового колективу Університету, конференції трудових колективів структурних підрозділів та факультетів, Вчених рад відповідних структурних підрозділів і Вченої ради Університету.

Ще одним актуальним питанням засідання стало затвердження Положення про раду із забезпечення якості вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародної співпраці Тетяна Орєхова проінформувала усіх присутніх про рекомендацію кандидатур від Донецького національного університету імені Василя Стуса для участі у конкурсному відборі членів окремих комісій (підкомісій) сектору вищої освіти НМР Міністерства освіти і науки України. Вчена рада Університету розглянула подання та рекомендувала від Стусівського університету такі кандидатури:

1) Швед Олену Миколаївну, доктора хімічних наук, професора, в.о. директора навчально-наукового центра експериментальної хімії, у члени Науково-методичної комісії з біології, природничих наук та математики (НМК-6) підкомісії 102 – Хімія;

2) Доценко Ольгу Іванівну, кандидата хімічних наук, доцента, завідувача кафедри біофізикиі фізіології, у члени науково-методичної комісії 6 з біології природничих наук та математики, підкомісії 091 – Біологія;

3) Дороніну Ольгу Анатоліївну, доктора економічних наук, в.о. завідувача кафедри менеджменту та поведінкової економіки, у члени науково-методичної комісії 5 з бізнесу, управління та права, підкомісія 051 «Економіка», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

4) Савченко Марину Василівну, доктора економічних наук, в.о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин, у члени науково-

методичної комісії 4 з соціальних наук та журналістики (галузь знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальність «Міжнародні економічні відносини»);

5) Польового Миколу Анатолійовича, доктора політичних наук, професора, професора кафедри політології та державного управління, у члени науково-методичної комісії 4 з соціальних наук та журналістики, підкомісія 052 «Політологія» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»);

6) Литвиненко Романа Олександровича, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та археології, у члени науково-методичної комісії 3 з гуманітарних наук та богослов’я, підкомісія 032 «Історія та археологія»;

7) Крикуна Івана Григоровича, кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри прикладної математики у члени науково-методичної комісії № 6 з біології, природничих наук та математики (галузь знань 11 «Математика та статистика», підкомісія 112 «Статистика»).

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов доповів про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантам та затвердження технічних характеристик академічної довідки для здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня.

На звершення, голова Вченої ради Анатолій Загнітко проінформував про рекомендацію до друку монографій, навчально-методичних посібників, наукових журналів та збірників матеріалів.

Архіви

Приєднуйтеся до нас