Виберіть сторінку

У СТУСІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У СТУСІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса проведено перше Засідання Ради з якості вищої освіти, яка покликана формувати культури якості в Університеті шляхом впровадження заходів забезпечення внутрішньої системи якості вищої освіти та поширення цінностей європейського простору вищої освіти.

Відкрила засідання Ради з якості вищої освіти заступник Голови Ради, перший проректор Тетяна Нагорняк. Вона привітала учасників засідання та наголосила на тому, що якість вищої освіти – це цінність, що відповідає вимогам суспільства, характеризує рівень конкурентоздатності набутих випускниками результатів навчання, вимірюється відповідно прийнятим Стандартам вищої освіти і принципам Європейського простору вищої освіти. Тетяна Леонтіївна підкреслила, що 2019 – 2020 навчальний рік у Стусівському університеті пройде під гаслом: «Якість як пріоритет і результат діяльності кожного учасника освітнього процесу. Рада з якості – вимога часу».

Про затвердження структури, режиму роботи Ради з якості вищої освіти, визначення стратегічних завдань комітетів, повноваження експертів з якості на факультетах доповіла перший проректор, заступник Голови Ради Тетяна Нагорняк. Вона акцентувала увагу на тому, що члени ради з якості – це невипадкові люди, які здатні сформувати і поширити культуру якості в університеті, змінюючи середовище навколо. Доповідач окреслила ключові індикатори внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно Закону України: «Про вищу освіту», зокрема: визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти; здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів; забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників; забезпечення наявних ресурсів для організації освітнього процесу; інформаційні системи в організації освітнього процесу; публічність освітніх програм, ступенів освіти, кваліфікації (інформаційний пакет/сайт); академічна доброчесність та корпоративна етика. Тетяна Леонтіївна досить детально розповіла про Комітети Ради з якості, до складу яких входять: нормативно-правовий комітет; комітет з ліцензування та акредитації; рейтинговий комітет; комітет з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; комітет з інформаційної відкритості; комітет з академічної мобільності та інтернаціоналізації; комітет із соціального партнерства.

Наступним питанням порядку денного став «Моніторинг і затвердження складу проектних груп і груп забезпечення спеціальностей Університету».

Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова окреслила стан документообігу на факультетах і кафедрах Університету. Задля забезпечення ефективної роботи Оксана Володимирівна запропонувала членам засідання затвердити бланк самоаналізу для перевірки стану документообігу в деканатах і кафедрах факультетів та провести перевірку стану документообігу в деканатах, на кафедрах факультетів.

Тетяна Леонтіївна проінформувала про моніторинг відповідності науково-педагогічних працівників ліцензійним вимогам. У своїй доповіді вона наголосила на необхідності створення картки проведення самоаналізу відповідності науково-педагогічного працівника Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Тетяна Леонтіївна більш детально розповіла про впровадження і розробку контрактів для науково-педагогічних працівників терміном до 5 років.

Ще одним питанням порядку денного стало обговорення річних звітів діяльності факультетів та Університету. Заступник Голови Ради окреслила форми річного звіту деканів, ректора, акцентувала увагу на аналізі відповідності конференцій трудових колективів факультетів вимогам Статуту ДонНУ імені Василя Стуса та затвердженим квотам.

Про нову редакцію Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса доповів проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов. Він запропонував організувати громадське обговорення Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса та підготувати матеріали для конференції трудового колективу Університету.

Заключним питанням порядку денного стало обговорення питання про відповідність «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» Постанові КМУ від 21.08.19 р. № 800. В о. директора Навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання Вікторія Копельчук проінформувала про процедуру і основні вимоги до підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Члени засідання Ради з якості вищої освіти напрацювали проект рішення щодо перспектив подальшої роботи Ради.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас