Виберіть сторінку

Сучасний студент Донецького національного університету імені Василя Стуса, який він?

Сучасний студент Донецького національного університету імені Василя Стуса, який він?

17 листопада – Міжнародний день студента. Тому наша увага прикута до студента як творця сучасної історії України, «агента змін», на якого чекає наша держава. «Студент» у перекладі з латинської означає «той, що сумлінно працює», «той, хто бажає знання».

Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою спілкується зі студентами всіх факультетів не тільки під час аудиторних занять, а й у позанавчальний час. Ми часто порівнюємо колишніх студентів із нинішніми і сходимося на тому, що всіх єднає так зване передчуття життя – професійного, дорослого й у мріях – успішного. За останні роки відбулися значні зміни у ставленні студентів до навчання: стало більше тих студентів, хто мислить глобально, хоче отримати конкретні знання, має власну думку і тверду життєву позицію. Саме вони спонукають до дій викладачів і керівництво закладу. Активність і небайдужість сучасних студентів помітна вже під час перших занять. Більшість студентів мають конкретні очікування, пов’язані з практичними аспектами викладання дисципліни. Вони очікують, що викладач буде використовувати інтерактивні форми й методи навчання. Їм імпонує, коли викладачі наводять приклади з життя, поєднують різноманітні форми й методи навчання та заохочують активність студентів. Під час викладання більшості студентів не подобається: а) одноманітність і монотонність у викладанні; б) великі обсяги самостійної роботи; в) нудні, беззмістовні й малоефективні, на їхній погляд, лекції. Студенти прагнуть обговорювати проблемні питання з дисципліни, а не «з’ясовувати сам факт її існування». Найбільше сучасні студенти хочуть діалогічної взаємодії з викладачами.

Тож, плануючи навчальну роботу зі студентами, викладачі кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою передбачають різноманітні інтерактивні форми та методи навчання. У нашому арсеналі – педагогічні та оксфордські дебати, дискусії, «Світове кафе», мозкові штурми, обмін досвідом, педагогічні ток-шоу, педагогічний акваріум, тренінги, ділові ігри тощо. Наприклад, на заняттях з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» доцент кафедри Інна Зарішняк упроваджує групові форми роботи.

У невимушеній атмосфері студенти-магістри 1 курсу факультету хімії, біології і біотехнологій за допомогою методу «Світове кафе» створювали «модель» реального й ідеального студента ДонНУ імені Василя Стуса. Для створення образу сучасного студента Університету магістранти обрали такі критерії: 1) ставлення до навчання; 2) особистісні якості; 3) участь у студентському житті; 4) суспільна та наукова активність; 5) загальна культура. Пропонуємо вашій увазі бачення студентами-магістрами сучасних студентів Стусівського університету.

Магістри-хіміки бачать реального студента таким: сонний, голодний, закоханий, бідний, емоційно й фізично виснажений, самостійний, відповідальний, наполегливий, уважний, соціально активний, комунікабельний, уміє відстоювати власну думку, хитрий (гнучкий). У його голові міститься безліч «гострих» питань і тверджень: «Як все поєднати: навчання, особисте життя, роботу…»; «Головне – виправдати надію батьків»; «А чи того мене навчають?»; «Хочу працювати за професією!»; «А де взяти досвід?»; «Коли стипендія?»; «Коли мама передасть котлети?»

«Ідеалу не можна досягнути, але потрібно до нього прагнути», – так стверджують студенти-хіміки. Модель ідеального студента вибудовується за такими параметрами: зацікавленість у навчанні (уміння навчатись і сприймати інформацію), активна участь у студентському житті, комунікабельність (уміння працювати в команді), самостійність, критичне мислення (власна точка зору), відповідальність (пунктуальність, працелюбність), усебічний розвиток, оригінальність, патріотичність, зайнятість науковою діяльністю, здатність виконувати багато завдань, здатність передати знання і досвід.

На думку магістрів-біологів, реальний студент такий: наполегливий, відкритий до всього нового, відданий своїй справі, має свою чітку думку та громадянську позицію, веселий, креативний, невпевнений, скептично ставиться до всього, недбало ставиться до навчання, непунктуальний, залежить від батьків, лінивий, хитрий, невиспаний, голодний.

Модель ідеального студента з погляду біологів має такий вигляд: відповідальний, ерудований, патріот, стильний, толерантний, активний, оратор, усебічно розвинений, працелюбний, оптиміст, цілеспрямований, пунктуальний, емпат, відданий своїй справі, вольовий, дисциплінований, взірець для наслідування, творчий, екосвідомий, дослідник, комунікабельний.

Оскільки психологи називають студентський вік доленосним, то перед викладачами постає завдання: допомогти студенту знайти себе й визначитися із прийняттям важливих рішень, що визначать людську долю. Як бачимо, сучасний студент очима самого студента – досить самокритичний і вимогливий суб’єкт освітньої діяльності. Він аналізує інформацію і вимагає від викладача самокритичності, хоче відчувати повагу до себе як особистості. Тому дбаймо про наше найкраще надбання – мислячого та креативного студента, активного творця нашої історії!

Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою

Архіви

Приєднуйтеся до нас