Виберіть сторінку

Відбулося чергове засідання Вченої ради Університету

Відбулося чергове засідання Вченої ради Університету

У актовій залі Донецького національного університету імені Василя Стуса 2 грудня відбулося чергове засідання Вченої ради. Воно розпочалося з урочистостей. Ректор Стусівського університету Роман Гринюк від імені колективу ДонНУ імені Василя Стуса привітав ученого секретаря Вченої ради Олену Важеніну з Днем народження. Також Роман Федорович урочисто вручив Оксані Данильчук диплом кандидата педагогічних наук (спеціальність «Теорія та методика навчання (математика)». За дорученням вінницького міського голови Серія Моргунова та начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності Олега Парфілова ректор вручив студенту юридичного факультету Вадиму Кондратюку дві подяки за вагомий внесок у культурний розвиток міста, активну громадянську позицію, ініціативу й наполегливість з нагоди Дня студента. Роман Федорович також привітав та вручив нагороду капітану команди, студентці факультету історії та міжнародних відносин Валентині Касьян за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському студентському турнірі з історії.

Ректор також підкреслив, що за результатами участі студентів у олімпіадах та конкурсах наш Університет посів 7 місце серед класичних навчальних закладів України.

Після урочистостей Голова Вченої ради Університету оголосив перелік питань порядку денного та запропонував перейти до їхнього обговорення.

Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти 2018-2019 н. р. доповіла в.о. директора навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання Вікторія Копельчук. Вона наголосила, що практична підготовка здобувачів вищої освіти є складовою освітнього процесу і регулюється національним законодавством і локальними документами, зокрема: «Положенням про практику, стажування та працевлаштування здобувачів вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса», «Методичними рекомендаціями щодо навчально-методичного та документального супроводу практичної підготовки здобувачів вищої освіти», Наскрізними програми практичної підготовки всіх спеціальностей. Вікторія Петрівна підкреслила, що для якісного проведення практичної підготовки Університетом створена мережа стратегічного партнерства, що складається з 225 договорів про співробітництво, з яких 142 використовуються для організації проходження практичної підготовки. Доповідач наголосила, що у 2018-2019 навчальному році Центром було укладено 18 договорів про співробітництво, організовано та проведено ряд екскурсій на підприємства/установи, що дало можливість студентам ознайомитися з виробництвом, організаційними структурами та роботою менеджерів з персоналу. Так, наприклад, у 2018-2019 навчальному році практичну підготовку пройшли 2 977 студентів, з них: 2 263 студенти денної форми навчання, 714 студентів заочної форми навчання. З 2 263 студентів денної форми навчання 1 548 студентів пройшли виробничу практику, 715 студентів пройшли навчальну практику. Вікторія Петрівна досить детально проаналізувала результати анкетування студентів щодо оцінювання організації та проведення практичної підготовки. Серед перспективних завдань Центру Вікторія Петрівна виокремила такі: постійний моніторинг організації та проходження практики шляхом анкетування всіх студентів-практикантів; моніторинг місця проходження практичної підготовки студентами різних факультетів; організація зустрічі з представниками кафедр/факультетів для обговорення питань щодо вирішення проблеми неналежної організації практики; підбір нових баз практики для проходження практичної підготовки у відповідності до вимог освітніх програм.

Роман Федорович акцентував увагу на пошуку місць для проходження перекладацької практики студентами факультету іноземних мов.

Наступним питанням порядку денного стало заслуховування конкурсних справ щодо заміщення вакантних посад.

Про оновлення структури Університету доповіли помічник ректора з організаційно-правових питань Владислав Бурдига, проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов та ректор Роман Гринюк. Владислав Олегович окреслив вимоги закону до структури Університету, факультету, кафедри, філії. Окремо акцентував увагу на факторах, які безпосередньо впливають на структуру Університету, серед яких: законодавство, ресурсне забезпечення, зовнішнє і внутрішнє середовище та контингент здобувачів вищої освіти. Співдоповідач детально проаналізував структуру Університету станом на 1 вересня 2014 року, відповідно до якої в Університеті функціонувало 12 факультетів, 4 навчально-консультаційні центри (у Маріуполі, Костянтинівці, Горлівці та Єнакієво), Горлівський та Єнакіївський технікуми, 72 кафедри, а у штаті працювало близько 2500 працівників. Владислав Олегович окреслив зміни у кадровому, матеріально-технічному забезпеченні і контингенті студентів. Помічник ректора з організаційно-правових питань також розповів про зміни у структурі Університету у 2019 році: у квітні утворено кафедру права, управління та адміністрування, у межах якої започатковано освітню діяльність філії Університету «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» у м. Хмельницькому; великі зміни у структурі відбулися з 1 вересня 2019 року: в результаті об’єднання біологічного факультету та навчально-наукового інституту хімії був створений факультет хімії, біології і біотехнологій, кафедру політології та державного управління та кафедру журналістики було підпорядковано факультету інформаційних і прикладних технологій, загальноуніверситетські кафедри увійшли у структуру різних факультетів. Наразі у структурі ДонНУ імені Василя Стуса функціонують 8 факультетів, 41 кафедра, 2 філії та 77 лабораторій.

Ілля Васильович доповів про структуру науково-дослідної частини Стусівського університету. Він наголосив на тому, що фінансування науково-дослідних робіт є особливістю функціонування науково-дослідної частини. Співдоповідач акцентував увагу на тому, що навчально-дослідна частина Стусівського університету не має базового фінансування та існує виключно за рахунок коштів, залучених у вигляді конкурсних проєктів, а також госпдоговідної тематики. Ілля Васильович розповів про зміни у штатному розписі НДЧ. За його словами кількість штатних одиниць НДЧ зменшилася майже у 4,5 рази; за 5 років кількість підрозділів зменшилася втричі; на базі НДЧ утворилися 3 спільні науково-дослідні лабораторії разом з академічними інститутами НАН України. Проректор з наукової роботи також окреслив кроки, які потрібно зробити, щоб оптимізувати структуру НДЧ. Найголовнішим завданням, на його думку, є одержання базового фінансування НДЧ, яке сприятиме розбудові науково-дослідної інфраструктури та зростанню кількості працівників, залучених до виконання наукових досліджень.

Роман Федорович зазначив, що на структуру Університету, як динамічну систему, пливають зовнішні та внутрішні фактори. Серед зовнішніх факторів він виокремив такі: чітка стратегія економічного розвитку держави; постійна зміна нормативно-правової бази; нові підходи щодо реформування системи фінансування вищої освіти; конкурентна боротьба між ЗВО. Ректор наголосив, що структура нашого Університету повинна бути гнучкою та адаптованою до реалій, динамічною. Аналізуючи перспективи щодо змін у структурі Університету, Роман Федорович підкреслив на тому, що колективу Університету потрібно думати про скорочення витрат ресурсів на утримання в цілому Університету, підвищення ефективності управління Університетом, розширення своєї діяльності, переліку освітніх послуг, які надаються Університетом. Серед завдань у перспективі ректор виокремив такі: керуватися Стратегією розвитку Університету 2017-2025; розробити систему заходів щодо посилення інституційної спроможності факультетів та кафедр; внести зміни до структури Університету з точки зору введення нових посад; оновлення структури шляхом реорганізації. Окремо Роман Федорович зупинився на питанні подальшого функціонування кафедри фізичного виховання, яка наразі входить до кафедри педагогіки, фізичного виховання та управління освітою, запропонувавши колегам вивчити досвід організації спорту, функціонування, проведення фізкультурної роботи в інших навчальних закладах.

Про зміни до положень про факультет та кафедру Донецького національного університету імені Василя Стуса проінформував ректор Роман Гринюк.

В.о. декана юридичного факультету Ірина Щебетун проінформувала про відкриття сертифікатної освітньої програми «Базові правничі дисципліни єдиного фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра» як додаткової освітньої послуги.

Голова Вченої ради Анатолій Загнітко запропонував розглянути та затвердити Положення про відкритий Міжрегіональний творчий конкурс учнівської і студентської молоді «Слово у душі – душа у слові» у новій редакції.

Про атестацію аспірантів 2015 року вступу доповів проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов.

Анатолій Панасович проінформував членів засідання Вченої ради щодо рекомендації до друку монографій та політичного наукового журналу «Політичне життя» (№4 за 2019 рік).

Насамкінець члени засідання Вченої ради Стусівського університету привітали співробітників з обранням на вакантні посади:

  •  Ольгу Анатоліївну Дороніну – завідувача кафедри менеджменту та поведінкової економіки;
  •  Олену Миколаївну Швед – професора кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії;
  •  Олену Віталіївну Титову – доцента кафедри господарського права;
  •  Ірину Анатоліївну Щербак – доцента кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права;
  •  Лілію Петрівну Амелічеву – доцента кафедри цивільного права і процесу.

Члени Вченої ради також привітали кандидата хімічних наук, доцента кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Наталю Геннадіївну Леонову та кандидата технічних наук, доценту кафедри комп’ютерних технологій Марину Олександрівну Єпік з присвоєнням вченого звання доцента.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас