Виберіть сторінку

Засідання Ради з якості вищої освіти

Засідання Ради з якості вищої освіти

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Ради з якості вищої освіти.

Відкрив засідання ректор Стусівського університету Роман Гринюк. Він проінформував усіх присутніх про введення індикативної вартості навчання з 1 січня та зміну формули фінансування університетів. Також Роман Федорович поділився враженнями від участі у Форумі вищої освіти та розповів про презентації кращих практик з енергоефективності, дуальної освіти та  інтернаціоналізації.

Насичений порядок денний передбачав обговорення 7 основних питань.

Про внесення змін до складу та затвердження плану роботи комітетів Ради з якості вищої освіти доповіла перший проректор, заступник Голови Ради Тетяна Нагорняк. Вона акцентувала увагу на питанні складу Ради з якості вищої освіти та запропонувала підтримати кандидатури нових членів Ради: декана юридичного факультету Ірину Коваль та в. о. директора Навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру Олексія Яська.

Наступним питанням порядку денного стало обговорення попередніх підсумків діяльності факультетів у 2019 році.  Декани презентували 5 здобутків, 5 загроз та 5 перспектив своїх факультетів.

Декан філологічного факультету Анатолій Загнітко серед здобутків виокремив: збереження повноцінного функціонування двох наукометричних видань; захист двох кандидатських дисертацій; зміна формату інформаційного наповнення порталу і відкриття нової освітньої програми «Публічна лінгвістика».

Декан факультету іноземних мов Мар’яна Оленяк розповіла про здобутки свого факультету та наголосила, що студенти отримали дипломи 2-3 ступеня у другому турі конкурсу студентських наукових робіт із перекладознавства. Мар’яна Ярославівна розповіла про схвальні відгуки від професора-візитера з Ірландії та затребуваність  випускників на ринку праці.

Декан факультету історії та міжнародних відносин Юрій Теміров підкреслив, що усі кафедри факультету впродовж звітного періоду ініціювали та провели престижні міжнародні наукові конференції, зберегли та укріпили контингент студентів, реалізували принципи практикоорієнтованості, студентоцентричності та міждисциплінарності у відповідності до Стратегії університету 2017-2025.

Про перемоги  студентів юридичного факультету у всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, конкурсах, успішне проведення змагань з господарського права, цивільного права і процесу всеукраїнського рівня, призові місця студентів у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, захист 3 кандидатських дисертацій аспірантами факультету, збільшення кількості професіоналів-практиків, експетрів, які залучаються кафедрами факультету до аудиторних занять, збільшення кількості викладачів-суддів, адвокатів,  проведення практичних занять у залах судових засідань розповіла новообраний декан юридичного факультету Ірина Коваль.

Людмила Юрчишина від імені декана економічного факультету Лариси Шаульської доповіла про збереження та зміцнення кадрового складу факультету, високу якість професорсько-викладацького складу за науковими ступенями, званнями, виокремила позитивну динаміку отримання вчених звань викладачами економічного факультету, наголосила на високих показниках публікаційної активності та відповідності ліцензійним умовам. Людмила Вікторівна зазначила, що  висока частка викладачів факультету є в ТОП-40 загального рейтингу викладачів. Вагомими здобутком економічного факультету є фаховий досвід надання освітніх послуг для різних категорій слухачів, високі показники студентської активності у наукових та професійних конкурсах регіонального та всеукраїнського рівнів, визнання факультету на національному рівні через діяльність Спеціальної Ради, активна участь викладачів у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації, робота у Спецрадах інших університетів.

В. о. декана факультету інформаційних та прикладних технологій Артем Баєв окреслив 5 здобутків свого факультету, зокрема: 1 місце у Міжнародній студентській олімпіаді з програмування (ICPC); перемога студентів у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах; велика частка викладачів пройшла стажування та підвищила свою кваліфікацію; значна кількість викладацького складу (5 викладачів факультету) потрапила у ТОП-40. 

Наступним виступив в. о. декана фізико-технічного факультету Олексій Барибін, який підкреслив, що факультету спільними зусиллями вдалося налагодити співпрацю з кіберполіцією, ефективно організувати проведення студентської практики, забезпечити викладання 4 профільних дисциплін іноземною мовою.

Декан факультету хімії, біології і біотехнологій Олександр Шендрик, говорячи про здобутки факультету, підкреслив, що кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії посіла 2 місце серед природничих напрямів; 4 викладачі були обрані за конкурсом в експертну групу з експертизи наукових проєктів МОН України; 8 викладачів факультету увійшли до ТОП-40 загального рейтингу, захищено 1 докторську дисертацію та 3 кандидатських; опубліковано близько 25 статей, 13 з яких – у «Scopus»; студенти посіли 1-2 місця у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, а студентка 4 курсу Юлія Олексій стала переможцем Міжнародного конкурсу творчих робіт, присвячених Міжнародному року періодичної системи (47th IUPAC World Chemistry Congress, м. Париж).

Члени засідання також обговорили питання щодо призначення деканів філологічного, юридичного факультетів та факультету хімії, біології і біотехнологій (Анатолія Загнітка, Ірину Коваль та Олександра Шендрика відповідно) та заслухали запропоновані ними перспективні плани розвитку факультетів.

Про стан укладання контрактів із завідувачами кафедр, деканами та директорами філій доповів помічник ректора з організаційно-правових питань Владислав Бурдига.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов окреслив результати обговорення Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики.

Тетяна Нагорняк разом із співдоповідачами проінформувала про підготовку локальних документів щодо окремих питань з організації освітньої діяльності в Університеті (формування освітніх програм, робочих планів дисциплін, певних аспектів академічної мобільності). Голова Комітету з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, начальник навчального відділу Оксана Євтухова  доповіла про оновлення Положення про робочу програму навчальної дисципліни та Положення про освітню програму у ДонНУ імені Василя Стуса.  Оксана Володимирівна також запропонувала розглянути, обговорити та затвердити Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту у ДонНУ імені Василя Стуса. Голова комітету з академічної мобільності та інтернаціоналізації, проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародної співпраці Тетяна Орєхова винесла на обговорення проєкт Положення про реалізацію права на академічну мобільність у ДонНУ імені Василя Стуса. Про уточнення індикаторів рейтингування діяльності викладачів доповіла завідувач лабораторії впровадження Стратегії та моніторингу якості вищої освіти Олена Скопова.

Тетяна Нагорняк та Ілля Хаджинов детально розповіли про графік та підготовку до акредитації ОП  і PhD програм.

Відповідальний секретар Приймальної комісії Юля Окуньовська окреслила основні зміни до Правил прийому у ДонНУ імені Василя Стуса в 2020 році та конкурсних пропозицій.

Також члени засідання розглянули низку питань щодо організації випуску здобувачів вищої освіти, вшанування пам’яті Василя Стуса, поточного стану укладення договорів з викладачами тощо.

Роман Федорович закликав деканів довести до відома студентів, що постанова Кабінету Міністрів України про призначення академічної стипендії набуває чинності тільки після наказу МОН України.

 Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас