Виберіть сторінку

80-річчя академіка НАН України Володимира Шевченка

80-річчя академіка НАН України Володимира Шевченка

Кожного року, на першому тижні новорічних свят, Донецький національний університет імені Василя Стуса відзначає день народження почесного ректора Університету Володимира Павловича Шевченка. Цього року ця дата є особливою: академіку національної академії наук України, Герою України, професору Володимиру Павловичу Шевченку 5 січня 2021 року виповнилося 80 років.

Більш ніж як 50 років життя Володимир Павлович присвятив Донецькому національному університету. Переїхавши до Донецька у 1968 році, Володимир Павлович пройшов славетний шлях кар’єрного зростання: від завідувача кафедри теоретичної і прикладної механіки, декана математичного факультету, проректора з навчальної роботи до ректора Університету – посада, яку він обіймав майже чверть століття (з 1986 р. по 2010 р.). Під керівництвом В. П. Шевченка Університет став лідером закладів вищої освіти регіону, потужним науковим центром, що має продуктивні академічні зв’язки з навчальними центрами Європи і світу. У 2000 році – на той момент вже один з найбільших класичних університетів України – ДонДУ отримав статус національного.

Увесь час велику увагу Володимир Павлович приділяв культурному та науковому розвитку регіону, завжди наголошуючи, що Донецький регіон має бути відомий не лише розвинутою індустрією, але й потужністю своєї культурної та академічної спільноти. І оскільки найкраще слово – це діло, Володимир Павлович активно брав участь у розбудові культурного простору Донеччини. Він є директором Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка; з 1996 року до початку збройної агресії Російської Федерації на сході України В.П. Шевченко очолював Донецький науковий центр Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

Будучи керівником багатотисячного колективу, Володимир Павлович завжди займав зважену позицію у взаємовідносинах із державною владою. Проте влітку 2010 року міністр освіти Д.В. Табачник з надуманих причин звільнив В.П. Шевченка із займаної посади ректора. Почалися два складних для Університету роки протистояння з новою адміністрацією – життя повернулося до мирного ладу лише із обранням у 2012 році ректором Університету професора Р.Ф. Гринюка. І через два роки настали нові виклики, вже національного масштабу: збройна агресія Російської Федерації, евакуація Університету до Вінниці, розбудова ДонНУ на новому місці.

Усі ці події не зломили Володимира Павловича, не змусили розчаруватися та відмовитися від подальшої роботи. Він переїхав разом із колегами до Вінниці, продовжив плідно взаємодіяти з ДонНУ, керуючи кафедрою прикладної механіки і комп’ютерних технологій та активно працюючи у Вченій раді Університету. Свій 75-річний ювілей він святкував у Alma Mater вже на подільській землі.

Наразі Володимир Павлович натхненно працює у Стусівському університеті. Він є виконуючим обов’язки завідувача кафедри прикладної математики, виступає гарантом аспірантури з профілю математики та прикладної математики, здійснює наукове керівництво держбюджетною темою «Розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних оболонок та пружних твердих тіл з рідиною при дії різного виду динамічних навантажень» у науково-дослідній частині Університету.

Окрім організаторського таланту та управлінського хисту, безперечною яскравою гранню особистості В.П. Шевченка є його академічні здібності.

Володимир Павлович, творчо розвинувши ідеї свого вчителя професора Юрія Андрійовича Шевлякова, заснував власну наукову школу з механіки тонкостінних конструкцій. У своїй докторській дисертації (1982 р.) з проблем механіки деформівного тіла, В.П. Шевченко розвинув метод фундаментальних розв’язків у теорії тонких пружних оболонок. Оригінальна комбінація теорії узагальнених функцій, разом із методами інтегральних перетворень та аналітичними можливостями спеціальних функцій дозволила побудувати потужний математичний інструментарій дослідження пружно-деформованого стану тонкостінних конструкцій. Основні результати докторської дисертації В.П. Шевченка відображені в колективній монографії «Механіка композитів. Том 7. Концентрація напружень» (Київ, А.С.К., 1995 рік).

Розроблена методика побудови фундаментальних розв’язків була успішно поширена на випадок анізотропних оболонок, що перебувають у полі дії локальних статичних навантажень різної природи: силових, температурних тощо. Згодом зазначені методи були поширені на значний клас задач про деформування оболонкових конструкцій довільної гаусової кривини, контактні задачі, механіку руйнування пластин та оболонок, динамічні задачі.

Під керівництвом Володимира Павловича захистили кандидатські дисертації 16 дослідників та стали докторами наук чотири науковці: А.С. Гольцев, К.М. Довбня, О.С. Каіров, Ю.М. Кононов – кожен з них має власних захищених учнів.

Нині в Університеті традиції наукової школи В. П. Шевченка, продовжують його учні: доктор фізико-математичних наук, заслужений професор ДонНУ імені Василя Стуса К.М. Довбня та доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини ДонНУ, професор Ю.М. Кононов.

Велику увагу Володимир Павлович приділяє також сучасному розвитку механіки. Довгий час В.П. Шевченко був головним редактором «Вісника Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки», є членом редакційної колегії журналу «Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України» (м. Слов’янськ). Багато років вчений співпрацює з Інститутом прикладних проблем механіки і математики (м. Львів), був членом програмного комітету масштабного наукового заходу – «Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки та математики», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача», організовану Інститутом. Володимир Павлович у 1995 році був обраний академіком Національної академії наук України за відділенням механіки і наразі він обіймає посаду радника Президії НАН.

Ім’я Володимира Павловича Шевченка давно вже стало невід’ємною частиною історії Донецького національного університету імені Василя Стуса, її золотою сторінкою, прикладом, що надихає, допомагає бути стійким до життєвих незгод та залишатися сильним для майбутніх викликів.

Детальніше про життєвий шлях почесного ректора, академіка В.П. Шевченка можна дізнатися за посиланням на домені «Наука» офіційного сайту Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Олег Вєтров, старший викладач кафедри прикладної математики

Архіви

Приєднуйтеся до нас