Виберіть сторінку

Січневе засідання Вченої ради Університету

Січневе засідання Вченої ради Університету

Січневе засідання Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса – час для підбиття підсумків року, перспективних планів та нових освітніх і наукових ініціатив.

29 січня у Стусівському університеті відбулося чергове засідання Вченої ради у змішаному форматі. Його відкрив голова Вченої ради Анатолій Загнітко.

Ректор Роман Гринюк урочисто вручив контракти переможцям конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників, завідувачів кафедр. Також Роман Федорович вручив грамоти доценту кафедри загального і прикладного мовознавства і слов’янської філології Ірині Володимирівні Гарбері та декану філологічного факультету Анатолію Панасовичу Загнітку за сприяння у забезпеченні державної безпеки України.

Гарант освітньо-наукової програми, заступник декана економічного факультету з наукової роботи, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки економічного факультету Ольга Дороніна доповіла про наукові школи економічного факультету: здобутки і перспективи. Вона наголосила, що здобутки наукових шкіл економічного факультету охоплюють численні розробки, що знайшли своє впровадження на національному рівні, в діяльності місцевих органів влади, а також у практичній діяльності підприємств та установ. За період 2014-2020 рр. результати досліджень науковців економічного факультету опубліковано у більше ніж 850 працях.

Ольга Анатоліївна окреслила перспективи розвитку наукових шкіл, можливості апробації результатів наукових досліджень.

В обговоренні першого питання взяли участь декан економічного факультету Тетяна Орєхова, перший проректор Тетяна Нагорняк, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН заступник академіка-секретаря відділення економіки НАН України Володимир Устименко, проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов, голова Вченої ради Анатолій Загнітко та ректор Роман Гринюк.

Тетяна Орєхова акцентувала увагу на міждисциплінарних дослідженнях у межах факультету та наукових шкіл. Тетяна Нагорняк подякувала доповідачу та декану економічного факультету за те, що така потужна наукова школа стала підставою для успішної акредитації 3 освітньо-наукових програм. Також перший проректор закцентувала увагу на публікаційній активності здобувачів вищої освіти, тематиці наукових досліджень і практичних результатах у межах міждисциплінарності.

Устименко Володимир Анатолійович  – директор Інституту економіко-правових досліджень НАН, голова Донецького наукового центру НАН України та МОН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, заступник академіка-секретаря відділення економіки НАН України, випускник Донецького державного університету високо оцінив розвиток наукових шкіл у Стусівському університеті, окреслив перспективи зростання та запропонував науковцям ДонНУ імені Василя Стуса подати свої кандидатури на посади членів-кореспондентів відділення економіки НАН України.

Роман Федорович подякував колективу економічного факультету за змістовну доповідь про результати діяльності наукових шкіл та наголосив на комерціалізації наукових досліджень, створенні Подільського наукового центру як потужного осередка розвитку науки регіону.

Про роботу колективу в 2020 році та перспективні завдання розвитку ДонНУ імені Василя Стуса доповів ректор Університету Роман Гринюк. Роман Федорович окреслив основні здобутки й перемоги, сильні і слабкі сторони, результати діяльності Університету відповідно до стратегічних пріоритетів та перспективи розвитку. Зокрема Стусівський університет одним із перших ЗВО України інституціоналізував внутрішню систему забезпечення якості освіти, імплементував дієву маркетингову стратегію, продукує тренди суспільного розвитку.

Члени Вченої ради рекомендували до обрання в члени Академії наук вищої школи України доктора біологічних наук, доцента, професора кафедри ботаніки та екології  Юрія Георгійовича Приседського.

Роман Гринюк проінформував членів Вченої ради про висунення кандидатури декана факультету хімії, біології і біотехнологій, доктора хімічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олександра Шендрика на здобуття державної стипендії за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Також Роман Федорович запропонував членам Вченої ради затвердити Порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Про визначення ліміту стипендії (45%) у ДонНУ імені Василя Стуса проінформували завідувач навчального відділу Оксана Євтухова та голова Вченої ради Анатолій Загнітко.

Члени Вченої ради погодили клопотання щодо зарахування інформальної освіти як підвищення кваліфікації в обсязі 1 кредиту ЄКТС (30 год.) 5 викладачам Університету.

Про затвердження моделі навчального плану освітньо-наукової програми для здобувачів ступеня освіти «Доктор філософії», призначення попередньої експертизи дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право», затвердження теми дисертаційної роботи проінформував проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов.

Антолій Загнітко доповів про рекомендацію до друку наукового часопису «Політичне життя» №1, 2021 рік.

На завершення засідання голова Вченої ради подякував усім за плідну роботу та анонсував проведення чергового засідання 26 лютого.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас