Виберіть сторінку

Грудневе засідання Ради з якості вищої освіти

Грудневе засідання Ради з якості вищої освіти
Сьогодні в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Ради з якості вищої освіти у змішаному режимі.
Відкрила засідання перший проректор Стусівського університету, заступник голови Ради з якості вищої освіти Тетяна Нагорняк.
Завідувач навчального відділу , голова комітету з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу Оксана Євтухова  доповіла про виконання науково-педагогічними працівниками Університету ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, проаналізувала динаміку виконання показників, окреслила результати перевірки карток оцінювання НПП.
Заступник декана економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса з навчальної роботи, доцент кафедри фінансів і банківської справи , член комітету з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу Неля Волкова поділилася з колегами кращими практиками оцінювання кваліфікаційних робіт на прикладі досвіду економічного факультету.
Заступник завідувача навчального відділу Людмила Войт проінформувала про організацію випуску здобувачів вищої освіти в ДонНУ імені Василя Стуса: виклики сучасності, запропонувала на перегляд положення про організацію випуску здобувачів вищої освіти у Стусівському університеті.
Проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи, голова комітету із соціального партнерства, Ірина Зайченко  розповіла про можливість/доцільність введення розуміння «Рекомендаційний лист» для випускників Університету з метою збільшення рівня їх працевлаштованості.
Завідувач відділу навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти, голова рейтингового комітету Олена Скопова  акцентувала увагу членів Ради на необхідності розробки Положення про освіту протягом життя у ДонНУ імені Василя Стуса.
В. о. директора Навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу, голова комітету з академічної мобільності та інтернаціоналізації Анна Осмоловська доповіла про стан розробки дорожніх карт інтернаціоналізації діяльності факультетів та реалізацію права на участь у програмі міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу Стусівського університету.
Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов проінформував про рекомендацію до затвердження проєкту «Положення про застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі ДонНУ імені Василя Стуса».
Члени Ради з якості вищої освіти ухвалили:
 -проводити постійний моніторинг стану наукової і професійної активності викладачів кафедр;
-при внесенні змін до перспективних планів розвитку факультетів і кафедр включити систему заходів щодо посилення академічної активності НПП кафедр;
-переглянути критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з огляду на їх вимірюваність, прозорість, досяжність та доступність виконання;
 -взяти до уваги досвід економічного факультету щодо оцінювання кваліфікаційних робіт на всі факультети та кафедри;
-створити робочу групу для розробки Положення про освіту протягом життя у ДонНУ імені Василя Стуса з урахуванням змін до законодавства України про вищу освіту тощо.
Тетяна Леонтіївна подякувала колегам за плідну роботу, розлогий аналіз і вагомі здобутки.

Архіви

Приєднуйтеся до нас