Виберіть сторінку

Конференція трудового колективу ДонНУ імені Василя Стуса

Конференція трудового колективу ДонНУ імені Василя Стуса

24 лютого 2022 року о 15:00 відбудеться Конференція трудового колективу ДонНУ імені Василя Стуса у змішаному форматі в аудиторії 307 головного корпусу та Microsoft Teams.

Кількісний склад Конференції становить 120 осіб, а її члени попередньо обираються конференціями трудових колективів факультетів, об’єднаними зборами трудових колективів та шляхом прямих таємних виборів студентів у відповідності до пункту 8.5. Статуту Університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Затвердження Регламенту роботи Конференції трудового колективу Донецького національного університету імені Василя Стуса.

2. Обрання робочих органів Конференції трудового колективу Донецького національного університету імені Василя Стуса.

3. Звіт ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса про роботу колективу університету за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 та перспективні завдання розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса.

4. Дообрання членів Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса.

5. Різне.

З повагою

Організаційний комітет

Архіви

Приєднуйтеся до нас