Виберіть сторінку

#СтусівськийПроВійну 29.03.2022

#СтусівськийПроВійну 29.03.2022

34й день війни в Україні. З моменту вторгнення російських окупантів в Україну загинуло 143 дитини, ще 216 отримали поранення. Встановити реальну кількість загиблих і поранених дітей неможливо через військові дії окупаційних військ, що продовжуються в містах України протягом 1800-кілометрової ліній бойових дій.

Українські діти, вбиті російськими загарбниками. Фото омбудсмена Л.Денісової

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють українські енергетичні об’єкти, повідомляють у міністерстві енергетики України. Внаслідок обстрілів повністю знищено Охтирську ТЕЦ, постраждали від ударів Чернігівська ТЕЦ та Трипільська ТЕС. Загальні втрати в енергетичній галузі вже становлять близько $2 мільярдів доларів. В цілому, за даними українського уряду, сума одноразових втрат, завданих Україною від російського вторгнення, наразі становить $564,9 мільярда.

Україна обурена позицією Червоного Хреста, який фактично бере пряму співучасть  в насильницькій депортації українців з Маріуполя до росії. Декількома днями раніше Червоний Хрест відкрив гуманітарний коридор з Маріуполя до Ростовської області, відмовившись відкривати подібні коридори у напрямку українського міста Запоріжжя. Таким чином, росія, прикриваючись організацією Червоного Хреста, депортує українців на російську територію та отримує повну владу над їхньою подальшою долею.

Країни світу повинні розуміти, що напад росії на Україну  – це лише перший етап нападу на основи та цінності західної демократії. Українська Армія та Народ продовжують відчайдушно боротися із російським агресором, для кого немає нічого святого.  Знищивши зло на корені, ми зупинимо загрозу, що насувається на наші країни, і забезпечимо нашим дітям мирне майбутнє без пострілів і вибухів. Ми закликаємо увесь цивілізований світ виступити проти війни та допомогти Україні! Ми візьмемо їх на себе і знищимо на землі! Допоможіть нам зробити це і в небі! #CloseSkyOverUkraine.

Що важливо знати про ситуацію в Україні станом на ранок 29 березня:

 За даними Генштабу ЗСУ,  армія рф зосереджує свої зусилля на досягненні цілей щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Підрозділи української армії тримають оборону Маріуполя і таким чином стримують розвиток наступу за іншими напрямками. Війська рф продовжують спроби зайняти позиції, щоб атакувати чи оточити Київ. Відбулося перекидання близько 150 найманців із Південної Осетії на територію Криму для подальшого залучення до військових дій на боці рф.

Тростянець, Сумська область, 28 березня 2022. Фото зі сторінки у Facebook губернатора Дмитра Живицького.

 ЧЕРНІГІВ продовжує перебувати під безперервними обстрілами.  Місто вже багато днів без світла, води та опалення.

ХАРКІВ. Внаслідок ракетного удару по Люботину у Харківській області загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

РІВНЕ. Губернатор області В.Коваль повідомив про другий ракетний ударрф по  Методичні удари рф по нафтобазах на заході України продовжуються.

ЛУГАНСЬК. У Рубіжному та Попасній продовжуються позиційні бої, російські окупанти завдають ударів з різних видів озброєння, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали. Тривають пожежі в цілих кварталах у житлових Лисичанську. Після обстрілу Сєвєродонецька з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали тіла двох людей. 9 людей вдалося врятувати. На ранок 29 березня без електроенергії перебувають 94 907 абонентів Луганської області. Без світла знаходяться 13 населених пунктів частково та 21 повністю.

У МАРІУПОЛІ під час боїв в за місто загинули близько 5 тисяч людей, з яких близько 210 – діти. Такі дані оприлюднив мер міста В.Бойченко, наголосивши, що вони є приблизними. Також за цей період пошкоджено 2340 багатоквартирних житлових будинків, зруйновано 3 лікарні, пошкоджено ще 7. Крім того, пошкоджено 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно. До блокади з Маріуполя виїхало до 140 тисяч людей, після – евакуйовано 150 тисяч. В блокадному місті залишилося 170 тисяч людей.

ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ. Окупанти увірвалися до офісу представника президента України у Херсоні. Вони виламали двері, зняли державний прапор, винесли обладнання та документи. Українська влада попереджає про можливі провокації. В окремих поселеннях Херсонської області окупанти починають вводити в обіг рубль.  Зазнавши повної тактичної поразки в Україні та не зумівши швидко окупувати ключові українські міста, російські війська намагаються зміцнити свою присутність на зайнятих ними територіях. Проте “корейський сценарій” в цьому випадку не реальний. Окрім величезних фінансових втрат, росія отримає партизанське підпілля в тилу і загрузне в асиметричній війні.

Ми пишаємося сьогодні кожним, хто своїми діями, словами чи просто тихою молитвою наближає нашу спільну перемогу над ворогом! Ми на своїй землі і з нами правда, перемога і незалежність! Слава Україні! 

Якщо ви хочете підтримати українську вищу школу і Донецький національний університет імені Василя Стуса у нашій боротьбі, це можна зробити шляхом академічної допомоги та фінансової підтримки здобувачів вищої освіти і співробітників Університету, які залишились в Україні. Детальніше про можливості такої підтримки можна знайти за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/yak-pidtrymaty-donnu-imeni-vasylya-stusa/

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

34th day of the war in Ukraine. 143 children were killed and 216 injured since the Russian occupiers have invaded Ukraine. It is impossible to establish the actual number of dead and wounded children due to the hostilities of the occupying forces, which continue in the Ukrainian cities along the 1,800-kilometer battle lines.

Ukrainian children, who were killed by Russian invaders. Photo by Ombudsman L. Denisova

The Ministry of Energy of Ukraine reports that the Russian occupiers are purposefully shelling Ukrainian energy facilities. As a result of the shelling, the Okhtyrka thermal power plant was completely destroyed. The Chernihiv and the Trypillian thermal power plants were hit. The total loss in the energy sector is already about $ 2 billion. In total, according to the Ukrainian government, the amount of one-time losses inflicted on Ukraine by the Russian invasion is currently $ 564.9 billion.

Ukraine is outraged by the Red Cross’s position, which in fact takes a direct part in the forcible deportation of Ukrainians from Mariupol to Russia. A few days earlier, the Red Cross opened a humanitarian corridor from Mariupol to the Rostov region, refusing to open similar corridors in the direction of the Ukrainian city of Zaporizhzhia. Thus, Russia, under the guise of the Red Cross, deported Ukrainians to Russian territory and gained full power over their future.

The countries of the world must understand that Russia’s attack on Ukraine is only the first stage of an attack on the foundations and values of Western democracy. The Ukrainian Army and People continue to fight desperately against the Russian aggressor, for whom nothing is sacred. We will stop the threat looming over our countries by destroying evil at the root and ensure a peaceful future for our children without gunfire and explosions. We call on the entire civilized world to oppose the war and help Ukraine! We will take them upon ourselves and destroy them on land! Help us do it in the sky too! #CloseSkyOverUkraine.

What is important to know about the situation in Ukraine as of the morning of March 29:

 According to the General Staff of the Ukrainian Armed Forces, the Russian army is focusing its efforts on achieving the goals of reaching the administrative borders of the Donetsk and Luhansk regions. Units of the Ukrainian army hold the defense of Mariupol and thus hinder the development of the offensive in other areas. Russian troops continue to try to attack or surround Kyiv. About 150 mercenaries from South Ossetia were transferred to the territory of Crimea to be further involved in hostilities on the Russian side.

Trostyanets, Sumy region, March 28, 2022. Photo from the Facebook page of Governor Dmytro Zhyvytskyi.

CHERNIHIV continues to be under continuous fire. The city has been without light, water, and heating for many days.

KHARKIV. As a result of the missile strike on Lyubotyn in the Kharkiv region, one person was killed and seven others were injured.

RIVNE. The governor of the Rivnenska oblast V. Koval reported about the second Russian missile strike.

Russia’s missile strikes on oil depots in western Ukraine continue.

LUHANSK. Positional battles continue in the cities of Rubizhne and Popasna. The Russian occupiers strike with various weapons, trying to destroy infrastructure and residential areas. Fires continue in entire neighborhoods in residential Lysychansk. After the shelling of Severodonetsk, the bodies of two people were retrieved from the rubble of a five-story building. 9 people were rescued. As of the morning of March 29, 94,907 people in the Luhansk region are without electricity. There are 13 settlements without electricity partially and 21 completely.

In MARIUPOL, approximately 5,000 people died during the fighting for the city. About 210 of them were children. These data were published by mayor V. Boychenko, emphasizing that they are approximate. Besides, during this period, 2340 apartment buildings were damaged, 3 hospitals were destroyed, 7 more were damaged. In addition, 57 schools and 70 kindergartens were damaged, of which 23 and 28 were destroyed, respectively. Up to 140,000 people left Mariupol before the blockade, after which 150,000 were evacuated. 170,000 people remained in the blockaded city.

SOUTH OF UKRAINE. The occupiers broke into the office of the representative of the Ukrainian President in Kherson. They broke down doors, removed the state flag, took out equipment and documents. Ukrainian authorities warn about possible provocations. The occupiers are beginning to put the ruble into circulation in some settlements of the Kherson region. Having suffered a complete tactical defeat in Ukraine and failing to quickly occupy key Ukrainian cities, Russian troops are trying to strengthen their presence in the occupied territories. However, in this case, the “Korean scenario” is not real. In addition to huge financial losses, Russia will get a guerrilla underground in the rear and get stuck in the asymmetric war.

Today we are proud of everyone who, by their actions, words, or just silent prayer, brings our common victory over the enemy closer! We are on our land and the truth, victory, and independence are with us! Glory to Ukraine!

If you want to support the Ukrainian Higher Education Institutions and the Vasyl’ Stus Donetsk National University in our struggle, you can do so by providing academic assistance and financial support to higher education students and University staff who have remained in Ukraine. More information about the possibilities of such support can be found at: https://www.donnu.edu.ua/uk/yak-pidtrymaty-donnu-imeni-vasylya-stusa/

 

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

Der vierunddreißigste Kriegstag in der Ukraine. Seit dem Einmarsch der russischen Besatzer in die Ukraine wurden 143 Kinder getötet und 216 verletzt. Die tatsächliche Zahl der toten und verwundeten Kinder lässt sich aufgrund der Feindseligkeiten der Besatzer, die in den Städten der Ukraine während der 1.800 Kilometer langen Kampflinien andauern, nicht identifizieren.

Ukrainische Kinder, die von Russen getötet wurden. Foto von Ombudsfrau L. Denisova

Die russischen Besatzer beschießen gezielt ukrainische Energieanlagen, berichtet das Energieministerium der Ukraine. Infolge des Beschusses wurde das Wärmekraftwerk Okhtyrka vollständig zerstört und Wärmekraftwerk Tschernihiw und Wärmekraftwerk Trypillja wurden getroffen. Der Gesamtschaden im Energiesektor beläuft sich bereits auf etwa 2 Milliarden Dollar. Insgesamt belaufen sich nach Angaben der ukrainischen Regierung die einmaligen Verluste, die der Ukraine durch die russische Invasion zugefügt wurden, derzeit auf 564,9 Milliarden US-Dollar.

Die Ukraine ist empört über die Haltung des Roten Kreuzes, das tatsächlich direkt an der gewaltsamen Abschiebung von Ukrainern aus Mariupol nach Russland beteiligt ist. Einige Tage zuvor hatte das Rote Kreuz einen humanitären Korridor von Mariupol in die Region Rostow eröffnet und sich geweigert, ähnliche Korridore in Richtung der ukrainischen Stadt Saporischschja zu öffnen. So deportierte Russland unter dem Deckmantel des Roten Kreuzes Ukrainer auf russisches Territorium und erlangte die volle Macht über ihre Zukunft.

Die Länder der Welt müssen verstehen, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine nur die erste Stufe des Angriffs auf die Grundlagen und Werte der westlichen Demokratie ist. Die ukrainische Armee und das ukrainische Volk kämpfen weiterhin tapfer gegen den russischen Aggressor, dem nichts heilig ist. Indem wir das Böse zerstören, werden wir die Bedrohung stoppen, die sich über unseren Ländern abzeichnet, und unseren Kindern eine friedliche Zukunft ohne Schüsse und Explosionen sichern. Wir rufen die gesamte zivilisierte Welt auf, sich gegen den Krieg zu stellen und der Ukraine zu helfen! Wir werden sie auf uns nehmen und sie auf der Erde zerstören! Helfen Sie uns auch im Himmel dabei! #CloseSkyOverUkraine.

 Situation in der Ukraine am Morgen des 29. März:

 Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine konzentriert die russische Armee ihre Bemühungen auf das Erreichen der Ziele, die Verwaltungsgrenzen der Oblasts Donezk und Luhansk zu erreichen. Einheiten der ukrainischen Armee halten die Verteidigung von Mariupol und behindern damit die Entwicklung der Offensive in anderen Richtungen. Russische Truppen versuchen weiterhin, Kiew anzugreifen oder zu umzingeln. Etwa 150 Söldner aus Südossetien wurden auf das Territorium der Krim verlegt, um weiter in Feindseligkeiten auf russischer Seite verwickelt zu werden.

Trostjanez, Oblast Sumy, 28. März 2022. Foto von der Facebook-Seite von Gouverneur Dmytro Zhyvytskyi.

TSCHERNIHIW steht weiterhin unter Dauerbeschuss. Die Stadt ist seit vielen Tagen ohne Licht, Wasser und Heizung.

CHARKIW. Bei einem Raketenangriff auf Ljubotyn in der Oblast Charkiw wurde eine Person getötet und sieben weitere verletzt.

RIWNE. Der Gouverneur der Oblast V. Koval kündigte den zweiten Raketenangriff auf das Öldepot an. Russlands systematische Angriffe auf Öldepots in der Westukraine gehen weiter.

LUHANSK. In Rubischne und Popasna gehen die Positionskämpfe weiter, und die russischen Besatzer schlagen mit verschiedenen Waffen zu und versuchen, die Infrastruktur und die Wohngebiete vollständig zu zerstören. Brände dauern in ganzen Stadtteilen im Wohngebiet Lyssytschansk an. Nach dem Beschuss von Sjewjerodonezk wurden die Leichen von zwei Personen aus den Trümmern eines fünfstöckigen Gebäudes geborgen. 9 Personen wurden gerettet. Am Morgen des 29. März sind 94.907 Einwohner der Oblast Luhansk ohne Strom. 13 Siedlungen sind teilweise ohne Strom und 21 ganz ohne Strom.

In MARIUPOL starben bei den Kämpfen außerhalb der Stadt etwa 5.000 Menschen, davon etwa 210 Kinder. Diese Daten wurden vom Bürgermeister V. Bojchenko veröffentlicht und betont, dass sie ungefähr sind. Auch in dieser Zeit wurden 2340 Wohnhäuser beschädigt, 3 Krankenhäuser zerstört, weitere 7 wurden beschädigt, außerdem wurden 57 Schulen und 70 Kindergärten beschädigt, von denen 23 bzw. 28 zerstört wurden. Bis zu 140.000 Menschen verließen Mariupol vor der Blockade, danach wurden 150.000 evakuiert. 170.000 Menschen blieben in der belagerten Stadt.

SÜDEN DER UKRAINE. Die Besatzer brachen in Cherson in das Büro des Vertreters des Präsidenten der Ukraine ein. Sie brachen Türen auf, entfernten die Staatsflagge, nahmen Ausrüstung und Dokumente mit. Ukrainische Behörden warnen vor möglichen Provokationen. In einigen Siedlungen der Oblast Cherson beginnen die Besatzer, den Rubel in Umlauf zu bringen. Nachdem die russischen Truppen eine vollständige taktische Niederlage in der Ukraine erlitten und es nicht geschafft haben, schnell wichtige ukrainische Städte zu besetzen, versuchen die russischen Truppen, ihre Präsenz in den besetzten Gebieten zu verstärken. Allerdings ist das „koreanische Szenario“ in diesem Fall nicht real. Neben enormen finanziellen Verlusten wird Russland eine unterirdische Guerilla in den Rücken bekommen und in einem asymmetrischen Krieg stecken bleiben.

Heute sind wir stolz auf jeden, der durch seine/ihre Taten, Worte oder einfach nur stilles Gebet unseren gemeinsamen Sieg über den Feind näher bringt! Wir sind auf unserem Land und mit uns ist Wahrheit, Sieg und Unabhängigkeit! Ruhm der Ukraine!

Wenn Sie die ukrainische Hochschulbildung und Die Nationale Wassyl-Stus-Universität Donezk in unserem Kampf unterstützen möchten, können Sie dies durch akademische Hilfe und finanzielle Unterstützung von Hochschulsuchenden und Universitätsmitarbeitern tun, die in der Ukraine geblieben sind. Mehr Informationen zu den Möglichkeiten einer solchen Unterstützung finden Sie unter: https://www.donnu.edu.ua/uk/yak-pidtrymaty-donnu-imeni-vasylya-stusa/

 

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

34.  dzień wojny na Ukrainie. Od czasu rozpoczęcia inwazji rosyjskich okupantów na Ukrainę zginęło 143 dzieci, a kolejne 216 zostało rannych. Ustalenie rzeczywistej liczby zabitych i rannych dzieci jest niemożliwe z powodu działań wojennych prowadzonych przez wojska rosyjskie, które trwają w miastach Ukrainy wzdłuż 1800-kilometrowej linii działań wojennych.

Ukraińskie dzieci zamordowane przez rosyjskich najeźdźców. Zdjęcie Rzecznika Praw Obywatelskich L. Denisowej

     Rosyjscy okupanci celowo ostrzeliwują ukraińskie obiekty energetyczne – poinformowało Ministerstwo Energii Ukrainy. W wyniku ostrzału całkowicie zniszczono elektrociepłownię ochtyrską, ucierpiały od uderzeń elektrociepłownię czernihowska i trypolska. Ogólne straty w branży energetycznej wynoszą już około 2 miliardów dolarów. Według danych ukraińskiego rządu całkowite straty poniesione przez Ukrainę z powodu inwazji rosyjskiej wynoszą obecnie 564,9 miliardy dolarów.

     Ukraina jest oburzona postawą Czerwonego Krzyża, który faktycznie bierze bezpośredni współudział w przymusowej deportacji Ukraińców z Mariupola do Rosji. Kilka dni wcześniej Czerwony Krzyż otworzył korytarz humanitarny z Mariupola do obwodu rostowskiego FR, odmawiając otwarcia podobnych korytarzy w kierunku ukraińskiego miasta Zaporoże. W ten sposób Rosja, osłaniając się organizacją Czerwonego Krzyża, deportuje Ukraińców na terytorium Rosji i zyskuje pełną władzę nad ich dalszym losem.

     Kraje świata muszą zrozumieć, że atak Rosji na Ukrainę to tylko pierwszy etap ataku na podstawy i wartości demokracji zachodniej. Wojsko i naród ukraiński nadal zaciekle walczą z rosyjskim agresorem, dla którego nie istnieje nic świętego. Niszcząc zło u podstaw, powstrzymamy nasuwające się na nasze kraje zagrożenie i zapewnimy naszym dzieciom spokojną przyszłość bez ostrzałów i wybuchów. Wzywamy cały cywilizowany świat, aby przeciwstawiał się wojnie i wspierał Ukrainę! Zwalczymy i zniszczymy ich na ziemi! Prosimy o pomoc, by zrobić to również w niebie! #CloseSkyOverUkraine

 Najważniejsze informacje o sytuacji na Ukrainie według stanu na 29 marca:

      Według informacji Generalnego Sztabu Ukrainy armia Federacji Rosyjskiej koncentruje swoje wysiłki na osiągnięciu celów wyjścia na granice administracyjne obwodu donieckiego i łuhańskiego. Jednostki armii ukraińskiej utrzymują obronę Mariupola i tym samym hamują rozwój ofensywy w innych kierunkach. Wojska Federacji Rosyjskiej nadal próbują zająć pozycje, aby zaatakować lub okrążyć Kijów. Odbyło się przeniesienie około 150 najemników z Osetii Południowej na terytorium Krymu w celu dalszego zaangażowania w działania wojskowe po stronie Federacji Rosyjskiej.

Trościaniec, obwód sumski, 28 marca 2022 r. Zdjęcie z Facebooku gubernatora Dmytra Żywickiego.

CZERNIHÓW nadal znajduje się pod ciągłym ostrzałem. W mieście od wielu dni brakuje światła, wody i ogrzewania.

CHARKÓW. W wyniku ataku rakietowego na Lubotyn w obwodzie charkowskim zginęła jedna osoba, siedem zostało rannych.

 RÓWNE. Gubernator obwodu W. Kowal poinformował o drugim uderzeniu rakietowym na lokalną bazę naftową ze strony Federacji Rosyjskiej. Metodyczne ataki Federacji Rosyjskiej na bazy naftowe na  Ukrainie zachodniej trwają.

ŁUHAŃSK. W Rubiżnym i Popasnej trwają walki pozycyjne, rosyjscy okupanci atakują bronią różnego rodzaju, próbując całkowicie zniszczyć infrastrukturę i dzielnice mieszkalne. Trwają pożary całych osiedli w Lisiczańsku. Po ostrzelaniu Sewerodoniecka spod gruzów pięciopiętrowego domu wydobyto ciała dwóch osób. 9 osób udało się uratować. Według stanu na 29 marca bez energii elektrycznej są 94 907 abonentów obwodu łuhańskiego. Światła  częściowo brakuje w 13 miejscowościach, w 21 całkowicie.

W MARIUPOLU podczas walk o miasto zginęło około 5 tysięcy osób, z czego około 210 dzieci. Takie dane zostały ogłoszone przez burmistrza W. Bojczenka, zauważając, że są one przybliżone. Również uszkodzono 2340 budynków wielorodzinnych, zniszczono 3 szpitale, uszkodzono kolejne 7. Ponadto uszkodzono 57 szkół i 70 przedszkoli, z czego zniszczono całkowicie odpowiednio 23 i 28. Przed blokadą z Mariupola wyjechało do 140 tysięcy osób, później ewakuowano 150 tysięcy. W blokowym mieście pozostało 170 tysięcy osób.

 POŁUDNIE UKRAINY. Okupanci włamali się do biura przedstawiciela prezydenta Ukrainy w Chersoniu. Wyłamali drzwi, zdjęli flagę państwową, wynieśli sprzęt i dokumenty. Ukraińskie władze ostrzegają przed możliwymi prowokacjami. W niektórych miejscowościach obwodu chersońskiego okupanci zaczynają wprowadzać ruble do obiegu. Po całkowitej klęsce taktycznej na Ukrainie i niemożności szybkiego zagarnięcia kluczowych ukraińskich miast wojska rosyjskie próbują wzmocnić swoją obecność na zajętych przez siebie terytoriach. Jednak “scenariusz koreański” w tym przypadku jest niemożliwy. Oprócz ogromnych strat finansowych Rosja otrzyma partyzanckie podziemie na tyłach i ugrzęźnie w asymetrycznej wojnie. Jesteśmy dziś dumni z każdego, kto swoimi działaniami, słowami lub po prostu cichą modlitwą przybliża nasze wspólne zwycięstwo nad wrogiem!Jesteśmy na naszej ziemi, z nami prawda, zwycięstwo i niepodległość! Chwała Ukrainie! Slava Ukraini!

     Udzielić wsparcia ukraińskiej szkole wyższej i Donieckiemu Uniwersytetowi Narodowemu imienia Wasyla Stusa w naszej walce można poprzez pomoc akademicką i wsparcie finansowe dla studentów i pracowników uczelni, którzy pozostali na Ukrainie. Więcej informacji na temat możliwości takiego wsparcia można znaleźć pod linkiem: https://www.donnu.edu.ua/uk/yak-pidtrymaty-donnu-imeni-vasylya-stusa/

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

34e jour de la guerre en Ukraine. 143 enfants ont été tués et 216 blessés depuis que les occupants russes ont envahi l’Ukraine. Il est impossible d’établir le nombre réel d’enfants morts et blessés en raison des hostilités des forces d’occupation, qui se poursuivent dans les villes ukrainiennes le long des lignes de bataille de 1 800 kilomètres.

Des enfants ukrainiens, qui ont été tués par des envahisseurs russes. Photo de la Médiatrice L. Denisova

Le ministère ukrainien de l’Énergie rapporte que les occupants russes bombardent délibérément les installations énergétiques ukrainiennes. À la suite des bombardements, la centrale thermique d’Okhtyrka a été complètement détruite. Les centrales thermiques de Tchernihiv et de Trypillian ont été touchées. La perte totale dans le secteur de l’énergie est déjà d’environ 2 milliards de dollars. Au total, selon le gouvernement ukrainien, le montant des pertes ponctuelles infligées à l’Ukraine par l’invasion russe s’élève actuellement à 564,9 milliards de dollars.

L’Ukraine est indignée par la position de la Croix-Rouge, qui participe en fait directement à l’expulsion forcée d’Ukrainiens de Marioupol vers la Russie. Quelques jours plus tôt, la Croix-Rouge avait ouvert un couloir humanitaire de Marioupol à la région de Rostov, refusant d’ouvrir des couloirs similaires en direction de la ville ukrainienne de Zaporizhzhia. Ainsi, la Russie, sous le couvert de la Croix-Rouge, a déporté les Ukrainiens vers le territoire russe et a acquis le plein pouvoir sur leur avenir.

Les pays du monde doivent comprendre que l’attaque de la Russie contre l’Ukraine n’est que la première étape d’une attaque contre les fondements et les valeurs de la démocratie occidentale. L’armée et le peuple ukrainiens continuent de lutter désespérément contre l’agresseur russe, pour qui rien n’est sacré. Nous arrêterons la menace qui pèse sur nos pays en détruisant le mal à la racine et en assurant un avenir pacifique à nos enfants sans coups de feu ni explosions. Nous appelons le monde civilisé tout entier à s’opposer à la guerre et à aider l’Ukraine ! Nous les prendrons sur nous et les détruirons sur terre ! Aidez-nous à le faire aussi dans le ciel ! #CloseSkyOverUkraine.

Ce qu’il est important de savoir sur la situation en Ukraine au matin du 29 mars :

 Selon l’état-major général des forces armées ukrainiennes, l’armée russe concentre ses efforts sur la réalisation des objectifs d’atteindre les frontières administratives des régions de Donetsk et Louhansk. Des unités de l’armée ukrainienne tiennent la défense de Marioupol et entravent ainsi le développement de l’offensive dans d’autres zones. Les troupes russes continuent d’essayer d’attaquer ou d’encercler Kiev. Environ 150 mercenaires d’Ossétie du Sud ont été transférés sur le territoire de la Crimée pour être davantage impliqués dans les hostilités du côté russe.

Trostyanets, région de Sumy, 28 mars 2022. Photo de la page Facebook du gouverneur Dmytro Zhyvytskyi.

CHERNIHIV continue d’être sous le feu continu. La ville a été privée de lumière, d’eau et de chauffage pendant plusieurs jours.

 KHARKIV. À la suite de la frappe de missiles sur Lyubotyn dans la région de Kharkiv, une personne a été tuée et sept autres ont été blessées.

 RIVNE. Le gouverneur de l’oblast de Rivnenska, V. Koval, a rendu compte de la deuxième frappe de missiles russes.

Les frappes de missiles russes sur les dépôts pétroliers de l’ouest de l’Ukraine se poursuivent.

LUHANSK. Les batailles de position se poursuivent dans les villes de Rubizhne et Popasna. Les occupants russes frappent avec diverses armes, essayant de détruire les infrastructures et les zones résidentielles. Les incendies se poursuivent dans des quartiers entiers du quartier résidentiel de Lysychansk. Après le bombardement de Severodonetsk, les corps de deux personnes ont été retrouvés dans les décombres d’un immeuble de cinq étages. 9 personnes ont été secourues. Au matin du 29 mars, 94 907 personnes dans la région de Louhansk sont sans électricité. Il y a 13 colonies sans électricité partiellement et 21 complètement.

À MARIUPOL, environ 5 000 personnes sont mortes lors des combats pour la ville. Environ 210 d’entre eux étaient des enfants. Ces données ont été publiées par le maire V. Boychenko, soulignant qu’elles sont approximatives. Par ailleurs, durant cette période, 2340 immeubles d’habitation ont été endommagés, 3 hôpitaux ont été détruits, 7 autres ont été endommagés. En outre, 57 écoles et 70 jardins d’enfants ont été endommagés, dont 23 et 28 ont été détruits, respectivement. Jusqu’à 140 000 personnes ont quitté Marioupol avant le blocus, après quoi 150 000 ont été évacuées. 170 000 personnes sont restées dans la ville bloquée.

AU SUD DE L’UKRAINE. Les occupants ont fait irruption dans le bureau du représentant du président ukrainien à Kherson. Ils ont enfoncé des portes, enlevé le drapeau de l’État, sorti du matériel et des documents. Les autorités ukrainiennes mettent en garde contre d’éventuelles provocations. Les occupants commencent à mettre le rouble en circulation dans certaines colonies de la région de Kherson. Ayant subi une défaite tactique totale en Ukraine et n’ayant pas réussi à occuper rapidement les principales villes ukrainiennes, les troupes russes tentent de renforcer leur présence dans les territoires occupés. Cependant, dans ce cas, le “scénario coréen” n’est pas réel. En plus d’énormes pertes financières, la Russie obtiendra une guérilla clandestine à l’arrière et restera coincée dans la guerre asymétrique.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de tous ceux qui, par leurs actions, leurs paroles ou simplement leur prière tranquille, rapprochent notre victoire commune sur l’ennemi ! Nous sommes dans notre pays et avec nous la vérité, la victoire et l’indépendance ! Gloire à l’Ukraine ! Slava Ukraini!

Si vous voulez soutenir l’école supérieure ukrainienne et l’Université nationale Vasyl Stus de Donetsk dans notre lutte, cela peut être fait par le biais d’une assistance académique et d’un soutien financier aux candidats à l’enseignement supérieur et au personnel universitaire qui sont restés en Ukraine. Plus d’informations sur les possibilités d’un tel soutien peuvent être trouvées sur le lien: https://www.donnu.edu.ua/uk/yak-pidtrymaty-donnu-imeni-vasylya-stusa/

 

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

Архіви

Приєднуйтеся до нас