Виберіть сторінку

#СтусівськийПроВійну 20.03.2022

#СтусівськийПроВійну 20.03.2022

25 днів триває війна в Україні. На четвертому тижні російської агресії кількість жертв серед мирного населення збільшилася до 2149, з них 816 убитих (за даними ООН). Реальні цифри набагато вищі, по всій країні продовжуються запеклі бої.  Як повідомляє UNICEF, понад 1,5 мільйона дітей  вимушені були залишили Україну. Разом з тим, за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», 93% українських респондентів  вірять у те, що Україна зможе відбити напад pосії. З них 72% абсолютно впевнені у цьому, а 21% – скоріше впевнені. Українська Армія та Український народ продовжують героїчну битву із російським злом. Важливо розуміти: ми не просто боремося за свою територіальну цілісність. Ми є останнім форпостом, що стримує путіна від початку третьої світової війни. Усі країни, які зараховують себе до цивілізованого світу, мають встати на боротьбу – здійснювати військову та фінансову допомогу, посилювати економічний тиск на росію. Ми візьмемо їх на себе і знищимо на землі! Допоможіть нам зробити це і в небі! #CloseSkyOverUkraine

Що важливо знати про ситуацію в Україні станом на 20 березня:

 За даними українського Генштабу, наступ росіян зупинено у напрямку Миколаєва, супротивник часткового досяг успіху на Донецькому напрямку. Основні зусилля агресора зосереджені на спробах захопити населені пункти Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна у Луганській області. Армія рф не відмовляється від проведення наступальних дій  на Київ і намагається здійснити перегрупування бойових підрозділів. З початку бойових дій противник завдав 291 ракетного удару, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіаційні нальоти.

Макарів, Київська область, 18 березня 2022, фото із соціальних мереж

Кількість людських жертв серед цивільного населення продовжує невблаганно збільшуватися. Кількість дітей, які загинули внаслідок вторгнення рф в Україну, за добу збільшилася на 3 – до 115. Понад 140 дітей поранено. Протягом останніх 24 годин через обстріл у Рубіжному Луганській області загинули двоє дітей та їх мати. Ще двоє постраждали, зокрема одна дитина. За останні 24 години у містах регіону, де тривають бойові дії, зруйновано близько 30 будинків та об’єктів інфраструктури. 24 – знищені повністю. Без газу залишаються 23 населені пункти, без світла – 26.

У Київській області внаслідок авіаудару по населеному пункту Макарів 18 березня загинуло семеро мирних жителів, п’ятеро людей отримали поранення. Зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

У Маріуполі 19 березня під обстріл потрапила школа мистецтв у Лівобережному районі, у бомбосховищі якої перебувало близько 400 людей. Маріупольська міськрада повідомляє, що будівля повністю зруйнована. Під завалами лишаються люди, кількість постраждалих поки що невідома. Обстрілами зруйновано каплицю святої мучениці Тетяни у Маріуполі, а також Успенський Миколо-Васильєвський монастир у селі Нікольське (Володарське) під Волновахою.

Каплиця святої мучениці Тетяни, Маріуполь, фото Української православної церкви

У Харкові внаслідок нічного обстрілу Індустріального району загинуло 5 людей, зокрема 9-річний хлопчик. Усього з початку війни на Харківщині загинуло 266 мирних жителів (за даними Нацполіції). Продовжуються масові хаотичні обстріли міст Ніжин та Чернігів, Коростенського району Житомирської області.

19 березня через гуманітарні коридори вдалося евакуювати  6 623 людей: 4128 з Маріуполя, 1820 – Київська область, 675 – Луганська обл. З Херсонської області наразі евакуація не можлива,  російські військові черговий раз не пропустили фури з гуманітарним вантажем та не дозволили їх розвантажити.

Не зумівши отримати швидкої перемоги в Україні, росія здійснює спроби сформувати розкол серед країн Заходу щодо підтримки нашої держави та переконати їх змусити Київ погодитися на діалог з ворогом на вигідних москві умовах. Останні погрози на адресу Словаччини, Польщі, Боснії та Герцеговини свідчать, що Кремль обрав курс конфронтації з державами, які допомагають Україні. У контексті міжнародних санкцій росія намагається просувати наратив про згубний вплив антиросійських санкцій передусім для європейської та світової економіки. З цією метою російські пропагандисти проводять відповідні масштабні інформаційно-психологічні кампанії. Не варто навіть нагадувати, що будь-яке співробітництво з кремлем однозначно вбивче для репутації на світовій арені та сприяє продовженню кривавих злочинів московського тирана. Режим путіна перетворився у буквальному сенсі на терористичну організацію, що погрожує, на додаток до усіх своїх військових злочинів, ще й застосуванням хімічної та біологічної зброї. А терористи розуміють лише мову сили. Саме тому Україні сьогодні як ніколи потрібна підтримка усього світового співтовариства.

Ми продовжуємо боротьбу, адже це наша Батьківщина, наші діти та наше майбутнє! Якщо ви хочете підтримати українську вищу школу і Донецький національний університет імені Василя Стуса у нашій боротьбі, це можна зробити шляхом академічної допомоги та фінансової підтримки здобувачів вищої освіти і співробітників Університету, які залишились в Україні. Детальніше про можливості такої підтримки можна знайти за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/yak-pidtrymaty-donnu-imeni-vasylya-stusa/

Ми на своїй землі і з нами правда, перемога і незалежність! Слава Україні!

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

 

The war in Ukraine has been going on for 25 days. In the fourth week of russian aggression, civilian casualties have risen to 2,149, including 816 killed (according to UN figures). The real figures are much higher, with fierce fighting continuing. As UNICEF reported, more than 1.5 million children have been forced to flee Ukraine. At the same time, according to a poll by the sociological group Rating, 93% of Ukrainian respondents believe that Ukraine will be able to repel russia’s attack. Of these, 72% are absolutely sure, and 21% are rather sure. Ukrainian Army and Ukrainian people continue our heroic battle against russian evil. It is important to understand: we are not just fighting for our territorial integrity. We are the last outpost keeping putin from starting World War III. All countries that consider themselves civilised should support us in this fight, both through military and financial aid and by increasing economic pressure on russia. We will take them on and destroy them on the ground! Please help us do it in the sky too! #CloseSkyOverUkraine

What’s important to know about the situation in Ukraine as of March 20:

According to the Ukrainian General Staff, the russian army has been halted in the direction of Mykolaiv; the enemy has partially succeeded in the Donetsk direction. The primary efforts of the aggressor are focused on attempts to capture the settlements of Severodonetsk, Rubizhne, and Popasna in the Luhansk region. The russian army has not abandoned its offensive against Kyiv and is trying to regroup its combat units. Since the start of hostilities, the enemy has launched 291 rocket attacks, used 459 ground, sea and airborne missiles, and conducted 1,403 air raids.

Makariv, the Kyiv region, 18 March 2022, photo from social media

The number of civilian casualties continues to rise inexorably. The number of children killed due to the russian invasion of Ukraine increased by 3 to 115; more than 140 children have been wounded. Over the past 24 hours, shelling in Rubizhne, Luhansk Oblast, has killed two children and their mother. Two more were injured, including one child. Around 30 houses and infrastructure have been destroyed in the region’s towns where the fighting is ongoing. Twenty-three settlements remain without gas and 26 without electricity.

On March 18, seven civilians were killed and five injured due to an airstrike on Makariv in the Kyiv region. Residential houses were destroyed, and an administrative building and other premises were damaged.

 In Mariupol’s Livoberezhny district, an art school with around 400 people in a bomb shelter was hit by shelling on March 19. The Mariupol City Council reports that the building was destroyed. People remain under the rubble, and the number of casualties is unknown. The shelling destroyed the Chapel of St. Martyr Tatiana in Mariupol and the Uspenskiy Nikolo-Vasilyevskiy Monastery in the village of Nikolske (Volodarske) near Volnovakha.

Chapel of St. Martyr Tatiana, Mariupol, photo by the Ukrainian Orthodox Church

Five people, including a 9-year-old boy, were killed in Kharkiv due to overnight shelling in the Industrialnyi district. A total of 266 civilians have been killed in the Kharkiv region since the start of the war (according to the National Police). Mass shelling continues in the towns of Nizhyn and Chernihiv and the Korosten district of the Zhytomyr region.

On March 19, 6,623 people managed to be evacuated through humanitarian corridors: 4,128 from Mariupol, 1,820 from the Kyiv region, and 675 from the Luhansk region. It was impossible to evacuate people from the Kherson region, as the russian military again did not allow trucks with humanitarian cargo to pass and did not allow them to be unloaded.

Having failed to win a quick victory in Ukraine, russia attempts to create a split among Western countries over support for our state and persuade them to force Kyiv to agree to a negotiation with the enemy on terms favourable to moscow. Recent threats against Slovakia, Poland and Bosnia and Herzegovina show that the kremlin has chosen a course of confrontation with states that help Ukraine. In the context of international sanctions, russia is trying to promote a narrative about the devastating impact of anti-russian sanctions, primarily on the European and global economies. To this end, russian propagandists are conducting relevant large-scale information and psychological campaigns. It is not even necessary to remind that any cooperation with the kremlin is murderous for the reputation on the world stage and contributes to the continuation of the bloody crimes of the moscow tyrant. Putin’s regime has become a terrorist organisation. In addition to all its war crimes, it also threatens to use chemical and biological weapons. And terrorists understand only the language of force. That’s why Ukraine needs the world community’s support now more than ever.

We continue to fight because this is our Homeland, our children and our future! Suppose you want to support the Ukrainian higher school and Vasyl’ Stus Donetsk National University in our struggle. In that case, you can do it through academic assistance and financial support to higher education applicants and University staff remaining in Ukraine. You can find more information about opportunities for such support by following this link: https://www.donnu.edu.ua/uk/yak-pidtrymaty-donnu-imeni-vasylya-stusa/

It is our land! We are here together with the Truth, Victory and Independence!

Glory to Ukraine! Slava Ukraini!

 

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

 

 

Der Krieg in der Ukraine dauert schon 25 Tage. Nach UN-Angaben beträgt die Zahl der Opfer unter Zivilisten in der vierten Woche der Aggression 2149 Menschen, darunter 816 Tote. Die reale Zahl ist viel größer, im ganzen Land wird hart gekämpft. Nach Angaben von UNICEF mussten mehr als 1,5 Mio. Kinder die Ukraine verlassen. Laut den Ergebnissen der Befragung, die von der soziologischen Gruppe Rejtyng durchgeführt wurde, glauben trotzdem 93 % der Ukrainer, dass die Ukraine den russischen Angriff abwehren kann, darunter sind 72 % absolut sicher und 21 % eher sicher. Die ukrainische Armee und das ukrainische Volk kämpfen weiter gegen das russische Böse. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht nur für unsere territoriale Integrität kämpfen. Wir sind der letzte Posten, der Putin vom Anfang des dritten Weltkriegs abhält. Alle zivilen Länder sollen uns in diesem Kampf unterstützen – durch militärische und finanzielle Hilfe, sowie durch die Verstärkung des wirtschaftlichen Drucks auf Russland. Wir vernichten den Feind in Erdkämpfen! Helfen Sie uns dasselbe im Himmel zu machen! #CloseSkyOverUkraine

Das ist wichtig über die Situation in der Ukraine am 20. März zu wissen.

Nach Angaben des Generalstabs der Ukraine stoppte die ukrainische Arme den russischen Angriff in der Richtung Mykolajiw, aber der Feind hatte einen kleinen Erfolg in der Richtung Donezk. Der Aggressor konzentriert sich auf Versuche solche Orte wie Sewerodonezk, Rubischne, Popasna im Gebiet Luhansk zu erobern. Die Armee der Russischen Föderation verzichtet auf Versuche Kyjiw zu erobern auch nicht und gruppiert ihre Truppen neu. Seit dem Ausbruch des Krieges wurden 291 Flugraketen abgefeuert, 459 Boden-, See-, Luftraketen wurden geschlagen, 1403 Luftangriffe wurden gemacht.

Makariw, Gebiet Kyjiw, der 18. März 2022 Foto: soziale Netzwerke

Die Zahl der Opfer unter Zivilisten vermehrt sich jeden Tag. Die Zahl der infolge der russischen Aggression gestorbenen Kinder vermehrte sich am letzten Tag um 3 Kinder und beträgt heute 115 Personen. Mehr als 140 Kinder wurden verletzt. In den letzten 24 Stunden starben 2 Kinder und ihre Mitter infolge des Beschusses von Rubischne in Gebiet Luhansk. Noch 2 Menschen wurden verletzt, darunter 1 Kind. Am letzten Tag wurden circa 30 Häuser und Objekte der Infrastruktur in den Orten, wo es hart gekämpft wird, zerstört, darunter 24 wurden vollständig vernichtet. 23 Orte bleiben ohne Gas, 26 – ohne Strom.

In der Stadt Makariw im Gebiet Kyjiw starben 18 Zivilisten am 18. März infolge des Luftanriffes, 5 Menschen wurden verletzt. Wohnhäuser, das Verwaltungsgebäude und andere Gebäudewurden zerstört.

 

Am 19. März wurde eine Kunstschule in Mariupol angegriffen, im Schutzbunker dieser Schule waren circa 400 Menschen.

die Kapelle der Heiligen Märtyrerin Tetjana in Mariupol Foto: Ukrainische Orthodoxe Kirche

Die Stadtverwaltung berichtet, dass das Gebäude vollständig zerstört wurde. Menschen bleiben unter Trümmern, die Zahl der Opfer ist unbekannt. Es wurden die Kapelle der Heiligen Märtyrerin Tetjana in Mariupol und das Uspenskyj Mykolo-Wassyljewskyj Kloster im Dorf Nikolske (Wolodarske) bei Wolnowacha zerstört.

5 Menschen, darunter ein 5-jähriger Junge, starben infolge des Nachtbeschusses des Industriebezirkes in Charkiw. Nach Angaben der nationalen Polizei starben 266 Zivilisten seit dem Ausbruch des Krieges im Gebiet Charkiw. Es werden ständig und chaotisch Nischyn, Tschernihiw, Bezirk Korosten im Gebiet Schytomyr angegriffen.

Am 19. März wurden 6 623 Menschen, darunter 4 128 aus Mariupol, 1 820 aus dem Gebiet Kyjiw und 675 aus dem Gebiet Luhansk durch humanitäre Korridore evakuiert. Die Evakuierung aus dem Gebiet Cherson ist zurzeit unmöglich, die russischen Truppen lassen ukrainische Lastwagen mit humanitärer Hilfe nicht einfahren.

Da es Russland nicht gelang, schnell die Ukraine zu besiegen, versucht es, den Westen zu spalten und ihn zu überzeugen, Kyjiw zu zwingen, den Bedingungen von Moskau in den Verhandlungen zuzustimmen. Die letzten Bedrohungen an die Slowakei, Polen, Bosnien und Herzegowina bezeugen, dass der Kreml den Weg der Konfrontation mit den Ländern, die die Ukraine unterstützen, gewählt hat. Im Kontext der internationalen Sanktionen versucht Russland darauf zu bestehen, dass die antirussischen Sanktionen in erster Linie schädliche Auswirkungen auf die Wirtschaft in Europa und in der Welt haben. Mit diesem Zweck führen die russischen Propagandisten entsprechende große informationspsychologische Kampagnen. Man sollte nicht wiederholen, dass jede Zusammenarbeit mit dem Kreml eindeutig tödlich für die Reputation auf der Weltbühne ist die blutigen Verbrechen des moskauischen Tyrannen fördert. Das Putin-Regime wurde im Wahrsten Sinne zu einer terroristischen Organisation, die nicht nur Kriegsverbrechen begeht, sondern auch die anderen mit dem Einsatz chemischer und biologischer Waffe bedroht. Nämlich aus diesem Grund braucht die Ukraine heute die Unterstützeng der ganzen Weltgemeinschaft.

Wir kämpfen weiter, weil es unser Land, unsere Heimat, unsere Zukunft ist. Wir bauen alles, was zerstört wurde, nach dem Sieg über das russische Böse bestimmt auf. Wenn Sie das ukrainische Hochschulwesen und die Nationale Wassyl’-Stus-Universität Donezk in unserem Kampf unterstützen wollen, können Sie das durch akademische und finanzielle Unterstützung der Studierenden und Fachkräfte unserer Universität, die in der Ukraine bleiben, machen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.donnu.edu.ua/uk/yak-pidtrymaty-donnu-imeni-vasylya-stusa/

Wir sind auf eigenem Grund und Boden, Wahrheit, Sieg und Unabhängigkeit sind mit uns!

Ruhm der Ukraine!

Slava Ukraini!

 #StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

 

25 dni trwa wojna na Ukrainie. W czwartym tygodniu agresji rosyjskiej liczba ofiar wśród ludności cywilnej wzrosła do 2149, w tym 816 zamordowanych (według danych ONZ). Liczby rzeczywiste są znacznie wyższe, w całym kraju trwają zacięte walki. Jak podaje UNICEF, ponad 1,5 mln dzieci było zmuszonych do opuszczenia Ukrainy. Jednak według sondażu grupy socjologicznej “Rating”, 93% respondentów wierzy, że Ukraina jest w stanie odeprzeć atak Rosji. Spośród nich 72% jest całkowicie tego pewnych, a 21% jest raczej pewnych. Armia ukraińska i naród ukraiński kontynuują heroiczną walkę z rosyjskim złem. Ważne jest, by rozumieć, że walczymy nie tylko o naszą integralność terytorialną. Jesteśmy ostatnią placówką powstrzymującą Putina od wybuchu III wojny światowej. Wszystkie kraje, które zaliczają się do świata cywilizowanego, muszą wspierać nas w tej walce – zarówno przez pomoc wojskową, jak i finansową, a także poprzez zwiększenie na Rosję presji gospodarczej. Zwalczymy i zniszczymy ich na ziemi! Prosimy o pomoc, by zrobić to również w niebie! #CloseSkyOverUkraine

Najważniejsze informacje o sytuacji na Ukrainie według stanu na 20 marca:

 Według Generalnego Sztabu Ukrainy, zatrzymano natarcie Rosjan w kierunku Mikołajewa, nieprzyjaciel częściowo odniósł sukces na kierunku donieckim. Główne wysiłki agresora koncentrują się na próbach zajęcia miejscowości Sewerodonieck, Rubiżne, Popasna w obwodzie łuhańskim. Armia Federacji Rosyjskiej nie rezygnuje z ofensyw na Kijów i próbuje dokonać przegrupowania jednostek bojowych. Od początku działań wojennych nieprzyjaciel zadał 291 ataków rakietowych, użył 459 pocisków z baz lądowych, morskich i powietrznych, przeprowadził 1403 naloty lotnicze.

Makariw, Gebiet Kyjiw, der 18. März 2022 Foto: soziale Netzwerke

Liczba ofiar wśród ludności cywilnej stale wzrasta. Liczba dzieci, które zginęły w wyniku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wzrosła o 3, łącznie do 115. Ponad 140 dzieci zostało rannych. W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu ostrzału w Rubiżnym obwodu łuhańskiego zginęło dwoje dzieci i ich matka. Dwóch innych zostało rannych, w tym jedno dziecko. W ciągu ostatnich 24 godzin w miastach regionu, w których trwają walki, około 30 domów i obiektów infrastruktury zostało zniszczonych. 24 – zniszczonych całkowicie. Bez gazu pozostają 23 miejscowości, bez światła – 26.

W wyniku nalotu lotniczego na miejscowość Makarów w obwodzie kijowskim 18 marca zginęło siedmiu cywilów, pięć osób zostało rannych. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, uszkodzony budynek administracyjny i inne pomieszczenia.

19 marca w Mariupolu pod ostrzałem znalazła się szkoła sztuki w dzielnicy lewobrzeżnej, w której schronie znajdowało się około 400 osób. Rada miasta Mariupol informuje, że budynek został całkowicie zniszczony. Pod gruzami pozostają ludzie, liczba ofiar nie jest jeszcze znana. Ostrzałem zniszczono kaplicę św. Męczennicy Tatiany w Mariupolu, a także Uspeński Mikoło-Wasylijowski klasztor pod Wołnowachą.

die Kapelle der Heiligen Märtyrerin Tetjana in Mariupol Foto: Ukrainische Orthodoxe Kirche

 W Charkowie w wyniku nocnego ostrzału dzielnicy industrialnej zginęło 5 osób, w tym 9-letni chłopiec. Ogólnie od początku wojny na Charkowszczyźnie zginęło 266 cywilów (według danych policji). Trwa masowy chaotyczny ostrzał miast Niżyn i Czernihów, rejonu korosteńskiego w obwodzie żytomierskim.

19 marca 6623 osób udało się ewakuować przez korytarze humanitarne: 4128 z Mariupola, 1820 – w obwodzie kijowskim, 675 – w obwodzie łuhańskim. W obwodzie chersońskim na obecnie ewakuacja nie jest możliwa, rosyjskie wojsko po raz kolejny zablokowały przejazd ciężarówkom z ładunkiem humanitarnym i nie pozwoliło im się rozładować.

Nie mogąc uzyskać szybkiego zwycięstwa na Ukrainie, Rosja podejmuje próby rozłamu wśród krajów Zachodu we wsparciu naszego państwa i przekonania ich do zmuszenia Kijowa do zaakceptowania dialogu z wrogiem na korzystnych dla Moskwy warunkach. Ostatnie groźby pod adresem Słowacji, Polski, Bośni i Hercegowiny wskazują, że Kreml wybrał kurs konfrontacji z państwami, które pomagają Ukrainie. W kontekście sankcji międzynarodowych Rosja usiłuje promować narrację o szkodliwym wpływie sankcji antyrosyjskich przede wszystkim na gospodarkę europejską i światową. W tym celu rosyjscy propagandyści prowadzą odpowiednie obszerne kampanie informacyjno-psychologiczne. Nie ma sensu nawet przypominać, że jakakolwiek współpraca z Kremlem jest niewątpliwie zabójcza dla reputacji na arenie światowej i przyczynia się do kontynuacji krwawych zbrodni moskiewskiego tyrana. Reżim Putina przekształcił się dosłownie w organizację terrorystyczną, grożącą oprócz wszystkich swoich zbrodni wojennych, także użyciem broni chemicznej i biologicznej. Terroryści rozumieją tylko język siły. Dlatego Ukraina dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje wsparcia całej społeczności światowej.Kontynuujemy walkę, ponieważ jest to nasza Ojczyzna, nasze dzieci i nasza przyszłość! Udzielić wsparcia ukraińskiej szkole wyższej i Donieckiemu Uniwersytetowi Narodowemu imienia Wasyla Stusa w naszej walce można poprzez pomoc akademicką i wsparcie finansowe dla studentów i współpracowników uczelni, którzy pozostali na Ukrainie. Więcej informacji na temat możliwości takiego wsparcia można znaleźć pod linkiem: https://www.donnu.edu.ua/uk/yak-pidtrymaty-donnu-imeni-vasylya-stusa/

Jesteśmy na naszej ziemi, z nami prawda, zwycięstwo i niepodległość! Chwała Ukrainie! Slava Ukraini!

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

 

25 jours de guerre en Ukraine. Au cours de la quatrième semaine d’agression russe, le nombre de victimes civiles est passé à 2 149, dont 816 tués (selon l’ONU).  Les chiffres réels sont beaucoup plus élevés, des combats acharnés se poursuivent à travers le pays. Selon l’UNISEF, plus de 1,5 million d’enfants ont été contraints de quitter l’Ukraine.  Dans le même temps, selon un sondage réalisé par le groupe sociologique Rating, 93% des Ukrainiens interrogés pensent que l’Ukraine sera en mesure de repousser l’attaque russe. 72% d’entre eux en sont absolument sûrs, et 21% en sont plutôt sûrs. L’armée ukrainienne et le peuple ukrainien poursuivent leur combat héroïque contre le mal russe. Il est important de comprendre que nous nous battons non seulement pour notre intégrité territoriale. Nous sommes le dernier avant-poste à retenir Poutine du début de la Troisième Guerre mondiale. Tous les pays qui se considèrent comme le monde civilisé devraient nous soutenir dans cette lutte par une assistance militaire et financière ainsi que par une pression économique accrue sur la russie. Nous les prendrons sur nous et les détruirons sur terre ! Aidez-nous à faire cela dans le ciel ! #CloseSkyOverUkraine

Ce qu’il est important de savoir sur la situation en Ukraine au 20 mars:

 Selon l’état-major général ukrainien, l’offensive russe a été arrêtée en direction de Nikolaev, l’ennemi a partiellement réussi dans la direction de Donetsk. Les principaux efforts de l’agresseur sont axés sur les tentatives d’occuper les localités de Severodonetsk, Rubizhne, Popasna dans la région de Lougansk. L’armée russe ne refuse pas de mener des opérations offensives contre Kiev et tente de regrouper des unités combattantes. Depuis le début de l’invasion, l’ennemi a effectué 291 frappes de missiles, utilisé 459 missiles sol-mer, navals et aériens et mené 1 403 raids aériens.

Makariv, the Kyiv region, 18 March 2022, photo from social media

Le nombre de victimes civiles continue d’augmenter inexorablement. Le nombre d’enfants morts à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine a augmenté de 3 depuis hier et constitue 115 pour le moment. Plus de 140 enfants ont été blessés. Au cours des dernières 24 heures, deux enfants et leur mère ont été tués à cause de bombardements de Rubizhne, dans la région de Louhansk. Deux autres personnes civiles ont été blessées, dont un enfant. Au cours des dernières 24 heures, une trentaine de maisons et d’infrastructures ont été détruites dans les villes de la région déchirées par la guerre, 24 parmi eux sont complètement détruites. 23 localités restent sans gaz, 26 sans électricité.

Dans la région de Kiev, à la suite d’une frappe aérienne sur le village de Makariv le 18 mars, sept civils ont été tués et 5 ont été blessés.  Des bâtiments résidentiels ont été détruits, des bâtiments administratifs et d’autres locaux ont été endommagés.

À Marioupol, le 19 mars, une école d’art du quartier de la Rive Gauche a essuyé le feu de l’ennemi, dans l’abri anti-bombes de laquelle se refugiaient environ 400 personnes. Le conseil municipal de Marioupol rapporte que le bâtiment a été complètement détruit. Les gens restent sous les décombres, le nombre de blessés n’est pas encore connu. Les bombardements ont détruit la chapelle de la sainte martyre Tatiana à Marioupol, ainsi que le monastère de l’Assomption Nicolas-Vassilievski dans le village de Nikolske (Volodarske) près de Volnovakha.

Chapel of St. Martyr Tatiana, Mariupol, photo by the Ukrainian Orthodox Church

 À Kharkiv, à la suite des bombardements nocturnes du quartier industriel, cinq personnes ont été tuées, dont un garçon de 9 ans. Depuis le début de la guerre dans la région de Kharkiv 266 civils ont été tués (selon la police nationale). Les bombardements massifs et chaotiques des villes de Nizhyn et Chernihiv, district de Korosten de la région de Jytomyr se poursuivent.

Le 19 mars, 6 623 personnes ont été évacuées par des couloirs humanitaires : 4 128 de Marioupol, 1 820 de la région de Kiev et 675 de la région de Lougansk. De la région de Kherson pour le moment, l’évacuation n’est pas possible, l’armée russe une fois de plus n’a pas laissé passer les camions transportant de l’aide humanitaire et n’a pas autorisé leur déchargement.

N’ayant pas réussi à obtenir une victoire rapide en Ukraine, la russie essaie de créer une scission entre les pays occidentaux qui soutiennent notre État et de les convaincre de forcer Kiev à accepter un dialogue avec l’ennemi à des conditions favorables à Moscou. Les menaces récentes envers la Slovaquie, la Pologne, la Bosnie-Herzégovine indiquent que le Kremlin a choisi la voie de la confrontation avec les États qui aident l’Ukraine. Dans le contexte des sanctions internationales, la Russie tente de promouvoir le récit des effets néfastes des sanctions anti-russes principalement sur l’économie européenne et mondiale. À cette fin, les propagandistes russes mènent des campagnes d’information et de psychologie appropriées à grande échelle. Il ne faut même pas rappeler que toute coopération avec le Kremlin est définitivement meurtrière pour la réputation sur la scène mondiale et contribue à la poursuite des crimes sanglants du tyran de Moscou. Le régime de Poutine s’est littéralement transformé en une organisation terroriste qui menace, en plus de tous ses crimes de guerre, d’utiliser des armes chimiques et biologiques. Les terroristes ne comprennent que le langage de la force. C’est pourquoi l’Ukraine a aujourd’hui plus que jamais besoin du soutien de l’ensemble de la communauté mondiale.

Nous continuons à nous battre, car c’est notre Patrie, nos enfants et notre avenir ! Si vous voulez soutenir l’école supérieure ukrainienne et l’Université nationale Vassyl Stus de Donetsk dans notre lutte, cela peut être fait grâce à l’assistance académique et au soutien financier des demandeurs d’enseignement supérieur et du personnel universitaire qui sont restés en Ukraine. Plus d’informations sur les possibilités d’un tel soutien peuvent être trouvées sur le lien : https://www.donnu.edu.ua/uk/yak-pidtrymaty-donnu-imeni-vasylya-stusa/

Nous sommes dans notre pays et avec nous la vérité, la victoire et l’indépendance ! Gloire à l’Ukraine !

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#NoFlyZoneUA

#NoFlyZoneOverUkraine

Архіви

Приєднуйтеся до нас