Виберіть сторінку

Вітаємо колег із присудженням наукових ступенів і присвоєнням вчених звань

Вітаємо колег із присудженням наукових ступенів і присвоєнням вчених звань

Колектив Донецького національного університету імені Василя Стуса вітає колег із присудженням наукових ступенів і присвоєнням вчених звань, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 7 квітня 2022 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2022 року № 89».

Вітаємо із присудженням ступеня доктора філософії з галузі знань «Гуманітарні науки» Гуржи Ксенію Леонідівну (033 «Філософія», Донецький національний університет імені Василя Стуса ДР № 004122, ДФ 11.051.041), наукового ступеня кандидата наук із «Психологічних наук» Лапшову Наталію Сергіївну (19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Д 26.001.26), із присвоєнням вченого звання доцента Білецьку  Олену Всеволодівну – доцента кафедри германської філології факультету іноземних мов!

Пишаємося, що науково-педагогічні працівники Донецького національного університету імені Василя Стуса ввійшли до спеціалізованих вчених рад: 

– Штовба Сергій Дмитрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 05.13.06 (Спеціалізована вчена рада Д 05.052.01 Вінницького національного технічного університету з присудження наукового ступеня доктора наук, «Технічні науки», профіль ради: 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»,: 05.13.06 «Інформаційні технології»);

– Козловський Сергій Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Донецький національний університет Імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.03 (Спеціалізована вчена рада Вінницького національного аграрного університету з присудження наукового ступеня доктора наук Д 05.854.03, «Економічні науки», профіль ради: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»);

– Міхайліна Тетяна Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 12.00.01 (Спеціалізована вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» з присудження наукового ступеня доктора наук Д 35.052.19, «Юридичні науки», профіль ради: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.12 «Філософія права»).

Бажаємо вам, шановні колеги, наснаги та натхнення, добробуту і мирного неба, підкорення нових професійних вершин та наукових обріїв!

Прес-центр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас