Виберіть сторінку

Засідання Ради з якості вищої освіти Стусівського університету

Засідання Ради з якості вищої освіти Стусівського університету

Сьогодні в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса проведено онлайн-засідання Ради з якості вищої освіти.

Перший проректор Стусівського університету Тетяна Нагорняк відкрила засідання та окреслила питання порядку денного. 

Завідувач Навчально-методичного відділу Олена Скопова презентувала підсумки опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін за результатами літньої сесії 2021-2022 н. р.   

Олена Скопова та завідувач Навчального відділу Павло Римар окреслили динаміку наукової та професійної активності викладачів на основі результатів внутрішнього рейтингування, опитувань здобувачів вищої освіти та самоаналізу відповідності науково-педагогічних працівників Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.  

Про рекомендацію до затвердження Вченою радою Університету освітніх програм і навчальних планів проінформував Павло Римар.  

В. о. директора Навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання Тетяна Гавриленко доповіла про затвердження наскрізних програм практичної підготовки.  

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов презентував результати внутрішньої сертифікації електронних навчальних курсів, подякував завідувачу кафедри підприємництва, корпоративної і просторової економіки Олександру Трегубову за взірцеву сертифікацію електронного навчального курсу «Основи підприємницької діяльності».

Проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи Ірина Зайченко розповіла про експертне середовище, що формує Стусівський університет, запропонувала напрацювати дорожню карту залучення всіх учасників освітнього процесу до реалізації ІІ пріоритету Стратегії розвитку ДонНУ імені Василя Стуса в 2017-2025 рр.

В. о. директора Навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу Анна Осмоловська проінформувала про надання права учасникам освітнього процесу на участь у програмах міжнародної академічної мобільності в ДонНУ імені Василя Стуса.  

Декан економічного факультету Тетяна Орєхова розповіла про готовність до акредитації освітніх програм «Прикладна політологія та політичні технології», «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад», «Екологія» СО «Бакалавр», «Політичне консультування у сфері публічної політики», «Міжнародні економічні відносини», «Екологія» СО «Магістр».  

Анна Осмоловська  та Тетяна Орєхова доповіли про міжнародну акредитацію ЗВО за результатами проходження стажування НПП Університету.  

Секретар Ради з якості вищої освіти Людмила Юрчишена, голови комітетів (Владислав Бурдига, Тетяна Орєхова, Олена Скопова, Сергій Сегеда, Анна Осмоловська, Ірина Зайченко) та представник комітету з інформаційної відкритості Олександра Машталер підбили підсумки роботи комітетів і виконання ухвал Ради з якості вищої освіти за 2021-2022 н. р. та окреслили перспективи роботи у 2022-2023 н.р.   

Тетяна Нагорняк окреслила проєкт ухвали засідання Ради, надала слушні пропозиції, подякувала кожному за удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти Стусівського університету та натхненну роботу на одній хвилі, яка щодень наближає нашу Перемогу.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас