Виберіть сторінку

Конкурс на семестрове навчання за програмою «Erasmus+»

Конкурс на семестрове навчання за програмою «Erasmus+»

‍Шановні здобувачі освіти СО «Бакалавр» (2-4 курс), СО «Магістр» (1 курс), СО «Доктор філософії» усіх спеціальностей!

Раді повідомити вам, що у рамках угоди про співпрацю за програмою «Erasmus+» між Варшавським університетом та Донецьким національним університетом імені Василя Cтуса оголошується конкурс на навчання у літньому семестрі 2022-2023 н. р. (20 лютого по 07 липня 2023 року). Для участі в програмі академічної мобільності будуть відібрані 4 здобувача освіти.

У рамках програми виплачуватиметься стипендія в розмірі 1050 євро/місяць.

Критерії відбору:

  • академічна успішність кандидата (середній бал у виписці оцінок не нижче 85 балів, наявність статей, тез доповідей, перемог або участі (призові місця) в конкурсах, олімпіадах тощо);
  • мотивація,
  • попередній досвід мобільності.

Пріоритетним критерієм є академічна успішність кандидата. Якщо кандидати демонструють однакові академічні здібності, перевага надаватиметься претендентам із менш сприятливих соціально-економічних верств.

Загальна інформація для студентів за обміном: http://en.bwz.uw.edu.pl/incoming/

Для участі в конкурсі вам необхідно до 07 листопада 2022 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків (вул. 600-річчя, 21, каб. 609, в електронному вигляді – на скриньку [email protected]) такі документи:

✅ подання завідувача кафедри на ім’я ректора, погоджене з деканом, в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу, завідувачем навчального відділу, першими проректором, у якому зазначаються:

– ПІБ кандидата;

– навчальний рік реалізації академічної мобільності, термін, протягом якого студент буде брати участь у програмі академічної мобільності, вид/форма академічної мобільності;

– ступінь освіти, що здобувається (бакалавр/магістр);

– факультет, спеціальність, освітня програма, рік навчання;

– інформація про заклад-партнер, куди планується направляти кандидата із зазначенням кампусу. Обрання дисциплін, що будуть вивчатися у закладі-партнері та в подальшому зараховуватися в Університеті, має відбуватися за погодженням із випусковою кафедрою Університету (список дисциплін у закладі-партнері http://informatorects.uw.edu.pl/en/courses/ );

– інформація про тип документу, який учасник академічної мобільності отримає після завершення програми академічної мобільності (диплом, сертифікат, академічна довідка тощо);

– фінансові умови участі у програмі академічної мобільності;

– порядок виконання індивідуального графіку навчання в Університеті;

✅ CV (англ. мовою);

✅ особиста заява кандидата (за шаблоном звертайтесь за електронною адресою: [email protected]);

✅ мотиваційний лист (англ. мовою);

✅ рекомендаційний лист (за наявності);

✅ документ, що підтверджує знання іноземної мови (чинний міжнародний сертифікат, рекомендаційний лист), рівень знання англійської мови – не нижче B2;

✅ довідку про академічну успішність (англ. мовою) за всі роки вашого навчання, скан-копію першої сторінки дійсного закордонного паспорту;

✅ інші документи, які вважаєте за необхідне додати (грамоти, дипломи, статті, тези доповідей конференцій тощо);

✅ документ, що підтверджує приналежність до осіб із соціально незахищених верств населення (за наявності).

📌Список факультетів Варшавського університету – https://en.uw.edu.pl/about-university/faculties/

Успіхів!

Пресцентр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас