Виберіть сторінку

Засідання Ради з якості вищої освіти Стусівського університету

Засідання Ради з якості вищої освіти Стусівського університету

У Стусівському університеті 18 листопада відбулося чергове засідання Ради з якості вищої освіти. У змішаному режимі члени Ради з якості обговорили важливі питання поширення культури якості та реалізації заходів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти. 

Перший проректор Тетяна Нагорняк відкрила засідання, привітавши всіх присутніх. Першим питанням порядку денного стала доповідь Тетяни Нагорняк та проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи Ірини Зайченко про результати комплексного аналізу освітніх програм за якими проваджується освітня діяльність в Університеті.

Завідувач навчального відділу Павло Римар доповів про результати моніторингу вкладки «Експерту з якості вищої освіти», «Інформаційний пакет ЄКТС» та офіційних ресурсів Університету, про затвердження освітніх програм та навчальних планів.

Декан юридичного факультету Ірина Коваль розповіла про готовність приведення освітньої діяльності за спеціальностями 081 «Право» та 283 «Міжнародне право» у відповідність до особливостей ліцензування згідно проєкту постанови КМУ «Про Особливості ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання».

Про оновлення Положення про реалізацію права на академічну мобільність у ДонНУ імені Василя Стуса та про участь учасників освітнього процесу ДонНУ імені Василя Стуса у програмах міжнародної академічної мобільності розповіла заступник директора Навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу Світлана Жильцова.

В. о. директора НПЦ кар’єри та професійного зростання Сергій Сегеда доповів про затвердження переліку дисциплін за вибором для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» та СО «Бакалавр»; про внесення змін до Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у ДонНУ імені Василя Стуса (аспект використання електронного сервісу); про затвердження наскрізної програми практичної підготовки для здобувачів вищої освіти ОП «Право» спеціальності 081 Право СО «Бакалавр».

Вкотре Рада підтвердила що якість вищої освіти є суспільною цінністю для Стусівського університету! Не дивлячись ні на що, щодня ми покращуємо освіту в Україні, тримаємо освітній фронт та наближаємо Перемогу разом!

Юлія Лучицька

Архіви

Приєднуйтеся до нас