Виберіть сторінку

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та соціум»

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та соціум»

2 червня 2023 року на кафедрі інформаційних систем управління факультету інформаційних і прикладних технологій ДонНУ імені Василя Стуса відбулася VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та соціум».

Приємно, що коло учасників конференції розширилося: уперше до ДонНУ імені Василя Стуса свої доповіді надіслали слухачі і викладачі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Пленарне засідання відкрила в. о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій, д. екон. н. професор Н. В. Прямухіна. Вела конференцію, чітко спрямовуючи її логічну лінію, завідувач кафедри інформаційних систем управління д. екон. н., професор О. М. Анісімова. Перша доповідь Ірини Дорогої – колеги із Молдови,  Doctor of Economics, Associated Professor, Department of «Management and Entrepreneurship» зацікавила учасників конференції спільними проблемами викликів та можливостей SMEs.

Теплими і м’якими емоційними нотками наповнило атмосферу зустрічі привітання учасникам конференції доцента кафедри українознавства, культури та документознавства Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», канд. філол. наук Л. А. Чередник; світлою усміхненою харизмою – завідувача кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, канд. техн. Наук Національного університету «Львівська політехніка» О. В. Марковця; діловим ентузіазмом – основні тези доповіді голови Національної спілки документознавців України, канд. мистецтвознавства завідувача кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Національного університету «Одеська політехніка» В. Г. Спрінсяна. І недаремно науковці жартують, що «міжнародна конференція – це зустріч, на якій сторони доходять згоди щодо дати наступної зустрічі». Василь Георгійович нагадав усім присутнім про вересневу конференцію документознавців на гостинній Одеській землі. І ми завжди чекаємо на цікаві дискусії цієї конференції.

Канд. наук. соц. ком., завідувач кафедри інформаційної діяльності факультету філології та масових комунікацій Маріупольського державного університету, що зараз розміщений у м. Києві, В. О. Кудлай у своєму вітальному слові трішки занурив нас в історичний екскурс давніх зв’язків наших університетів, нагадавши передусім про славні мирні часи.

І. Ю. Шкіцька, д-р філол. наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету, зупинившись на темі реалізації студентоцентрованого підходу у викладанні документознавчих дисциплін, викликала цілу бурю емоцій, зачепивши точки дотику спільних проблем.

О. В. Шевченко, д-р наук з соц. комунікацій, професор Національного університету «Одеська політехніка» із доповіддю про аналітичну компетенцію сучасного документознавця у воєнний час окреслила корисні для майбутнього піднесення нашої спеціальності вектори розвитку.

Г. В. Охріменко, канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-документних комунікацій Національного університету «Острозька академія» зупинилася на ціннісних аспектах корпоративної культури бібліотечних працівників сучасної наукової бібліотеки в Україні, відкривши цікаві аспекти цієї теми.

Наш випускник А. Ю. Спектор, Software engineer – Middle компанії «ONSEO», виступив з аналізом технологій для розробки інформаційної системи генеалогічних досліджень.

Від кафедри інформаційних систем управління із результатами своїх наукових спостережень ознайомили всіх присутніх: канд. екон. наук О. В. Прігунов (доповідь «Цифровізація як напрям розвитку спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»») і д. філол. н. Г. П. Лукаш («Сучасні тенденції формування мовної особистості Інтернет-спілкування»). Активну участь у підготовці, проведенні і підбитті підсумків взяли викладачі кафедри д. іст. н., професор Л. А. Ковальська, к. пед. н., доцент Т. М. Яворська.

До роботи конференції долучилася і В. О. Горова, канд. іст. наук, доцент Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, НАН України.

За результатами роботи конференції сформовано збірку тез доповідей, у якій представлено підсумки дослідження актуальних питань розвитку спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», визначено проблеми у сфері інформаційної діяльності в контексті європейської інтеграції й обґрунтовано особливості її сучасного розвитку.

Кафедра інформаційних систем управління  ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас