Виберіть сторінку

Наукові школи ДонНУ розширюють географію співробітництва

Наукові школи ДонНУ розширюють географію співробітництва

Включення України до міжнародного економічного простору — ознака сьогодення, що вимагає наукового осмислення процесів, зумовлених розширенням масштабів господарських взаємодій, перш за все, в контексті трудоресурсного забезпечення.

Нещодавно «Університетські вісті» розповідали про публікацію монографії «Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень», яка є результатом роботи наукової школи д.е.н., професора кафедри управління персоналом і економіки праці ДонНУ С.П. Калініної і першим монографічним виданням університету в м. Вінниця. Дана монографія вже отримала відгук вітчизняної наукової громадськості — у шостому номері наукового журналу «Україна: аспекти праці» опубліковано схвальну рецензію відомого українського вченого д.е.н., професора І.Л. Петрової (Університет «КРОК», м. Київ).

І ось нові здобутки авторського колективу під керівництвом С.П. Калініної — новий навчальний рік у Вінниці розпочався виходом з друку монографії «Розвиток міжнародних трудових комунікацій в глобальній економіці: теоретико-методологічний аспект», яка демонструє широку географію наукового співробітництва під час підготовки видання — Донецький національний університет, м. Вінниця (С.П. Калініна, К.А. Тахтарова, О.С. Гайдаш), Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ (Ю.О. Гетьманенко), Тернопільський національний економічний університет (О.А. Оливко), Маріупольський державний університет (О.П. Кушнаренко).

В монографії розглянуто питання, ряд з яких мають піонерний характер в українській науці. Так, автори досліджують проблеми становлення глобального ринку праці як системологічної передумови розвитку міжнародних трудових комунікацій, комунікаційної трансформації національного ринку праці в контексті транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізації, концептуальні засади регулювання ринків праці країн в аспекті структурної трансформації глобальної економіки тощо.

Представлене видання становить беззаперечний інтерес для вітчизняних і іноземних вчених, студентів, аспірантів, сприяє розвитку академічної взаємодії в Україні, і в черговий раз демонструє наукові здобутки Донецького національного університету.

Архіви

Приєднуйтеся до нас