Виберіть сторінку

На біологічному факультеті пройшов перший тур

Вже традиційно на біологічному факультеті пройшов захід щодо оприлюднення результатів науковою роботи студентів. Конкурсна комісія за присутності членів студентського наукового товариства та представників студентського самоврядування заслухала наукові доповіді студентів старших курсів факультету. Були представлені роботи за різних спеціалізацій і кафедр факультету.

Переможцями першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Біологія» стали:

  1. Хівріч Анастасія, студентка 1 курсу ОКР «Магістр», яка представила результати дослідження з теми «Робота систем відновлення гемоглобіну еритроцитів в умовах окисного навантаження» — науковий керівник к.х.н, доцент Доценко Ольга Іванівна;
  2. Енгельс Катерина, студентка 4 курсу з роботою «Пластичність морфо метричних параметрів Ballota nigra L. в умовах міського середовища» — науковий керівник к.б.н., доцент Дерев’янська Ганна Геннадіївна;
  3. Лохно Ілона, студентка 4 курсу з темою «Вплив трийодтіраніну на „М-відповідь“ великогомілкової м’язи білих щурів» — наукові керівники к.м.н. Труш Віра Володимирівна і к.б.н., доцент Єрмішев Олег В’ячеславович.

У першому турі конкурсу наукових робіт з галузі «Екологія» переможцями стали:

  1. Дяченко Марія, студентка 4 курсу, яка представила свої дослідження з теми «Гідробіологічні дослідження наслідків розробки родовищ сланцевого газу» — науковий керівник к.б.н., доцент Лялюк Наталія Михайлівна;
  2. Зайцев Володимир, студент 4 курсу з роботою «Вміст каротиноїдів у лікарській рослинній сировині та шляхи її практичного використання» — науковий керівник к.б.н., доцент, с.н.с. Федотов Олег Валерійович.

Студентський та викладацький колектив біологічного факультету бажає переможцям успіхів у подальших етапах фахових змагань.

Архіви

Приєднуйтеся до нас