Виберіть сторінку

Засідання ректорату та Науково-методичної Ради Університету

Сьогодні, 20 червня, відбулось спільне засідання ректорату та Науково-методичної Ради Університету.
Почалось воно вже традиційно – з урочистого вручення подяк і нагород. На цей раз ректор Стусівського університету Роман Гринюк (Roman Grinuk) вручив грамоти і подяки з нагоди 80-річчя ДонНУ імені Василя Стуса колегам, які не змогли бути присутніми на Урочистій Вченій Раді. А також сертифікати на цінні подарунки отримали переможці рейтингу кафедр і факультетів по результатам роботи у 2016 р.

Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДонНУ імені Василя Стуса доповідала завідувач кафедри педагогіки та управління освітою Лілія Асхатівна Мартинець (Лилия Мартынец).

Одним з кроків до впровадження цієї системи має стати «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти» та затверджений перелік заходів для цього. Було запропновано створити постійно діючу Комісію із забезпечення якості вищої освіті, з 2017-2018 навчального року запровадити моніторинг успішності здобувачів вищої освіти, передбачити відповідні кадрові зміни щодо забезпечення всіх напрямів діяльності Університету. Більш того, під час жвавого обговорення цього питання Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики рекомендувалось здійснювати перевірку випускних робіт на плагіат. Надзвичайно важливе й актуальне питання забезпечення якості вищої освіти стане предметом подальших обговорень під час засідань робочої групи та буде винесено на розгляд Вченої Ради.

В.о.завідувача кафедри управління персоналом і економіки праці Ольга Анатоліївна Дороніна (Ольга Доронина) доповіла членам ректорату з іншого, не менш важливого питання – про розробку вимог та методичних рекомендацій щодо проведення атестації та оформлення випускної екзаменаційної документації. Презентованих вимог і методичних розробок НМК Університету мають дотримуватися всі кафедри і факультети Університету.

Про стан підготовки освітніх програм, навчальних робочих планів спеціальностей для здобувачів 2017 року набору проінформувала членів ректорату завідувач навчального відділу Оксана Володимирівна Євтухова (Oxana Evtuhova). Вона зауважила, що ОП підготовлені та мають бути рекомендованим Вченій Раді на затвердження, майже всі навчальні плани вже перевірені та затверджені. Тож здійснена кафедрами і факультетами робота добігає успішного завершення. Залишаються останні тижня червня для опрацювання попереднього навантаження кафедр.

Насамкінець, Марина Іванівна Петрова (Марина Петрова) – методист навчального відділу – виступила з доповіддю про підсумки діяльності ректорату в 2016-2017 н.р. та про стан виконання структурними підрозділами його рішень. Низка слушних пропозицій та зауважень щодо виконання актуальних задач у ДонНУ імені Василя Стуса пролунала під час жвавого обговорення цього питання.
Обговорювалася ініціатива зміни формату роботи ректорату у наступному навчальному році.

Підводячи підсумки навчальног року, що завершується, учасники засідання не забули обговорити плани та перспективи Університету в майбутньому! А ще ухвалили переведення та відновлення у наших рядах трьох студентів!))

Архіви

Приєднуйтеся до нас