Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Стусівського університету

Засідання Вченої ради Стусівського університету

Червень – місяць глибокого аналізу, масштабних звітів, стратегічних завдань, перспективних планів та генерування нових ідей. Наприкінці першого літнього місяця, 26 червня, у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося заключне онлайн-засідання Вченої ради університету.

Традиційно засідання розпочалося із вітань. Ректор Роман Гринюк привітав професора кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки факультету історії та міжнародних відносин Олександра Микитовича Бута з 80-річним Ювілеєм та побажав міцного здоров’я, наснаги, професійних здобутків на благо Стусівського університету. Також Роман Федорович привітав червневих колег-іменників: завідувача кафедри психології філологічного факультету Ольгу Валеріївну Бацилєву, завідувача кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Анжеліку Євгеніївну Краковську, проректора з адміністративно-господарської роботи Андрія Миколайовича Онищенка та студентку факультету історії та міжнародних відносин, представницю Студентської ради Університету Анну Оцверу. Найщиріші вітання висловив на адресу декана економічного факультету Лариси Володимирівни Шаульської, привітавши її з присвоєнням почесного звання «Заслужений працівник освіти».

Про підготовку наукових кадрів на освітньо-науковому та науковому рівні вищої освіти доповів проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов. Він проаналізував кількісний та якісний склад аспірантів, відповідно до наборів 2016 -2019 років, окреслив результати підготовки до акредитації 2020, презентував результати аудиту діяльності з підготовки аспірантів. Проректор з наукової роботи акцентував увагу на підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації в докторантурі за 13 спеціальностями, оголосив перелік найрезультативніших наукових керівників, відзначив активну роботу спеціалізованих вчених рад. В обговоренні взяв учать Сергій Радіо, який наголосив на кореляції науково-дослідних робіт з тематикою наукових проєктів Стусівського університету, побудові власної траєкторії розвитку аспірантів з метою подальшого закріплення в Університеті. Голова Вченої ради Анатолій Загнітко запропонував розробити положення про атестацію аспірантів і докторантів. Роман Федорович закликав посилити кадрове забезпечення, відкривати нові освітні програми для підготовки докторів філософії, підготуватися до акредитації програм, посилити зв’язок науково-дослідних робіт із проблематикою дисертаційних студіювань.

Звіт про роботу комісій з питань академічної доброчесності та корпоративної етики презентував голова комісії Анатолій Загнітко. Він  окреслив місію, візію, ідеологію та політику Комісії, проаналізував її склад, основні напрямки роботи та результати. Анатолій Панасович акцентував увагу на наукових стажуваннях та курсах підвищення кваліфікації з проблематики академічної доброчесності та корпоративної етики. Впродовж 2018-2020 року (березень 2020 року) наукове стажування у Польщі (Варшава, Державний вищий навчальний заклад Республіки Польща – Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського) пройшла д.пед.н., завідувач кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою Лілія Асхатівна Мартинець, ознайомившись з європейськими підходами щодо питання наукового плагіату і популяризації академічної доброчесності, взявши участь у роботі програми «Запобігання плагіату в освітньому та науковому середовищі. Програмні засоби для виявлення можливого плагіату у наукових та академічних роботах». Також доповідач наголосив на переліку заходів, які необхідно вжити щодо покращення роботи Комісії.

У період з 5 по 16 червня 2020 року Комісією з питань академічної доброчесності та корпоративної етики було проведено онлайн-опитування учасників освітнього процесу ДонНУ імені Василя Стуса з метою виявлення актуальних проблем, пов’язаних із дотриманням принципів академічної доброчесності та корпоративної етики в Університеті, а також використання одержаних даних для здійснення аналізу інформаційного забезпечення процесу та результатів роботи Комісії, визначення стану обізнаності студентів і співробітників нашого ЗВО з питань дотримання принципів академічної доброчесності та корпоративної етики. Віра Калініченко та Анатолій Загнітко детально проаналізували результати опитування. Роман Федорович порадив сформувати комісію у новому складі та активізувати роботу відповідно до двох основних напрямків роботи.

Секретар Вченої ради Університету Олена Важеніна представила звіт про роботу Вченої ради Університету та виконання ухвал за 2019-2020 н.р. Олена Григорівна наголосила, що за звітний період було проведено 10 планових (з них 4 у режимі карантину з використанням Microsoft Teams) і 4 позапланових засідання; позапланові засідання проводилися за допомогою електронних засобів зв’язку і були присвячені актуальним питанням, які потребували негайного вирішення. Секретар Вченої ради щиро подякувала ректору Університету і проректорам, які організовували підготовку питань до засідань Вченої ради: створювали робочі групи, проводили засідання робочих комісій, корегували виступи і проєкти Ухвал, прочитували Положення і Порядки, що приймалися на засіданнях Вченої ради, та робили багато іншої ззовні непомітної роботи.

Про делегування від Вченої ради Університету представників до складу Комісії з академічної доброчесності та корпоративної етики, зокрема: Коваль І.Ф., Сидорової А.В., Шпортун О.М. проінформував голова Вченої ради Анатолій Загнітко.

Роман Гринюк проінформував про затвердження оновлених квот для формування органів управління та громадського самоврядування Донецького національного університету імені Василя Стуса. Також Роман Федорович подав подання на розгляд членів Вченої ради про ліквідацію кафедри права, управління та адміністрування філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»» з 01 вересня 2020 року.

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Донецького національного університету імені Василя Стуса доповів ректор Стусівського університету.

Голова Вченої ради оголосив клопотання щодо зарахування інформальної освіти як підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин (1 кредиту): кандидату юридичних наук, доценту, доценту кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Еллі Деркач; кандидату економічних наук, доценту кафедри менеджменту та поведінкової економіки Ганні Середі; кандидату економічних наук, доценту кафедри менеджменту та поведінкової економіки Ганні Бей; доктору економічних наук, професору, професору кафедри менеджменту та поведінкової економіки Людмилі Ситник; доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри менеджменту та поведінкової економіки Ользі Дороніній; доктору філологічних наук, професору, професору кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Анатолію Загнітку; доктору філологічних наук, професору, професору кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Жанні Краснобаєвій-Чорній; кандидату філологічних наук, доценту кафедри української мови Олені Важеніній; кандидату філологічних наук, доценту кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Ірині Гарбері.

Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова проінформувала про затвердження проєктів освітніх програм і навчальних планів ступенів вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр»; про визначення ліміту стипендіатів у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами поточного семестрового контролю у розмірі 45% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням.

Про зміни до Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2020 році розповіла заступник відповідального секретаря по бакалаврату Валентина Воронова.

Анатолій Загнітко проінформував про звернення аспірантів щодо утворення разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертацій та запропонував на розгляд членів Вченої ради перелік рекомендацій до друку.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас