Виберіть сторінку

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних»
 

У світі дуже стрімко зростає попит на фахівців із високою математичною підготовкою, здатних використовувати свої знання в інтелектуальному аналізі даних. Комп’ютерна математика – сучасний затребуваний напрямок, що поєднує фундаментальну математику зі спеціалізованими програмними засобами для прогнозування, комп’ютерно-математичного моделювання та оптимізації природно-технологічних і суспільно-економічних явищ.

Донецький національний університет імені Василя Стуса завжди на крок попереду, тому цьогоріч ми започаткували нову освітньо-професійну програму «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних».

Про унікальність нової бакалаврської освітньо-професійної програми «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних», затребуваність висококваліфікованих фахівців в галузі математики та комп’ютерно-математичного моделювання, колосальні можливості для здобувачів вищої освіти та побудову академічної кар’єри у національних та закордонних дослідницьких установах розповіла кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики факультету інформаційних і прикладних технологій Ольга Трофименко.

– Шановна Ольго Дмитрівно, розкажіть, будь ласка, про специфіку баклаврської ОПП «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних». Чим вона унікальна?

Особливістю освітньої програми є ґрунтовне вивчення нейронних мереж, в основу яких покладено інтелектуальний аналіз даних. Це – можливість поєднати професію математика-аналітика та спеціаліста по роботі з даними (Data Scientist). Крім того, здобувачі вищої освіти мають змогу працювати із обладнанням лабораторії машинного навчання на базі факультету інформаційних і прикладних технологій, а також працювати в рамках тематики спільної науково-дослідної лабораторії нелінійного аналізу спільно з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України.

– Хто може навчатися за цією ОПП? Які умови вступу?

– Вступати для навчання за цією освітньо-професійною програмою можна на основі повної загальної середньої освіти. Обов’язковими предметами для вступу на бюджет є математика (0,5), українська мова та література (0,2), фізика або іноземна мова (0,2). Також на рейтинг при вступі впливає атестат (0,1). При вступі на контракт серед вибіркових предметів: фізика, іноземна мова, історія України, географія.

– Які знання, уміння і навички отримають студенти, навчаючись за ОПП «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних»?

– Пропонована освітня програма формує ґрунтовні математичні знання, що необхідні для ефективного комп’ютерного та статистичного моделювання складних систем, часто затребувані на практиці. Серед умінь, що отримають студенти, варто зазначити набуті навички використання спеціалізованих мов програмування та пакетів прикладних програм; вміння працювати з технологіями машинного навчання та будувати нейронні мережі. Така підготовка дозволить випускникам спеціальності знайти себе як на ІТ-ринку України та зарубіжжя, так і продовжити за бажанням побудову академічної кар’єри у національних та закордонних дослідницьких установах.

– Які soft skills отримає випускник цієї ОПП?

– Враховуючи специфіку освітньо-професійної програми, сюди можна віднести: здатність приймати обґрунтовані рішення, визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків, здатність працювати в команді над різними цікавими проєктами, а також здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, адже, як відомо, математичне мислення є безпомилковим підґрунтям для будь-яких професійних обговорень.

– Які фахові дисципліни вивчатимуть студенти?

– Освітня складова включає як ґрунтовне вивчення фундаментальних математичних дисциплін (теорія чисел та криптографія, дискретна математика, математичний аналіз, теорія алгоритмів, математична статистика тощо) з одного боку, так і серйозне оволодіння ІТ-складовою: програмування, комп’ютерне моделювання, інтелектуальних аналіз даних, машинне навчання.

– Ольго Дмитрівно, окресліть, будь ласка, місця проходження практики здобувачами вищої освіти ОПП «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних». Які навички студенти зможуть удосконалити?

– На 3 курсі для здобувачів вищої освіти заплановано виробничу практику, проходити яку можна як у лабораторіях Університету, так і в провідних IT-компаніях Вінницького регіону, що вже зараз є стейкхолдерами спеціальності. Наприклад, чеська компанія Peoly, інтернет-компанія RIA.com, компанія Onseo та ін. Проходження такої практики дасть змогу удосконалити як професійні, так і комунікаційні навички, сприятиме подальшому працевлаштуванню здобувача вищої освіти.

– У якій сфері та на яких посадах зможуть реалізувати себе випускники цієї ОПП?

– Враховуючи специфіку освітньо-професійної програми «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних», випускники можуть бути затребувані у всьому світі. Згідно світових рейтингів професій до першої десятки стабільно входять Data Scientist, фахівець зі статистики та математики. Таким чином, є можливим працевлаштування у провідних світових та українських компаніях різноманітного профілю, включаючи бізнес-структури, банки, ІТ-компанії, промислові виробництва, а також академічні та науково-дослідні інститути, навчальні заклади в Україні та за кордоном тощо.

– Як здобуті під час навчання навички допоможуть випускнику стати успішним?

– Розвиток компетентностей та програмних результатів навчання у сфері застосування математичних структур у професійній діяльності, усвідомлення концепцій та ідей для розвитку математичних теорій з метою пояснення та/або оптимізації природно-технологічних або суспільних-економічних явищ, математичного моделювання та розв’язання прикладних задач – все це формує особистість-професіонала: інтелектуальну, інформовану, інноваційну, самоідентифіковану, інтегровану у суспільство. Фахівці-математики за цією освітньо-професійною програмою спроможні вирішувати найважливіші задачі: чи то побудова складної інформаційної системи, чи то розробка комерційного програмного забезпечення, адже моделювання задачі, її формалізація, побудова алгоритму розв’язку задачі – найважливіші її етапи. Очевидно, що такі фахівці є затребуваними у всьому світі.

– Шановна Ольго Дмитрівно, назвіть, будь ласка, Топ-5 причин обрати ОПП «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних».

  • Вдале поєднання математики та сучасних трендів інтелектуального аналізу даних.
  • Можливість брати активну участь у різноманітних програмах за обміном та міжнародних конкурсах (Німеччина, Польща, Греція та ін.).
  • Достойне працевлаштування в Україні та за кордоном.
  • Висококваліфіковані викладачі.
  • Найвища стипендія у регіоні!
 

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас