Виберіть сторінку

РАДЯТЬСЯ ГОЛОВИ ВЧЕНИХ РАД

РАДЯТЬСЯ ГОЛОВИ ВЧЕНИХ РАД

05 лютого 2018 року в Головному корпусі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбулася нарада-семінар голів вчених рад усіх факультетів університету. У нараді-семінарі взяв участь в.о. ректора ДонНУ імені Василя Стуса проф. Р.Ф. Гринюк, який звернув увагу на зміни в сучасному українському законодавстві, пов’язані з функціонуванням вчених рад факультетів, делегуванні їм нових повноважень, а також наголосив на особливостях статусу вченої ради факультету в загальній структурі університету й забезпеченні нормативно-правової основи життєдіяльності факультету.

Голова Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса проф. А.П. Загнітко привернув увагу до основних питань організації роботи вчених рад факультетів та належне правове забезпечення динаміки складу вчених рад, послідовне дотримання норм архівування усіх основних матеріалів засідань, забезпечення відкритості й доступності до обговорюваних питань. Предметом обговорення, на думку голови Вченої ради Університету, має бути також активізація діяльності представників студентського самоврядування у підготовці питань і їх обговоренні.

Аналіз ведення Протоколів вчених рад факультетів запропонувала учений секретар Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса О.Г. Важеніна, яка ініціювала дискусію щодо протоколювання обговорюваних питань та подання правового поля наявних ухвал, їх розгляду на засіданнях.

Активність учасників в обговорюваних питаннях засвідчили важливість поставлених проблем, посилення значущості Вченої ради Університету і вчених рад факультетів в організації та забезпеченні нормативно-правового поля життєдіяльності вищого навчального закладу.

Архіви

Приєднуйтеся до нас