Виберіть сторінку

Відбулося чергове засідання ректорату

Відбулося чергове засідання ректорату

23 жовтня відбулося чергове засідання ректорату. Ректор Роман Гринюк привітав усіх членів засідання та запропонував перейти до обговорення питань насиченого порядку денного.

Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова окреслила основні показники діяльності Університету, розповіла про динаміку контингенту Університету та зміни якісного та кількісного складу професорсько-викладацького персоналу. Оксана Володимирівна повідомила, що станом на 1 жовтня 2018 року в Університеті навчається 5033 студенти, з яких 3812 – студенти денної форми навчання, 1221 – заочної форми навчання. Ці показники свідчать про фактичну незмінність кількості контингенту студентів протягом останніх трьох років. Також варто зауважити, що за останні три роки в ДонНУ імені Василя Стуса простежується незначне збільшення студентів денної форми навчання. Кількість студентів бюджетників скорочується, а кількість контрактників поступово зростає. Аналізуючи зміни професорсько-викладацького складу, завідувач навчального відділу зауважила, що простежується позитивна динаміка щодо штатних викладачів Університету, якщо в 2016 році їх було 75 %, то у 2018 році – 90 %.

Роман Гринюк порадив членам засідання звернути особливу увагу на кількість здобувачів освіти та активно попрацювати над збільшенням кількості магістрів в цьому начальному році. Роман Федорович зауважив на тому, що  викладати деякі спеціальності крім штатних працівників повинні й наші практики, тому відсоток сумісників завжди буде. Також він зупинився на позитивній оцінці якості професорсько-викладацького складу та подякував колективу філологічного факультету та особисто Анатолію Загнітку за активну наукову діяльність: минулого тижня 4 науковців захистилися та здобули наукові ступені доктора та кандидата наук.

Наступним питанням порядку денного стало обговорення основних кроків впровадження Стратегії розвитку Університету-2025. Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов та завідувач навчального відділу Оксана Євтухова доповіли про стан розробки профайлів здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних працівників.

Ще одним актуальним питанням засідання став розгляд питання щодо наукових фахових видань Університету, їх відповідності вимогам МОН України та перспектив розвитку.

Про перші результати впровадження кадрової функціональної стратегії доповіла професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Ольга Дороніна. Вона підкреслила, що невід’ємним елементом стратегічного управління є моніторинг виконання стратегії, який здійснюється на основі оцінки динаміки визначених у стратегії індикаторів. З метою визначення перших результатів кадрової функціональної стратегії, а також перешкод, які стримують виконання відповідних заходів вбачається доцільним поєднання трьох напрямків: кількісний аналіз окремих складових кадрового потенціалу, експертна оцінка осіб, які відповідальні за впровадження кадрової стратегії на різних рівнях, самомоніторинг діяльності відділу кадрів.

Начальник відділу кадрів Наталя Горелова конкретизувала участь відділу кадрів у реалізації стратегії і окреслила перспективи розвитку. Вона повідомила, що відділ кадрів розпочав роботу з підготовки і затвердження порядку добору персоналу, налагодив співпрацю з Вінницьким міським центром зайнятості та підібрав навчально-допоміжний персонал.

Голова робочої групи з підготовки питання, завідувач кафедри маркетингу Олена Боєнко зосередила увагу членів засідання на маркетингових векторах просування освітніх програм. Олена Юріївна підкреслила, що специфіка маркетингу освітніх послуг полягає в тому, що ми пропонуємо один освітній продукт, який діє одночасно на взаємозалежних і взаємопов’язаних ринках: освітніх послуг та ринку праці. Також вона окреслила основні питання, на які повинна відповісти майбутня маркетингова стратегія, зокрема: які освітні послуги потрібно пропонувати на ринку освітніх послуг, в якому розмірі та асортименті, за якими цінами; на яку цільову аудиторію розраховані освітні програми; які інструменти необхідно застосовувати для просування освітніх послуг та формування контингенту; які результати ми очікуємо і які витрати для цього потрібні.

Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Тетяна Нагорняк подякувала доповідачам, робочим групам, завідувачам кафедр за пророблену колосальну роботу, зокрема за їхній інтелектуальний внесок у розвиток Університету.

Архіви

Приєднуйтеся до нас