Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Стусівського університету

Засідання Вченої ради Стусівського університету

28 грудня відбулося останнє в цьому календарному році засідання Вченої ради
Стусівського університету. Голова Вченої ради Анатолій Загнітко привітав усіх
присутніх і запропонував перейти до обговорення питань насиченого порядку денного.

Про діяльність економічного факультету, його основні напрямки роботи та
перспективи розвитку доповіли декан економічного факультету Лариса Шаульська та
співдоповідач, голова комісії з підготовки питання Олена Білецька. Лариса
Володимирівна детально проаналізувала структуру, освітні програми, кадрове
забезпечення освітнього процесу, експертний потенціал, контингент здобувачів
вищої освіти за курсами, джерелами фінансування і формою навчання, основні
напрями роботи та перспективами розвитку економічного факультету. Також декан
підкреслила, що ядром кадрового потенціалу економічного факультету є 14
докторів наук, які є гарантами освітніх програм. Лариса Володимирівна
наголосила, що у Топ-30 викладачів Стусівського університету за результатами
опитування студенів входять 13 викладачів економічного факультету, що,
безперечно, позитивно характеризує викладацький склад факультету.

Олена Всеволодівна підкреслила, що економічний
факультет ДонНУ імені Василя Стуса є одним із провідних освітніх центрів
України в галузі фундаментальної підготовки економістів. Варто відзначити, що
економічний факультет здійснює підготовку за 4 галузями знань, 9
спеціальностями, 32 освітніми програмами. До складу факультету входять 8
кафедр, якими проводиться підготовка здобувачів вищої освіти бакалаврів та
магістрів денної та заочної форм навчання в кількості 1014  та 417 відповідно. Співдоповідач, аналізуючи
якісний і кількісний професорсько-викладацький склад, зауважила, що за звітний
період 15 викладачів економічного факультету отримали вчені звання. Комісія з
підготовки питання констатувала, що основні показники діяльності факультету підтверджують
належний рівень управлінської діяльності факультету, а робота колективу спрямована на
формування високоосвіченого соціально-відповідального професіонала у сфері
економіки і управління, інтегрованого у динамічне конкурентне середовище та на
зміцнення конкурентоспроможності Університету у сфері надання освітніх послуг. Варто
також зазначити, що у складних соціально-економічних умовах, викликаних
переміщенням університету до м. Вінниця, економічний факультет зумів зберегти
ядро професорсько-викладацького складу й організувати навчання на всіх курсах
усіх напрямів і спеціальностей денної та заочної форм навчання; колектив
факультету підтвердив IV рівень
акредитації, ліцензував освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому
освітньо-науковому рівні (PhD-програми).

Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного
розвитку та інновацій Тетяна Нагорняк подякувала декану економічного факультету
та членам комісії за змістовність і конструктивність доповідей. Тетяна
Леонтіївна, наголосила, що економічний факультет – це лідер, факультет № 1 в
ДонНУ імені Василя Стуса, адже кількість контингенту студентів економічного
факультету є результатом сприятливого клімату, мудрого управління і залученості
кожного завідувача і майже кожного викладача до процесу освітньої діяльності та
 наукових розробок.

Роман Федорович зауважив, що економічний
факультет – це дійсно потужний факультет, і якісно, і кількісно, це те
експертне середовище, яке активно долучається до різних проектів.

Наступним питанням порядку денного стало
обговорення функціональної стратегії маркетингу Стусівського університету.
Голова робочої групи з підготовки питання Олена Боєнко окреслила мету,
стратегічні завдання, інструменти, індикатори реалізації маркетингової
стратегії. Олена Юріївна зосередила увагу членів засідання на питаннях, на які
має відповісти маркетингова стратегія: які освітні послуги потрібно пропонувати
на ринку, які освітні програми та за якими цінами, на яку цільову аудиторію ці
програми будуть орієнтовані, які інструменти необхідно застосовувати для
просування освітніх послуг та формування контингенту на запланованому рівні,
яких економічних і соціально-психологічних результатів ми очікуємо та які
витрати для цього потрібні.

Одноголосно Вчена рада Стусівського університету затвердила проект положення
функціональної стратегії маркетингу з метою забезпечення конкурентоспроможності
Університету на ринках освітніх послуг, науково-технічної продукції та
інтелектуальних продуктів та ринку праці для формування стійких конкурентних
позицій Університету в глобальному науковому та освітньому просторі.

Олексій Барибін розповів про затверджені на
рівні МОН умови прийому та нові освітні програми, які будуть відповідати
сучасному ринку освітніх послуг.

За поданнями Романа Федоровича Вченою радою
Університету було затверджено кошторис витрат Студентського самоврядування на 2019
рік та створено міжкафедральну навчально-наукову лабораторію «Лінгвоперсонологія,
ономастика і культурологія» на філологічному факультеті.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов звернувся
до учасників засідання з поданнями щодо затвердження теми докторської
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук,
затвердження змін у складі редакційних колегій наукових журналів та рекомендацій
до друку.

Також ректор Роман Гринюк вручив почесні нагороди вокальному ансамблю
«Оберіг» за перемогу у Всеукраїнському дитячо-юнацькому
фестивалі патріотичного мистецтва «Сурми звитяги» і  ІІ Всеукраїнському Київ-етно-мюзік-фесті
«Віртуози фолку».

Ріщенням Вченої ради Стусівського університету доктору
хімічних наук Олені Миколаївні Швед присуджено вчене звання професора
кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Навчально-наукового
інституту хімії.

Наприкінці засідання голова Вченої ради
Університету Анатолій Загнітко подякував членам Вченої ради за активну участь
в обговоренні питань, привітав усіх присутніх із прийдешніми святами, Новим
роком та Різдвом Христовим, побажав творчих гараздів, наукових звершень,
реалізації амбітних планів та процвітання донецькому національному університету
імені Василя Стуса.

Архіви

Приєднуйтеся до нас