Виберіть сторінку

Відбулося чергове засідання ректорату

Відбулося чергове засідання ректорату
19 березня у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання ректорату. Ректор Роман Гринюк привітав усіх присутніх і подякував усім деканам та директорам усіх структурних підрозділів за організацію і проведення Дня відкритих дверей у Стусівському університеті. Також Роман Федорович запропонував перейти до обговорення насиченого порядку денного.

В.о. начальника відділу міжнародних зв’язків Анна Осмоловська доповіла про реалізацію міжнародної академічної мобільності студентів, викладачів і співробітників Стусівського університету. Вона наголосила, що розширення академічної мобільності є одним із пріоритетних напрямків Функціональної стратегії інтернаціоналізації ДонНУ імені Василя Стуса до 2025 року, яку було прийнято на Вченій Раді Університету у січні 2017 року. Анна Олександрівна також розповіла про форми міжнародної академічної мобільності, зокрема для здобувачів вищої освіти: навчання за програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове стажування; для науково-педагогічних працівників та адміністративного персоналу: участь у спільних проектах; викладання; наукове дослідження; наукове стажування; підвищення кваліфікації. В.о. начальника відділу міжнародних зв’язків підкреслила, що станом на березень 2019 року у Стусівському університеті діє 68 партнерських двосторонніх та багатосторонніх угод про співпрацю із 54 зарубіжними ЗВО-партнерами, організаціями та фондами, які включають у себе також і можливості участі в програмах академічної мобільності для студентів, викладачів і співробітників. Студенти, викладачі та співробітники Стусівського університету беруть участь у таких програмах мобільності: програма Erasmus+ з провідними університетами Польщі, Греції, Болгарії, Угорщини, Великобританії, Франції, Литви; щорічне безкоштовне семестрове навчання в університетах-партнерах в рамках двосторонніх угод про співпрацю; індивідуальна ініціативна мобільність; урядові програми країн світу; довгострокові та короткострокові стажування викладачів ДонНУ імені Василя Стуса в Університеті Стоні Брук (США), у Віденському університеті (Австрія), в Талліннському технічному університеті (Естонія), Університеті Політехніки Каталонії (Іспанія), Малопольській школі публічного адміністрування Краківського економічного університету та ін.

Анна Олександрівна підкреслила, що у 2018 р. 45 студентів та 20 викладачів Стусівського університету взяли участь у програмах міжнародної академічногої мобільності, станом на сьогодні – 20 студентів беруть участь у програмах мобільності, а також 6 викладачів і співробітників з початку року взяли участь у стажуваннях. Доповідач зауважила, у 2018 році спостерігається зберігання позицій щодо кількості учасників програм мобільності. Лідерами серед факультетів за участю студентів у програмах мобільності є економічний, історичний та біологічний факультети, а за участю професорсько-викладацького складу – економічний факультет, факультет математики та ІТ та факультет іноземних мов.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зав’язків Тетяна Орєхова підкреслила, що міжнародна академічна мобільність протягом останніх чотирьох років значно зросла. Тетяна Вікторівна запропонувала внести у проект рішення пропозицію: після кожного наукового стажування чи стажування взагалі професорсько-викладацький склад ДонНУ імені Василя Стуса звітуватиме на спільному засіданні Ради з академічної мобільності Науково-технічної ради. Проректор також запропонувала перейняти позитивний досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка і включити до Ради з академічної мобільності представників Студентського самоврядування, щоб вони безпосередньо впливали, мали голос при прийнятті рішень.

Ректор подякував відділу міжнародних зв’язків за виконану роботу та вагомі результати. Також Роман Федорович подякував факультетам та Навчально-науковому інституту хімії за акумулювання своїх зав’язків, їх відновлення та подальшу роботу за новими напрямами. Він підкреслив, що рівень і цифри впливають на рейтинги, тому ми безперечно повинні збільшувати кількість наших міжнародних партнерів і кількість наших програм Erasmus+.

Директор Навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання Вікторія Копельчук окреслила результати стажування та підвищення кваліфікації у ДонНУ імені Василя Стуса. Вона наголосила, що протягом звітного періоду понад 60 штатних викладачів пройшли підвищення кваліфікації та стажування, у 2018 році 30 науково-педагогцічних працівників отримали свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації за програмою «Розробка навчальних курсів у системі дистанційної освіти Moodlе». Також з квітня 2018 року по березень 2019 року у Стусівському університеті пройшли навчання 66 осіб з інших закладів освіти та установ державної влади. Вікторія Петрівна підкреслила, що підвищення кваліфікації для вище зазначених працівників проходило на економічному, історичному, юридичному, філологічному, біологічному фізико-технічному факультетах та факультеті математики та ІТ, базою для навчання виступав ННІ хімії.

Про плинність кадрів у Стусівському університеті розповіла заступник начальника відділу кадрів Ірина Саволюк. Вона окреслила форми плинності кадрів та особливості їхнього розрахунку. Ірина Федорівна констатувала, що за період 2015-2018 роки плинність кадрів у Стусівському університеті значно зменшилася. Доповідач наголосила, що у 2018 році плинність кадрів в Університеті становила 8 % і на загальному фоні України (19 %) наш університет тримається на досить доброму рівні. Плинність кадрів в університеті щорічно коливається, але позитивним є те, що показник плинності кадрів професорсько-викладацького складу у 2018 році склав 2 %. Ірина Федорівна звернула увагу на те, що динаміка плинності кадрів професорсько-викладацького та наукового складу залежить від кількості навчального навантаження та кількості затверджених наукових тем, соціально-побутових умов, віку співробітників. Заступник начальника відділу кадрів запропонувала проводити вихідне інтерв’ю та запровадити анкетування з працівниками, з якими припиняються трудові відносини.

Методист вищої кваліфікаційної категорії навчального відділу Марина Петрова проінформувала про проект змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перспективи ліцензування нових спеціальностей. Марина Іванівна зазначила, що знімається вимога стажу науково-педагогічної діяльності понад 2 роки, достатньо лише СО «Магістр»; кількість членів групи забезпечення – мінімальна кількість 5 осіб; весь стаж практичної роботи зараховується, крім роботи на посадах науково-педагогічних працівників.

Ректор звернувся до деканів з проханням підвищити активність наших студентів у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. Також Роман Федорович подякував студентам, викладач, співробітникам Університету за участь у проектах, змаганнях та олімпіадах.

Архіви

Приєднуйтеся до нас