Виберіть сторінку

Відбулося чергове засідання Вченої ради Стусівського університету

Відбулося чергове засідання Вченої ради Стусівського університету
Сьогодні в актовій залі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Вченої ради.

Ректор Роман Гринюк привітав іменинників та завідувача кафедри педагогіки та управління освітою Лілію Асхатівну Мартинець із народженням сина. Також Роман Федорович привітав з Ювілеєм доцента кафедри фінансів і банківської справи Нелю Іванівну Волкову.

На початку засідання ректор здійснив почесну місію: вручив Ганні Василівні Ситар – диплом доктора наук, Олені Миколаївні Швед – атестат професора, Олені Григорівні Важеніній та Дарині Євгенівні Ігнатенко – дипломи кандидатів наук.

Завідувач кафедри журналістики Олена Тараненко здійснила почесну місію – передала до музею Стусівського університету картину «Обід Василя Стуса» відомого художника Юрія Васильовича Затьори, яку подарував Університету письменник та журналіст В’ячеслав Верховський.

Роман Федорович оголосив питання насиченого порядку денного та запропонував перейти до їхнього обговорення.

Декан історичного факультету Юрій Теміров проінформував про діяльність історичного факультету за всіма напрямами роботи та окреслив нагальні завдання розвитку. Доповідач підкреслив, що з нового навчального року історичний факультет розпочинає підготовку за такими новими освітніми програмами як: «Публічна історія», «Політичне консультування у сфері публічної політики», «Публічна політика та адміністрування», «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання». Юрій Тешабайович наголосив, що ядро кадрового потенціалу історичного факультету дозволило зберегти традиції і задати позитивну динаміку подальшого розвитку факультету. Особливу увагу у своїй доповіді Юрій Тешабайович приділив науковій складовій, питанню інтернаціоналізації та зміні співвідношення контингенту студентів, партнерській співпраці, пріоритетним напрямам студентського самоврядування, зокрема відновленню роботи студентського наукового товариства, дискусійного клубу та проведенню Міжнародної студентської наукової конференції тощо.

Співдоповідач, голова комісії з підготовки питання Оксана Євтухова зауважила, що історичний факультет зміг зберегти ядро професорсько-викладацького складу і забезпечити навчальний процес здобувачів вищої освіти трьох спеціальностей (денної та заочної форм навчання) і трьох кваліфікаційних рівнів; демонструє стабільність контингенту, здійснює підготовку здобувачів за двома PhD-програмами, забезпечує діяльність 1 спеціалізованої вченої ради та 3 наукових фахових видань. Оксана Володимирівна підкреслила, що за звітний період 7 викладачів факультету здобули науковий ступінь: 2 – ступінь доктора наук і 5 – ступінь кандидата наук.

Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності Університету в 2018 році та нагальні завдання на 2019 рік, стратегічні завдання дослідницького університету доповів завідувач науковою частиною НДЧ Сергій Радіо. Сергій Вікторович зосередив увагу на напрямах використання базового фінансування. Він зауважив, що напередодні нового року МОН запропонувала 50 напрямів наукових досліджень, за якими має проводитися науково-проектна діяльність у ЗВО України. Сергій Вікторович наголосив, що у Стусівському університеті за за минулий рік виконувалися 12 фінансованих МОН проектів, серед яких: 9 фундаментальних робіт, 2 прикладні роботи і 1 прикладна науково-технічна робота. В рамках року 100-річчя НАНУ в Університеті було створено два спільних науково-дослідних підрозділи спільно з академічними інститутами НАН України, зокрема Інститутом прикладної математики і механіки й Інститутом фізико-органічної хімії та вуглехімії імені М. Л. Литвиненка.

Наступним питанням порядку денного стала фінансова діяльність Університету, завдання з її удосконалення та хід виконання функціональної стратегії ресурсного забезпечення (фінансова діяльність). Заступник головного бухгалтера Сергій Бураков підкреслив, що фінансування видатків Стусівського університету здійснювалося за двома основними напрямами: наукові дослідження та освітня діяльність. Сергій Володимирович констатував, що кошти державного бюджету використані в повному обсязі і були направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннями, виплату стипендій, придбання продуктів харчування, гардеробу, навчальної літератури сиротам, оплату комунальних послуг, оренду приміщень, відрядження, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю.

Співдоповідач, голова бюджетної комісії Вченої ради Університету Олександра Лактіонова проаналізувала перші кроки реалізації Університетом функціональної фінансової стратегії, головна мета якої – забезпечення фінансової стійкості, яка б дозволила Університету бути платоспроможним, мати фінансові можливості за рахунок доходів покривати свої мінімальні потреби для функціонування, мати фінансові можливості не тільки виживати, але й розвиватися.

Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Тетяна Нагорняк проінформувала про рекомендацію кандидатур до участі у конкурсному відборі членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Також Тетяна Леонтіївна винесла на розгляд Вченої ради Університету затвердження Положення про відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Члени Вченої ради Стусівського університету розглянули та проголосували за відкриття нових сертифікатних освітніх програм «Базові правничі дисципліни єдиного фахового вступного випробування для здобуття ступеня освіти «Магістр» та «Розвиток управлінської компетентності керівника», за затвердження ліцензійної справи спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна біоінженерія».

Ректор вніс пропозицію щодо зміни назви бібліотеки Університету та окреслив результати її діяльності.

Також Роман Федорович запропонував рекомендувати до друку навчальний посібник з англійської мови «Практичний курс іноземної мови» для студентів філологічного факультету напряму підготовки «Прикладна лінгвістика», навчальний посібник «Предметний світ та повсякденне життя європейських народів», монографії «Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у сфері страхування» та «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права» і фаховий науковий журнал «Історичні і політологічні дослідження» за редакцією Надії Темірової.

Члени Вченої ради розглянули та підтримали питання щодо присвоєння вченого звання доцента Щербіні Ользі Сергіївні, кандидату економічних наук, доценту кафедри інформаційних систем управління і Поповському Юрію Борисовичу, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики, щодо присвоєння вченого звання професора Філіпішину Ігорю Володимировичу, доктору економічних наук, професору кафедри інформаційних систем управління, присвоєння почесного звання «Заслужений професор Донецького національного університету імені Василя Стуса» доктору хімічних наук, професору, професору кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Шпаньку Ігорю Васильовичу, присвоєння почесного звання «Почесний доктор Донецького національного університету імені Василя Стуса» доценту Університету Поля Сабатьє (місто Тулуза, Франція) Стефану Мазьєру, професору Університету Поля Сабатьє місто Тулуза, Франція) Ремі Шовену.

Архіви

Приєднуйтеся до нас