Виберіть сторінку

Філософія у «квітневих тезах»

Філософія у «квітневих тезах»

Квітень став дуже плідним в роботі кафедри філософії: науково-практична конференція, яка зібрала співробітників кафедри, Університету і колег з інших вишів і міст, робота Філософського студентського клубу. На семінарських заняттях з курсу філософії, який викладає доцент Марина Вадимівна Колінько, відбулася ще одна яскрава подія – інтерактивна філософська гра «Сучасні філософські напрями».

У Афінах на Всесвітньому Філософському Конгресі зазначалося про те, що філософія має бути не лише втіхою, як чимось, спрямованим «всередину», але й мати «зовнішню», практичну користь, яку може принести конкретним людям, що знаходяться під тиском певних могутніх сил і вимушених вирішувати реальні життєві завдання. Саме таке завдання було поставлено перед студентами: «Як філософія екзистенціалізму, психоаналізу або постмодернізму впливає на ваше життя? Що вона може пояснити і чим допомогти сучасній людині?».

Студенти факультету математики та ІT захищали обрані філософські напрями. Така форма ставить в центр управління навчанням самого студента в його реальних взаємодіях з іншими учасниками навчального процесу. У дискусії студенти доводили актуальність свого напряму для сучасної людини (так званий «Острів поглядів»). Студенти спеціальності «Математика» та «Прикладна математика» підійшли до вирішення свого завдання творчо, зібрали значний теоретичний матеріал і продумали аргументацію на користь свого напрямку. Жваво реагували на виступи опонентів, ставили питання, підбирали контраргументи, на одному з потоків розігрувалися дотепні сценки. Одне із завдань – графічне уявлення напряму: намалювати філософію. Таке вписування придбаного знання у світ своїх суб’єктивних переживань збільшує ефективність викладання.

Ігрові форми навчання створюють особливе почуття спільності, формують філософську культуру, слова «світогляд» та «філософія» набувають реального втілення. Цей інтелектуальний і емоційний досвід, феноменологічне розташування знання в просторі нашої повсякденностібагато чому вчить. Нові методичні прийоми і форми проведення занять, які впроваджуються к.філос.н., доцентом, доцентом кафедри філософії Мариною Вадимівною Колінько, допомагають студентам освоїти складний світ філософських категорій, концептів і парадигм, долучитися до пошуку універсальних підстав нашого існування, освоїти ті культурні досягнення, які допомагають випускникам вишів стати не тільки досвідченими математиками, фізиками, інженерами та комп’ютерними фахівцями, а й інтелектуальною і моральною елітою суспільства.

Відношення «нефілософів» до філософських дисциплін сьогодні дуже скептичне. Дисципліни, що навчають студентів схоплювати світ не лише у фактах, але й у категоріях, перестають бути затребуваними. Сучасний світ дарує не тільки інформаційну свободу, яскраві враження віртуального простору, великі комунікативні можливості, але й орієнтовані на видовище форми маніпуляції, гібридизації, управління колективним тілом натовпу. Розуміння постмодерних практик і технік, уміння критично мислити, продовжувати ставити запитання там, де закінчується пізнання природознавчих наук – це і є найважливішим завданням навчального курсу філософії. Ми сподіваємося, що наші лекції і семінари, конференції та проблемні групи будуть ниткою Аріадни у стрімкому й невизначеному культурному потоці, а й допомагатимуть студентам застосовувати філософські методи і принципи в професійній діяльності, навчать розбиратися в інформаційній лавині і життєвих обставинах.

К.філос.н., доцент, доцент кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса М. В. Колінько

Архіви

Приєднуйтеся до нас