Виберіть сторінку

Практичні заняття з педагогіки вищої школи

Практичні заняття з педагогіки вищої школи
3 травня 2019 року в аудиторії 413 відбулися практичні заняття з педагогіки вищої школи. Аспіранти 1-го року навчання з різних дисциплін показували свої вміння проводити лекційні, лабораторні, практичні, семінарські заняття, отримали можливість спробувати себе в ролі викладача зі свого напряму освіти. Аспіранти виконували все з ентузіазмом – проводили опитування, робили презентації, наводили інформацію.

Із цікавими завданнями та наочним матеріалом провели практичні заняття аспіранти-математики. Лекційне заняття з англійської мови дуже вміло та доступно провела Джеріх Олена Сергіївна. Аспіранти-хіміки показали приклади проведення лабораторних занять із застосуванням інноваційних технологій. Цікаві елементи лекційного матеріалу запропонували аспіранти з правознавства, філософії, психології та української мови.

Цікавою тематикою із застосуванням мультимедійної наочності поділився аспірант-історик Богдан Юрійович Теміров, який презентував історичну тему, що торкається теперішніх подій на сході України.

І родзинкою занять став виступ аспіранта-математика Віктора Дмитровича Савчука, який презентував тему «Топологія, її значення в житті людини». Він уміло та доступно розповів теоретичну частину лекції, перейшовши до практичної частини.

Наприкінці заняття аспіранти разом із викладачем, завідувачем кафедри педагогіки та управління освітою Мартинець Лілією Асхатівною підсумували результати проведених занять.

Найкращою оцінкою зацікавленості учасників семінару може бути цитата аспірантки кафедри психології: «Я ніколи не могла подумати, що географія – це цікаво».

Архіви

Приєднуйтеся до нас